Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna
Halina Robótka, Bohdan Ryszewski, Andrzej Tomczak, Archiwistyka, wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, ss. 546Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, Licencja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Digitalizacja: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu  Podręcznik akademicki znany wszystkim studentom archiwistyki w UMK (włącznie ze mną). Moim zdaniem absolutna podstawa dla wszystkichj archiwistów, dająca kompleksową wiedzę, szczerze polecam!
... zobacz więcej
26.09.2020
Archiwum Państwowe w Poznaniu zaprasza na wirtualną wizytę z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów 2020.Ten filmik powinien ukazać się w kategorii "Z kraju", uznałem jednak że w sposób poglądowy i w zasadzie wyczerpujący pokazuje pracę archiwisty, i dlatego ta kategoria wydaje mi się bardziej odpowiednia. Myślę też, że z równym zainteresowaniem obejrzą go archiwiści zakładowi.
... zobacz więcej
23.09.2020
Link do tabelki zaczerpnąłem z bibliografii do tekstu Katarzyny Pepłowskiej "Zmienność prawa a zarządzanie dokumentacją - studium przypadku na przykładzie dokumentacji osobowo-płacowej " zamieszczonego w publikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, serii "Biblioteka Zarządcy Dokumentacji", pod tytułem "Zarządzanie dokumentacją w instytucji; czynniki sprzyjające i ograniczenia", chociaż oczywiście tabelkę znałem dużo wcześniej.
... zobacz więcej
14.09.2020
Marek Anzel, Urządzenia ewidencyjne Kancelarii Tajnej, Oddział Pomorski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych, Slideplayer.pl, ss. 59
... zobacz więcej
05.09.2020
Ochrona Narodowego Zasobu Archiwalnego, Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 3.02.2020 r. "Ochrona narodowego zasobu archiwalnego jest ważnym zadaniem państwa, mającym na celu zachowanie świadectw przeszłości dla przyszłych pokoleń. Realizowana jest ona przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (centralny organ administracji rządowej) oraz podległą mu sieć archiwów państwowych (tj. trzech centralnych i 30 o  zasięgu regionalnym). Dodatkowo w tej dziedzinie działa również sieć archiwów wyodrębnionych - specjalistycznych archiwów, które są tworzone przez podmioty wymienione w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym. (...)"
... zobacz więcej
03.09.2020
Tadeusz Manteuffel, Wykaz akt: wskazówki praktyczne, wyd. Wydawnictwa Kursów Archiwalnych, Nr 3, Warszawa 1935, ss. 44 Publikacja w wersji elektronicznej. Wiedza zawarta w publikacji, aczkolwiek nieco archaiczna, w dalszym ciągu w dużej mierze aktualna, nadal stanowi podstawę sporządzania wykazów akt. Dla porównania zamieszczam dwa współczesne linki. Tutaj pragnę podkreślić, że sporządzenie wykazu akt jest rzeczą trudną i pracochłonną, wymagającą analitycznego myślenia. Często stosuje się tu metodę analizy systemowej prof. B. Ryszewskiego, składającą się z fazy opisu, fazy analizy, fazy projektowania zmian i fazy wdrożenia i modyfikacji w praktyce.
... zobacz więcej
01.09.2020
Katarzyna Śledziewska, Renata Włoch, Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, ss. 343"Na  naszych  oczachkształtuje się nowy typ gospodarki: gospodarka cyfrowa. Warunkuje ją trwające od ponad dwóch dekad przyspieszenie i nasilenie procesów cyfryzacji, czyli rosnące zastosowanie technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, pracowników, konsumentów i obywateli. Gospodarka cyfrowa bazuje na gospodarce internetu, jednak istotnie się od niej różni. Nowe technologie – takie jak: sztuczna inteligencja, chmura, Internet Rzeczy, autonomiczne roboty czy blockchain – przyspieszają proces datafikacji, czyli tworzenia cyfrowych reprezentacji kolejnych obszarów świata rzeczywistego, nasila-ją usieciowienie i sprzyjają personalizacji. Specyfikę gospodarki cyfrowej definiuje niematerialny przepływ danych i informacji, bezprecedensowa integracja danych, zacieranie się granic między towarami, czynnikami produkcji i usługami, postępująca automatyzacja pracy fizycznej i umysłowej przebiegająca w warunkach coraz więk-szej elastyczności i autonomizacji maszyn i procesów dzięki wykorzystaniu sztucz-nej inteligencji. Procesy cyfryzacji – niegdyś ograniczone do wybranych sektorów, niektórych instytucji i firm, pewnych działów administracji państwa, dostępne tylko dla niektórych jednostek – obecnie nabierają charakteru powszechnego i global-nego. W rezultacie zmienia się sposób produkcji i konsumpcji, organizacji rynku pod wpływem nowych modeli biznesowych, charakter pracy i stosunki zatrudnie-nia, podstawowe funkcje państwa i sposób ich realizacji. Istotne zmiany zachodzą również na poziomie globalnym. Społeczeństwo, gospodarka i polityka ulegają cyfrowej transformacji. (...)"
... zobacz więcej
01.09.2020
Branża budowlana od klawiatury
... zobacz więcej
24.08.2020
Joanna Malocha, E-learning w nauczaniu archiwistyki i nauk pomocniczych historii, Prezentacja PowerPoint, UPJPII, Kraków, ss. 24
... zobacz więcej
24.08.2020
Kluczem dobrego i efektywnego zarządzania mikrofirmą, jest maksymalne uproszczenie lub automatyzacja stale powtarzających się zadań. Im więcej rzeczy uda się ująć w karby cykliczności i przewidywalności – tym prostsze i szybsze będzie zarządzanie firmą.  
... zobacz więcej
04.08.2020
Temat niezwykle ważny, zwłaszcza w świetle ostatnich, dużych zmian. Tutorial, 2019 r.
... zobacz więcej
26.07.2020
Zapraszam do zapoznania się z opracowaniami Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości, które poruszają różne zagadnienia dotyczące zasad postępowania z dokumentacją.
... zobacz więcej
19.07.2020
Zapraszam do wysłuchania webinarium na temat prowadzenia archiwum domowego i społecznego. Archiwa społeczne dokumentują życie społeczności lokalnych, wpisując się w coraz bardziej popularny trend historii regionalnej.
... zobacz więcej
18.07.2020
Polecam wszystkim archwistom Stowarzyszenie "Archiwizjoner" jako źródło wiedzy pochodzącej od praktyków, którzy na co dzień mają do czynienia z różnorodną dokumentacją. Stowarzyszenie założyła dr Ewa Perłakowska, dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, specjalista zarządzania dokumentacją, zarówno tradycyjną, jak i elektroniczną.
... zobacz więcej
18.07.2020
Adriana Kapała, Opracowanie zbiorów w Otwartym Systemie Archiwizacji, Centrum Archiwistyki Społecznej, Forum Muzyki Tradycyjnej, YouTube 25 czerwca 2020 r.
... zobacz więcej
12.07.2020
Ewa Perłakowska, Postępowanie z dokumentami z wyborów i referendów oraz ich organizacji, XII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Gliwice 10-12 września 2015 r., ss. 50
... zobacz więcej
11.07.2020
Co to jest dziedzictwo, jakie mamy rodzaje zabytków, co oznacza niematerialne dziedzictwo kulturowe – takie pytania zadają Wam dzieci, uczniowie, podopieczni? Spieszymy z pomocą! Narodowy Instytut Dziedzictwa uruchomił portal EDU.NID.PL, który odpowie na każde tego typu pytanie, pomoże w edukacji, zachęci do zgłębiania wiedzy i wreszcie zaszczepi w każdym chęć poznawania historii i kultury własnego regionu i Polski.
... zobacz więcej
10.07.2020
 Tomasz Kuźmicki, Mapy do celów projektowych w świetle przepisów obowiązujących w geodezji i kartografii - wybrane zagadnienia, Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna, Pomorski Urząd Wojewódzki , Gdańsk, ss. 57
... zobacz więcej
27.06.2020
Jolanta Musiał, Szkolenie w ramach projektu "Gdańskie historie", Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska, Prezentacja PowerPoint, ss. 21
... zobacz więcej
24.06.2020
 Jan Lewandowski, Zmienione zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej i druków szolnych, w: Monitor Dyrektora Szkoły, Nr 97, wyd. Forum Media Polska, listopad 2019
... zobacz więcej
17.06.2020
 Magdalena Wiśniewska-Drewniak, Inaczej to zniknie. Archiwa społeczne w Polsce - wielokrotne studium przypadku, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, ss. 615
... zobacz więcej
17.06.2020
Zarządzanie ryzykiem w placówce leczniczej. Kompetencje dla rozwoju sektora ochrony zdrowia, Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020", wyd. Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2019, ss. 170
... zobacz więcej
15.06.2020
Klaudia Banach, Podstawowe definicje związane z archiwizacją dokumentacji, Wojskowe Biuro Historyczne, Archiwum Wojskowe w Gdyni, Prezentacja SlidePlayer
... zobacz więcej
15.06.2020
Wskazówki dotyczące postępowania z dokumentacją artystyczną, które można wprowadzić do instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego/składnicy akt teatrów, wprowadzanych w porozumieniu z dyrektorem właściwego archiwum państwowego.
... zobacz więcej
14.06.2020
Harmonogram prac archiwum zakładowego, Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/UM/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 stycznia 2019 roku  
... zobacz więcej
14.06.2020
Iwona Wołkiewicz, Instruktaż praktyczny - jak przygotować się do zmian w dokumentacji pracowniczej?, Prezentacja z webinaru, ss. 28 
... zobacz więcej
11.06.2020
Arlena Witt, Po cudzemu, YouTube Temat języków obcych poruszałem już wielokrotnie na łamach serwisu, tym razem polecam subskrypcję kanału "Po cudzemu", zwłaszcza że znajomość angielskiego na poziomie B2, a najlepiej C1 lub nawet C2, zyskuje obecnie stale na znaczeniu. 
... zobacz więcej
07.06.2020
 Bogusława Fiłoniuk-Czajkowska, Systemy Informacji Przestrzennej SIP, Prezentacja, 2017, ss. 142 
... zobacz więcej
07.06.2020
Zbigniew Krzysiak, Grzegorz Bartnik, Anna Pecyna, Waldemar Samociuk, Technical documentation management with the use of the Access program, w: Mechanik, Vol. 71, No. 7 z 2018, s. 552-554
... zobacz więcej
03.06.2020
Epizod 1 - Ciekawe hasełka: proweniencja i pertynencja, Bezpieczeństwo Informacji, YouTube 2020
... zobacz więcej
23.05.2020
Epizod 2 - Systemy kancelaryjne, Bezpieczeństwo Informacji, YouTube 2020
... zobacz więcej
23.05.2020
Epizod 3 - Przekazywanie akt do archiwum zakładowego, Bezpieczeństwo Informacji, YouTube 2020
... zobacz więcej
23.05.2020
 Epizod 4 - Świąteczne porządki, Bezpieczeństwo Informacji, YouTube 2020
... zobacz więcej
19.05.2020
Epizod 5 - Brakowanie dokumentacji archiwalnej, Bezpieczeństwo Informacji, YouTube 2020
... zobacz więcej
18.05.2020
Sabina Cisek, Infobrokering. Podstawy, w: ReaserchGate, Instytut Studiów Informacyjnych, Wydział Zarządania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2020, ss. 58
... zobacz więcej
16.05.2020
Justyna Adamus-Kowalska, System informacji archiwalnej w Polsce, Historia, infrastruktura, standardy i metody, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, ss. 190
... zobacz więcej
13.05.2020
Archiwa bez granic, Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Kielce 20-21 września 2017, red. Waldemar Chorążyczewski i Krzysztof Stryjkowski, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2019, ss. 680
... zobacz więcej
13.05.2020
Geoinformacja zmienia nasz świat, wyd. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2018, ss. 200
... zobacz więcej
03.05.2020
Archiwum Organizacji Pozarządowej. Poradnik dla NGO, wyd. Ośrodek KARTA, ss. 34
... zobacz więcej
25.04.2020
Archiwa zakładowe w serwisie YouTube, Epizod 1, 2, 3, 4
... zobacz więcej
22.04.2020
Lekcje archiwalne, projekty edukacyjne, quizy, krzyżówki, gry i zabawy - w kolejnej wersji cyklu #zostańwdomu zachęcamy do poświęcenia chwili na zdalne zdobywanie wiedzy i prezentujemy przygotowane przez archiwa państwowe materiały edukacyjne oraz strony www z dostępnymi online kopiami cyfrowymi archiwaliów
... zobacz więcej
15.04.2020
Jaskowska Małgorzata, Publiczne systemy informacyjne i źródła danych. Przewodnik, wyd. Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2020, ss. 282
... zobacz więcej
12.04.2020
https://www.archiwa.gov.pl/pl/zarzadzanie-dokumentacja/zarz%C4%85dzanie-dokumentacj%C4%85/instrukcje-i-wykazy-akt/przyk%C5%82adowa-klasyfikacja-i-kwalifikacja-dokumentacji-dla-r%C3%B3%C5%BCnych-podmiot%C3%B3w
... zobacz więcej
26.03.2020
Ewa Perłakowska, Obsługa składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych, prezentacja, XIII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Szczecin 2-3 czerwca 2016
... zobacz więcej
22.03.2020
Budynek archiwum. Wskazówki dla uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego, oprac. Ryszard Wojtkowski, Anna Czajka, Maria Boruszkowska, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2016, ss. 96
... zobacz więcej
20.03.2020
Co może archiwista w czasie kontroli?, Sekcja Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
... zobacz więcej
19.03.2020
System EZD - wdrożenie w podmiocie, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia składów chronologicznych, prezentacja, XVI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP, Marki 3-4 października 2019, ss. 112
... zobacz więcej
17.03.2020
Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, InforAkademia, Poradnik, Nr 9, 2014
... zobacz więcej
14.03.2020
Organizacja szkolnego archiwum zakładowego, InforAkademia, w: Rachunkowość budżetowa, Nr 21, Rachunkowość w oświacie, 2016
... zobacz więcej
09.03.2020
http://samouczek.archiwa.org/                                                            
... zobacz więcej
23.02.2020
Okres przechowywania dokumentów w NGO. RODO i inne przepisy, Ngo.pl, Poradnik, Zatrudnianie w NGO i wolontariat
... zobacz więcej
19.02.2020
Tym razem sporo darmowych narzędzi...http://techwriter.pl/darmowe-narzedzia-do-sprawdzania-tekstu/                                                            (dostęp z 25.01.2020)    http://www.archiwistyka.pl/artykuly/edukacja_archiwistyczna/1175
... zobacz więcej
25.01.2020
Piotr Eliński, Szkolenie Środowe, tutorial, YuoTube 6.11.2019
... zobacz więcej
06.12.2019
Agnieszka Dziakowicz, Mateusz Umer, Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennych w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wielkopolskim, wyd. UMGW,  Poznań 26.06.2019, ss. 15
... zobacz więcej
30.11.2019
Monitoring planowania przestrzennego - zastosowanie analiz baz danych przestrzennych, skrypt dla uczestników szkolenia specjalistycznego, GUGiK, Akademia INSPIRE, Warszawa 2018, ss. 288  Publikacja dostępna w wersji elektronicznej. 
... zobacz więcej
27.11.2019
Dorota Traczyk, Ocena geoportali regionalnych z punktu widzenia użytkownika, XIV Podlaskie Forum GIS, E-usługi. GIS dla obywatela, Wólka Nadbużna k. Siemiatycz, 2017, ss. 33
... zobacz więcej
23.11.2019
Joanna Zając, Michał Fijałkowski, Jacek Szczęsny i in., geoportal.gov.pl w praktyce. Podręcznik użytkownika, CODGiK
... zobacz więcej
20.11.2019
Geodezja - mapy, wykład, Katedra Geodezji im. K. Weigla, Rzeszowski Uniwersytet Technologiczny, Rzeszów 
... zobacz więcej
17.11.2019
Jeszcze raz o zagrożeniach i konserwacji archiwaliów...
... zobacz więcej
28.10.2019
Między teorią a praktyką. Ochrona zbiorów w małych bibliotekach i archiwach, materiały z konferencji naukowej, red. Anna Czajka, Remigiusz Lis, wyd. Książnica Cieszyńska, Cieszyn 3-5.03.2010 Publikacja dostępna w wersji elektronicznej. 
... zobacz więcej
21.10.2019
Elektroniczne narzędzia dla tłumaczy i nie tylko...
... zobacz więcej
06.10.2019
Katja Iken, 150 Jahre Postkarte. WhatsApp der Kaiserzeit, w: Spiegel Online, Einestages, 1.10.2019, Hamburg
... zobacz więcej
01.10.2019
Mimo że obecnie w archiwach, zarówno zakładowych, jak i państwowych, używa się różnorodnych specjalistycznych programów, nadal wymaga się od archiwistów przede wszystkim znajomości MS Office. Tutaj chciałbym skupić się na Excel-u, najpopularniejszym arkuszu kalkulacyjnym, a zwłaszcza na bazach danych sporządzanych w tej aplikacji. Sporo darmowych materiałow dotyczących Excel-a można znaleźć zarówno w serwisie YouTube, jak i w sieci. Ja ze swojej strony ograniczę się tutaj do podania kilku, moim zdaniem godnych uwagi, linków. Dodam jeszcze tylko, że na blogu "Świat Excela" https://www.swiatexcela.pl/ wymieniono większość stron i kanałów poświęconych temu arkuszowi. Osobiście polecam, moim zdaniem najlepszy, całkowicie darmowy kurs Przemysława Szyperskiego http://excelszkolenie.pl                                    
... zobacz więcej
28.09.2019
 Warsztaty "Zostań rodzinnym archiwistom", 30.09 br.
... zobacz więcej
26.09.2019
Olena Jewtuszenko, Michał Kuciej, Roman Trochimczuk, Bazy danych - MS Access: przykłady i ćwiczenia, wyd. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2018, ss. 343 Publikacja dostępna w wersji elektronicznej. 
... zobacz więcej
23.09.2019
Prezentacja nowego Archiwum Urzędu Miasta Poznania, YouTube
... zobacz więcej
18.09.2019
Norbert Morciniec, Historia języka niemieckiego, wyd. 2 popr. i rozsz., wyd. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej, Wrocław 2018, ss. 272 Publikacja dostępna w wersji elektronicznej 
... zobacz więcej
14.09.2019
Przemysław Wojciechowski, Ochrona i konserwacja zasobu w archiwach państwowych w Polsce, praca doktorska napisana pod kierunkiem dr hab., prof. UAM Ireny Mamczak-Gadkowskiej, Instytut Historii UAM, Poznań 2014 Praca dostępna w wersji elektronicznej w repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
... zobacz więcej
09.09.2019
 Narodowe Archiwum Cyfrowe. Wizja, projekt, ludzie, wyd. Narodowe Archiwum Cyfrowe, Warszawa 2010, ss. 180 Publikacja w wersji elektronicznej na licencji Creative Commons
... zobacz więcej
04.09.2019
 Altdeutsche Schrift (Kurrent, Suetterlin) lernen, kompleter Online-Kurs
... zobacz więcej
30.08.2019
Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz, Organizacja biurowości w administracji: zagadnienia prawne, wyd. Forma Studio s. c., Katowice 2014, ss. 287 Podręcznik w wersji elektronicznej, repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
... zobacz więcej
29.08.2019
Egzamin zawodowy kwalifikacja AU.63
... zobacz więcej
24.08.2019
Przykładowe pytania egzaminacyjne dla kandydatów na urzędnika służby cywilnej 
... zobacz więcej
24.07.2019
Ryszard Szarfenberg, Administracja publiczna. Rewolucja technologiczna w zarządzaniu publicznym. E-administracja, Instytut Polityki Społecznej, Rok akademicki 2018/2019
... zobacz więcej
20.07.2019
Jolanta Itrich-Grabarek, Służba cywilna w Polsce - koncepcje i praktyka, Warszawa 2012
... zobacz więcej
14.07.2019
XI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Siemianowice Śląskie 22-24 maja 2014 r.
... zobacz więcej
02.06.2019
INFORMACJA - główny efekt pracy biurowej
... zobacz więcej
28.05.2019
Profesjonalne wyszukiwanie informacji w zakresie turystyki i dziedzictwa kulturowego, blog Sabiny Cisek
... zobacz więcej
22.04.2019
Informacja biznesowa, naukowa, blog Sabiny Cisek
... zobacz więcej
15.04.2019
Beata Szmytkowska, Działalność dokumentacyjna, Fundacja im. Stanisława Flisa "Archiwa Pomorskie", warsztaty archiwalne w ramach projektu "Gdańskie historie"
... zobacz więcej
23.03.2019
Łukasz Grochowski, Standardy digitalizacji materiałów archiwalnych, Fundacja im. Stanisława Flisa "Archiwa Pomorskie", warsztaty archiwalne w ramach projektu "Gdańskie historie"
... zobacz więcej
16.03.2019
Monika Płuciennik, Konserwacja i zabezpieczanie zbiorów, Fundacja im. Stanisława Flisa "Archiwa Pomorskie", warsztaty archiwalne w ramach projektu "Gdańskie historie"
... zobacz więcej
09.03.2019
Jolanta Musiał, Ewidencjonowanie fotografii, Szkolenie w ramach projektu "Gdańskie Historie"
... zobacz więcej
02.03.2019
Ewidencjowanie zbiorów archiwalnych. Szkolenie w ramach projektu "Gdańskie historie". Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.
... zobacz więcej
23.02.2019
Ewa Perłakowska, Akta osobowe - wartościowanie, porządkowanie, ewidencja, zmiany w prawie, XIV Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Kalisz 1-3.06.2017
... zobacz więcej
02.02.2019
Ewa Perłakowska, Rozbudowa wykazów akt w świetle nowelizacji Ustawy archiwalnej, XIII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Szczecin 2-3.06.2016
... zobacz więcej
20.01.2019
Ewa Perłakowska, Przygotowanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego, Infor
... zobacz więcej
17.01.2019
Agnieszka Filipek, Zarządzanie dokumentacją. Stosowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2012
... zobacz więcej
14.01.2019
Ewa Pałka, Jednolite rzeczowe wykazy akt. Budowa i stosowanie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 27.09.2011 r.
... zobacz więcej
12.01.2019
Adam Łoziński, Archiwizacja dokumentów w zakładzie pracy, Slideshare 2012
... zobacz więcej
05.01.2019
Tomasz Więckowski, Zmiany w Kodeksie Pracy i przepisach o ochronie danych osobowych oraz związanych z tym zmianami w prowadzeniu spraw i dokumentacji pracowniczej
... zobacz więcej
31.12.2018
Archiwizacja i kontrola dokumentacji projektowej, część II, Małgorzata Rulińska, Łódź 23-24.11.2017
... zobacz więcej
27.12.2018
Archiwizacja i kontrola dokumentacji projektowej, część I, Roman Stempel, Łódź 23-24.11.2017
... zobacz więcej
22.12.2018
Dorota Dyczyńska, Wartościowanie dokumentacji, warsztaty, Gdańsk 5-6.09.2018
... zobacz więcej
19.12.2018
Wiesław Babik, W kręgu nowych struktur zarządzania informacją, w: PTINT, T. IV, Katowice 2015, s. 13-19
... zobacz więcej
16.12.2018
Ferenc Javorszky, From the Floppy to the Cloud. Data storage among students, w: PTINT, T. XXII, Nr 1 (85), Katowice 2014 
... zobacz więcej
09.12.2018
Peter Olhy, The Future of Knowledge Organization and Information Organization, w: PTINT, T. XXII, Nr 2-3, Katowice 2016, s. 63-70
... zobacz więcej
02.12.2018
Przemysław Szyperski, ExcelSzkolenie.pl
... zobacz więcej
18.11.2018
Anna Koza, Państwowe archiwa centralne w Polsce: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Narodowe Archiwum Cyfrowe, wyd. Uniwersytet Medyczny, Łódź 2013
... zobacz więcej
12.11.2018
Maria Nowina-Konopka, Problematyka zarządzania informacją w procesie archiwizacji zasobów Internetu, w: Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, Nr 1 (10), 2014, s. 28-43 
... zobacz więcej
04.11.2018
Ewa Dąbrowska, Problem archiwizacji Internetu w kontekście egzemplarza obowiązkowego: sytuacja w Polsce i wybranych krajach europejskich, w: Biuletyn EBIB, Nr 2 (172), 2017
... zobacz więcej
29.10.2018
Lilianna Nalewajska, Archiwizowanie stron internetowych w krajach nordyckich, w: Biuletyn EBIB, Nr 1 (128), Archiwizacja Internetu, 2012
... zobacz więcej
14.10.2018
"Fundacja « Archivum Helveto-Polonicum « jest instytucja naukowa, majaca na celu zbieranie, konserwacje, katalogowanie, udostepnianie i upowszechnianie wszelkich dokumentow i swiadectw obecnosci Polakow w Szwajcarii. Zostala zalozona w czerwcu 1997 roku w obecnosci notariusza i z aprobata wladz kantonu fryburskiego. Zarejestrowana w szwajcarskim rejestrze fundacji, jest kontrolowana merytorycznie i finansowo przez odpowiednie instytucje panstwowe. Posiada statut instytucji uzytecznosci publicznej.Fundacja posiada ok. 60 000 ksiazek i broszur, ok. 5 000 tytulow czasopism (25 000 volunimow), ok. 200 000 listow i innych dokumentow, 15 000 zdjec, 1 500 kaset magnetofonowych i video, tysiace wycinkow prasowych i setki przedmiotow obrazujacych zycie i prace Polakow w Szwajcarii w XIX i XX wieku.Zbiory byly gromadzone przez 15 lat jako prywatna kolekcja zalozycieli Fundacji (Ludwiki i Jacka Sygnarskich), wzbogacanej nastepnie przez liczne spuscizny przekazywane przez rodziny i organizacje polskie i szwajcarskie. W miare swoich mozliwosci Fundacja dokumentuje rowniez dzien dzisiejszy, zbierajac wszystkie druki, wycinki prasowe i zdjecia ilustrujace polskie imprezy i manifestacje. Dzieki swojej osobowosci prawnej moze i pragnie uratowac i zabezpieczyc swiadectwa dzialalnosci Polakow i jednoczesnie uswiadomic Szwajcarom polski wklad w zycie polityczne i kulturalne Szwajcarii. (...)"Źródło: http://www.fondationahp.ch/prep.htm                                    (dostęp z 14.09.2018)
... zobacz więcej
14.09.2018
Webinaria Ośrodka KARTA dla archiwów społecznych, dla organizacji pozarządowych !7.10.2018 r. godz. 18-20 i dla osób prywatnych 8.10, 10.10. 18.10.2018 godz. 18-20. Zgłoszenia do 23.09.2018 r.
... zobacz więcej
08.09.2018
Samouczek dla NGO
... zobacz więcej
19.08.2018
Educare necesse est - powrót do źródeł. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. nauk. V. Urbaniak, Warszawa 2017
... zobacz więcej
12.08.2018
Jacek Jażdż. Kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego na przykładzie przedsiębiorstwa Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych "Biała Góra" w Smardzewicach w latach 1978-2006, w: Archeion, T. CXVIII, wyd. NDAP, Warszawa 2017, s. 150-162
... zobacz więcej
04.08.2018
Tomasz Parkoła, Długotrwałe przechowywanie dziedzictwa kulturowego, w: Biuletyn EBIB, Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych, Nr 9 (154), 2014
... zobacz więcej
01.07.2018
Aleksander Radwański, Konteksty długoterminowej archiwizacji, w: Biuletyn EBIB, Nr 9 (154), 2014
... zobacz więcej
23.06.2018
Halina Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2003, ss. 160
... zobacz więcej
17.06.2018
Halina Robótka, Bohdan Ryszewski, Andrzej Tomczak, Archiwistyka, wyd.  PWN, Warszawa 1989, ss. 546
... zobacz więcej
09.06.2018
Marcin Smoczyński, Zarządzanie dokumentacją: roztrząsania terminologiczne, Prezi.com
... zobacz więcej
01.06.2018
Justyna Adamus, Dostęp do informacji archiwalnej w społeczeństwie wiedzy, Uniwersytet Śląski, Katowice
... zobacz więcej
12.05.2018
Halina Robótka, Po co absolwentowi archiwistyki i zarządzania dokumentacją wiedza o zasadzie proweniencji: kilka refleksji na temat uniwersyteckiego kształcenia, w: Res Historica, T. 28, 2009, s. 49-59
... zobacz więcej
04.05.2018
Andrzej Bartnik, Kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego w siłach zbrojnych, w Biuletyn CAW, ss. 28
... zobacz więcej
28.04.2018
Marcin Smoczyński, Współczesny zarządca dokumentacji a zarządzający aktami specjalista-organizator wg koncepcji Jana Kościołka, w: Archiwa-Kancelarie-Zbiory, Nr 8(10), 2017, s. 111 - 128
... zobacz więcej
20.04.2018
Karol Andrzejewski, Oczekiwania nadzoru archiwalnego wobec jednostek kontrolowanych w procesie kształtowania narastającego zasobu archiwalnego, XIV Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Kalisz 1-3.06.2017
... zobacz więcej
07.04.2018
Archiwum organizacji pozarządowej, Poradnik dla NGO, wyd. Ośrodek KARTA, ss. 34
... zobacz więcej
25.03.2018
Wiesław Letkiewicz, Tworzenie i funkcjonowanie archiwów zakładowych w uczelniach niepublicznych, w: Nauka i szkolnictwo wyższe, Nr 1/37, 2011
... zobacz więcej
19.03.2018
Tomasz Goban-Klas, Piotr Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, wyd. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, ss. 175. Publikacja dostępna w wersji elektronicznej.
... zobacz więcej
11.03.2018
Zdzisław Chmielewski, Problemy archiwistyki podzielonej Europy. Selekcja i opracowanie dokumentacji 1918-1991, wyd. NDAP, Warszawa 2017, ss. 305
... zobacz więcej
06.03.2018
http://pilsudski.org.uk/pl/
... zobacz więcej
14.02.2018
"Instytut Józefa Piłsudskiego powstał 4 lipca 1943 r. Wśród założycieli była grupa najbliższych współpracowników Marszałka, którzy w wyniku działań wojennych znaleźli się w Stanach Zjednoczonych.Podczas II Walnego Zgromadzenia Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia, zorganizowanego w Hotelu Washington w Nowym Jorku, wyłoniono ośmioosobowy Komitet Organizacyjny, którego zadaniem było utworzenie autonomicznego ośrodka pracy naukowej pod nazwą Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski.Wśród założycieli, oprócz znanych działaczy polonijnych, takich jak: Franciszek Januszewski, Maksymilian Węgrzynek i Lucjan Kupferwasser znaleźli się polscy uchodźcy wojenni, którzy w II Rzeczypospolitej zajmowali ważne stanowiska państwowe: Henryk Floyar-Rajchman – były minister przemysłu i handlu, Ignacy Matuszewski - były poseł na Węgrzech i minister skarbu oraz Wacław Jędrzejewicz - były minister oświaty. Ci trzej ministrowie nadzorowali we wrześniu 1939 r. transport Funduszu Obrony Narodowej i polskiego złota na Zachód, później jednak, gdy polski rząd w Londynie odsunął piłsudczyków na margines życia politycznego, odmawiając im nawet przyjęcia do wojska - zdecydowali się na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Nowa placówka nawiązywała do tradycji utworzonego w 1923 r. w Warszawie Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski (nazwanego po śmierci Marszałka jego imieniem). (...)"Źródło: http://pilsudski.org/pl/o-nas/historia                                                        (dostęp z 4.02.2018)
... zobacz więcej
04.02.2018
http://www.archiwa.net/index.php?option=com_tag&task=tag&tag=informatyka-archiwalna
... zobacz więcej
28.01.2018
 http://www.wordpress-polska.pl/
... zobacz więcej
21.01.2018
Łukasz Karpiński, https://www.ang.pl/
... zobacz więcej
14.01.2018
 https://www.gettinenglish.com/
... zobacz więcej
09.01.2018
Projekt Archiwum Narodowego w Krakowie "Dawne pismo", http://dawnepismo.ank.gov.pl/
... zobacz więcej
02.01.2018
 Henryk Niestrój, http://rotulus.arcaion.pl/
... zobacz więcej
24.12.2017
"Fundacja „Archiwa Pomorskie” została powołana w 2015 roku dla uczczenia pamięci Stanisława Flisa oraz dla realizacji celów, które były bliskie Jego sercu.Stanisław Flis był gdańskim historykiem i archiwistą, człowiek z wizją, pasją i niespożytą energią. Przez 19 lat związany z Archiwum Państwowym w Gdańsku, następnie z Instytutem Pamięci Narodowej, ostatnio pracował w archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Zarówno w pracy naukowej, jak i w praktyce koncentrował się przede wszystkim na zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w pracy archiwalnej oraz udostępnianiu zasobu archiwalnego.Wieloletni prezes gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, autor i organizator licznych wystaw archiwalnych, warsztatów, konferencji, często realizowanych we współpracy z innymi organizacjami, jak Nadbałtyckie Centrum Kultury.Autor m.in. przewodnika po archiwach Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce oraz informatora o źródłach z archiwów polskich do dziejów stosunków miast bałtyckich i żeglugi na Bałtyku 1450-1800.W ciągu całej swojej kariery zawodowej wcielał w życie ideę przybliżenia wiedzy o zbiorach archiwalnych do jak najszerszej publiczności. Poprzez organizowane przez siebie przedsięwzięcia nie tylko popularyzował historię, w tym zwłaszcza historię Pomorza, ale też konsekwentnie podkreślał ogromne bogactwo wiedzy, jaką można wynieść z zasobów archiwalnych.Zmarł w wieku 49 lat, pozostawiając wiele niezakończonych projektów. Jego odejście jest nieodżałowaną stratą dla środowiska archiwistów."Źródło: http://www.archiwapomorskie.pl/o-fundacji/                    (dostęp z 17.12.2017)
... zobacz więcej
17.12.2017
"Archiwum im. prof. Wiktora Osiatyńskiego dokumentuje, analizuje i objaśnia zmiany prawne w Polsce. Zostało powołane w 2017 roku jako obywatelskie centrum dokumentacji i analiz oraz społeczność ludzi zaangażowanych w budowanie Polski praworządnej, w której władza działa w granicach prawa, dla dobra publicznego, przestrzegając praw i wolności obywatelskich oraz zobowiązań międzynarodowych. Ambicją Archiwum jest dostarczanie opinii publicznej rzetelnej wiedzy prawniczej oraz wykorzystanie potencjału środowisk prawników-praktyków i prawników-naukowców w debacie obywatelskiej, a także do obrony zasad demokratycznego państwa prawa. (...)"Źródło: https://archiwumosiatynskiego.pl/o-nas/               (dostęp z 9.12.2017)
... zobacz więcej
09.12.2017
Katarzyna Ziętal, Udostępnianie materiałów archiwalnych, w: Archiwistyka Społeczna. Podręcznik, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 14
... zobacz więcej
02.12.2017
ks. Roman Majka, Specyficzne rodzaje dokumentacji wraz z pomocami archiwalnymi w wybranych archiwach zgromadzeń zakonnych, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, s. 406-420
... zobacz więcej
26.11.2017
Tomasz Matuszak, Archiwalia proweniencji wojskowej w procesie edukacji studentów historii wojskowości i archiwistyki, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, s. 463-482
... zobacz więcej
19.11.2017
Władysław Stępniak, Pierwszy akt normatywny UNESCO w sprawie ochrony dziedzictwa dokumentacyjnego, w: Archeion, T. 117, wyd. NDAP, Warszawa 2016, s. 54-71
... zobacz więcej
13.11.2017
Małgorzata Pankowska-Dowgiało, Opracowanie zbiorów fotograficznych, w: Archiwistyka Społeczna. Podręcznik, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 12
... zobacz więcej
04.11.2017
Maciej Melon, Opracowanie materiałów audiowizualnych, w: Archiwistyka Społeczna. Podręcznik, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 1-7
... zobacz więcej
29.10.2017
Joanna Michałowska, Opracowanie dokumentacji aktowej, w: Archiwistyka Społeczna. Podręcznik, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 10
... zobacz więcej
21.10.2017
Monika Lipka, Pozyskiwanie zbiorów, w: Archiwistyka Społeczna, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 10
... zobacz więcej
30.09.2017
Dominik Czapigo, Historia mówiona - realizacja nagrań, w: Archiwistyka Społeczna, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 13
... zobacz więcej
22.09.2017
Mariusz Olczak, Archiwistyka społeczna w Archiwum Akt Nowych, w: Archiwistyka Społeczna, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 6
... zobacz więcej
26.08.2017
Władysław Stępniak, Część zasobu narodowego, w: Archiwistyka Społeczna, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 6
... zobacz więcej
20.08.2017
Joanna Łuba, As argentyński, wyd. Fundacja Ośrodka KARTA, ss. 3
... zobacz więcej
23.07.2017
Silvia Trani, Archival networks in Italy, wyd. Fundacja Ośrodka KARTA, ss. 12
... zobacz więcej
15.07.2017
Marcin Wilkowski, Historia, pamięć, emancypacja: archiwa społeczne w krajach anglosaskich, wyd. Fundacja Ośrodka KARTA, ss. 21
... zobacz więcej
08.07.2017
 Nikola Mokrović, Community archives in Croatia, wyd. Fundacja Ośrodka KARTA, ss. 24 
... zobacz więcej
02.07.2017
Iwona Dadej, Geneza i działalność archiwów ruchów społecznych w Niemczech, wyd. Fundacja Ośrodka KARTA, ss. 25
... zobacz więcej
24.06.2017
Robert Degen, Kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego w Polsce w latach 1945 - 1989, w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, T. II, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008
... zobacz więcej
17.06.2017
Halina Robótka, referat na konferencją "Dokumentacja masowa - problemy wartościowania i selekcji", Poznań 25-26 listopad 2010
... zobacz więcej
12.06.2017
Anna Łosowska, Archiwa uniwersyteckie w Polsce na początku nowego stulecia, Historica, T. 28, 2009
... zobacz więcej
03.06.2017
Anna Łosowska, Janusz Łosowski, Dwugłos w sprawie zadań i funkcji archiwum uniwersyteckiego, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Historia 60, s. 479-501, Poznań 2005
... zobacz więcej
21.05.2017
Magdalena Wiśniewska-Drewniak, Community archives in Poland - multiple case study: description of the research project, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, ss. 18
... zobacz więcej
14.05.2017
Archiwa Społeczne. Modele współpracy z państwem, praca zbiorowa, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2015, ss. 242
... zobacz więcej
05.05.2017
Wiesława Kwiatkowska, Tradycyjny model opracowania zasobu archiwalnego i jego znaczenie w dobie współczesnej, w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 1 (3), 2010
... zobacz więcej
29.04.2017
Robert Degen, Garść uwag na temat selekcji w Polsce, w: Toruńskie Konfrontacje Archiwalne - Archiwistyka na uniwersytetach, Archiwistyka w archiwach, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, ss. 133-143
... zobacz więcej
23.04.2017
Robert Degen, Marlena Jabłońska, Collecting projects i documentation strategies jako narzędzia kształtowania zasobu archiwalnego i budowania wizerunku archiwów, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
... zobacz więcej
15.04.2017
Złoty deszcz spadku. Genealog zachęca do szukania przodków.
... zobacz więcej
08.04.2017
Współczesna biurowość w administracji publicznej. Komentarz do instrukcji biurowej Prezesa Rady Ministrów z 2011 r., red. Halina Robótka, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, ss. 94
... zobacz więcej
26.03.2017
Piotr Zawojski, Archiwizacja, prezentacja i dyseminacja cybersztuki w sieci, w: WWW - w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, red. Agnieszka Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko, wyd. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008
... zobacz więcej
19.03.2017
Andrzej Szewc, O pojęciu "jednostka organizacyjna" w polskim prawie samorządu terytorialnego, w: Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, rok LXVII, z. 3, 2005 Artykuł dostępny w wersji elektronicznej.
... zobacz więcej
11.03.2017
Hanna Krajewska, Pikniki archiwalne - pomysł na promocję archiwów, w: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 255-260
... zobacz więcej
19.02.2017
 Jolanta Musiał, Z magazynu archiwalnego do rąk użytkownika. Z doświadczeń trójmiejskich archiwistów nad opracowaniem akt Wydawnictwa Morskiego, w: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 193-203 
... zobacz więcej
08.02.2017
Z rodzinnego archiwum. Regionalny konkurs edukacyjny dla dzieci i młodzieży, oprac. Anna Dziatczyk, Wrooław 2016, ss. 73
... zobacz więcej
29.01.2017
Maciej A. Jasiński, Archiwistyka dla najmłodszych, w: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 261-267
... zobacz więcej
23.01.2017
Paulina Bunkowska, Praktyka postępowania z dokumentacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 83-92
... zobacz więcej
16.01.2017
Marcin Chlebionek, Instrukcje w sprawie używania pieczęci, Przykład zakładów Telkom-Telfa w Bydgoszczy, w: Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 65-82
... zobacz więcej
06.01.2017
Marek Konstankiewicz, Status archiwum bieżącego we współczesnym polskim prawie archiwalnym, w: Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 93-104
... zobacz więcej
30.12.2016
Robert Degen, Jeszcze o instrukcji kancelryjnej, w: Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 45-55
... zobacz więcej
19.12.2016
 Edward Kołodziej, Archiwalia w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, w: Archeion, t. 95, wyd. NDAP, Warszawa 1995, ss. 103-116 
... zobacz więcej
08.12.2016
Inspiracje i Innowacje. Zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii, praca zbiorowa pod red. Sabiny Cisek, wyd. Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2016, ss. 274 (publikacja dostępna w formacie pdf)
... zobacz więcej
30.11.2016
Jerzy Skowronek, Archiwa belgijskie - w poszukiwaniu wzorów i poloników, w: Archeion, t. 96, wyd. NDAP, Warszawa 1996, ss. 144-156
... zobacz więcej
26.11.2016
Krzysztof Pątek, Brytyjskie archiwa audiowizualne. (Organizacja, zbiory, działalność), w: Archeion, t. 98, wyd. NDAP, Warszawa 1997, ss. 142-158
... zobacz więcej
16.11.2016
Składnica akt Krajowej Rady Komorniczej została powołana do życia na podstawie artykułu 37 b ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 24 maja 2006 roku. Krajowa Rada Komornicza w dniu 13 grudnia 2006 roku podjęła uchwałę nr 319/III w sprawie utworzenia i organizacji składnicy akt […], której paragraf pierwszy brzmi: „Tworzy się składnicę akt w celu przechowywania akt spraw oraz zbędnych urządzeń ewidencyjnych przekazanych przez komorników sądowych zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Szczegółowe warunki, tryb i terminy przechowywania i przekazywania akt spraw oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych, a także warunki i tryb ich niszczenia po upływie okresu przechowywania, uwzględniając w szczególności rodzaje spraw i urządzeń ewidencyjnych oraz właściwe zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą lub zniszczeniem oraz tworzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji w różnej postaci, w tym elektronicznej. reguluje rozporządzenie. Ponieważ rozporządzenie w sprawie archiwizowania akt spraw komorniczych nie było do końca precyzyjne Krajowa Rada Komornicza wystąpiła do Ministerstwa Sprawiedliwości z wyjaśnieniem niejasnych kwestii. Z nadesłanej odpowiedzi wynika, iż: Akta spraw z repertorium KMN reguluje § 6 ust. 3 rozporządzenia, co oznacza, że akta podlegają archiwizacji, zgodnie z zasadami dotyczącymi pozostałych akt komorniczych; pod pojęciem „egzekucji z udziałem Skarbu Państwa” rozumie się sytuację, w której dłużnikiem jest Skarb Państwa; § 14 rozporządzenia dotyczy wszystkich spraw, a więc i tych przekazanych do archiwów sądowych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. Z tego względu komornicy sądowi, którzy nie przekazali akt „starych” (tj. zakończonych przed dniem 1 stycznia 2006 r.) do archiwów sądowych, bez względu na przyczynę takiego stanu rzeczy, zobowiązani są do ich przekazania Krajowej Radzie Komorniczej do przechowania. W dniu 20 sierpnia 2007 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Składnicy Akt Komorniczych Krajowej Rady Komorniczej, która mieści się w Łężycach pod Trójmiastem i jest gotowa na przyjęcie 24 kilometrów bieżących akt spraw komorniczych i zbędnych urządzeń ewidencyjnych zgodnie z art. 37 a i 37 b ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.Źródło: https://www.komornik.pl/?page_id=193     (proszę skopiować link do schowka, a następnie wkleić do paska adresu)
... zobacz więcej
07.11.2016
Hanna Krajewska, Archiwa Królestwa Niderlandów, w: Archeion, t. 101, wyd. NDAP, Warszawa 2000, ss. 80-86
... zobacz więcej
31.10.2016
Teofil Lachowicz, Archiwum Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, w: Archeion, t. 103, wyd. NDAP, Warszawa 2001, ss. 98-118 
... zobacz więcej
23.10.2016
Marie Georges, Dane szczególnie chronione a archiwa, w: Archeion, t. 109, wyd. NDAP, Warszawa 2006, ss. 64-71
... zobacz więcej
16.10.2016
Michał Pawiński, Akta stanu cywilnego w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX w., w: Archeion, t. 104, wyd. NDAP, Warszawa 2002, ss. 203-220
... zobacz więcej
09.10.2016
Stephen Harwood, Technologie fotograficzne z XIX i początków XX wieku - wprowadzenie do zagadnienia, w: Archeion, t. 108, wyd. NDAP, Warszawa 2005, ss. 137-146
... zobacz więcej
30.09.2016
Alicja Kulecka, Spuścizny w archiwach, bibliotekach i muzeach w Polsce, w: Archeion, t. 100, wyd. NDAP, Warszawa 1999, ss. 70-96 
... zobacz więcej
25.09.2016
Zdzisław Chmielewski, Archiwistyka wobec problemu masowości akt współczesnych, w: Archeion, t. 100, wyd. NDAP, Warszawa 1999, ss. 51-69
... zobacz więcej
18.09.2016
Irena Radtke, Kancelaria współczesna, w: Archeion, t. 100, wyd. NDAP, Warszawa 1999, ss. 28-50
... zobacz więcej
11.09.2016
Daria Nałęcz, Archiwistyka - nowa czy stara dyscyplina nauki?, w: Archeion, t. 105, wyd. NDAP, Warszawa 2003, ss. 9-13
... zobacz więcej
05.09.2016
Bożena Kumor-Gomułka, Polonika w Głównym Archiwum Krajowym Północnej Nadrenii-Westfalii w Duesseldorfie, w: Archeion, t. 109, wyd. NDAP, Warszawa 2006, ss. 227-252
... zobacz więcej
27.08.2016
Jerzy Gaul, Polonika w Bundesarchiv-Militaerarchiv we Freiburgu, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP. Warszawa 2004, ss. 391-397
... zobacz więcej
21.08.2016
 Myron Momryk, Polskie zbiory archiwalne w Bibliotece i Archiwum Kanady, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP, Warszawa 2004, ss. 377-390
... zobacz więcej
14.08.2016
Urszula Kowalczyk, Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji, w: Archeion, t. 110, wyd. NDAP, Warszawa 2010, ss. 145-153
... zobacz więcej
07.08.2016
Aleksandra Czapelska, Elektroniczne archiwa ikonograficzne w praktyce - doświadczenia i postulaty użytkowników, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP, Warszawa 2004, ss. 325-332
... zobacz więcej
31.07.2016
Ewa Rosowska, Norma międzynarodowa ISO 15489. Zarządzanie dokumentami, w: Archeion, t. 107, wyd. NDAP, Warszawa 2004, ss. 237-244
... zobacz więcej
24.07.2016
Władimir Adamuszko, Organizacja archiwów na Białorusi, w: Archeion, t. 106, wyd. NDAP, Warszawa 2003, ss. 191-207
... zobacz więcej
19.07.2016
Karol Pawlak, Problematyka kancelaryjna i archiwalna w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, w: Archeion, t. 102, wyd. NDAP, Warszawa 2000, ss. 148-151
... zobacz więcej
13.07.2016
Stanisław Sierpowski, Interdyscyplinarna archiwistyka, w: Archeion, t. 105, wyd. NDAP, Warszawa 2003, ss. 42-45
... zobacz więcej
03.07.2016
Wanda Krystyna Roman, O naturze i definicji informacji archiwalnej, w: Archeion, t. 110, wyd. NDAP, Warszawa 207-2008, ss. 34-44
... zobacz więcej
25.06.2016
Wojciech Klas, Archiwum Fundacji imienia Kościelskich, w: Archeion, t. 111, wyd. NDAP, Warszawa 2010, ss. 219-224
... zobacz więcej
13.06.2016
Janusz Tandecki, Profesor Andrzej Tomczak - sylwetka uczonego, w: Archeion, t. 113, wyd. NDAP, ss. 13-20
... zobacz więcej
05.06.2016
Izabella Gass, Spuścizny archiwalne w zasobie archiwum Muzeum Polskiego w Rapperswilu, w: Archeion, t. 112, wyd. NDAP, Warszawa 2011, ss. 162-171   
... zobacz więcej
30.05.2016
Waldemar Chorążyczewski, Profesor Bohdan Ryszewski - sylwetka uczonego, w: Archeion, t. 114, Warszawa 2013, ss. 13-20
... zobacz więcej
21.05.2016
Grzegorz Sołtysiak, Z doświadczeń pracy w Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL, w: Archeion, t. 114, wyd. NDAP, Warszawa 2013, ss. 77-81
... zobacz więcej
14.05.2016
Hubert Chudzio, Anna Hejczyk, Zbiory Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, w: Archeion, t. 114, wyd. NDAP, Warszawa 2013
... zobacz więcej
08.05.2016
Jerzy Gaul, Organizacja i zakres działania archiwów w Austrii na szczeblu centralnym (ogólnokrajowym) i regionalnym (krajowym), w: Archeion, t. 115, wyd. NDAP, Warszawa 2014, ss. 97-109
... zobacz więcej
30.04.2016
Michał Leśniewski, Trochę egzotyki. - raport z badań w archiwach i bibliotekach Republiki Południowej Afryki, w: Archeion, t. 116, wyd. NDAP, Warszawa 2015, ss. 111-124
... zobacz więcej
24.04.2016
Leszek Pudłowski, Luciana Duranti - archiwista w czasach globalizacji, w: Archeion, t. 116, wyd. NDAP, Warszawa 2015, ss. 39-83
... zobacz więcej
16.04.2016
Wanda Krystyna Roman, Archiwistyka na studiach historycznych, wyd. Adam Marszałek, 2002, ss. 205
... zobacz więcej
09.04.2016
Artur Sypula, Postępowanie z materiałami z badań indywidualnych spisów powszechnych w Europie i w Ameryce - analiza porównawcza, w: Archeion, t. 116, wyd. NDAP, Warszawa 2015, ss. 141-180
... zobacz więcej
25.03.2016
Zbiory Archiwum Państwowego w Rzeszowie powiększyły się o przedwojenną dokumentację spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej Kasa Stefczyka w Zarszynie. Dokumenty, pośród których znajdują się rejestry finansowe i rozliczenia pożyczek z lat 1909-1938, znalazł przedsiębiorca budowlany na strychu remontowanego budynku.W przypadku znalezienia dokumentacji prosimy o kontakt z archiwami państwowymi.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
... zobacz więcej
09.03.2016
Anna Herba, Działalność dokumentacyjna Ośrodka "Pogranicze - Sztuk, Kultur, Narodów" w Sejnach, w: Archeion, t. 114, wyd. NDAP, Warszawa 2013, ss. 95-106.
... zobacz więcej
01.03.2016
Wanda Krystyna Roman, Współczesna kultura dokumentacyjna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 255.
... zobacz więcej
21.02.2016
Wiesława Kwiatkowska, Co mogą, a co powinny wiedzieć o naszych czasach przyszłe pokolenia? Kulturowe aspekty selekcji dokumentacji, w: Archeion, t. 112, wyd. NDAP, Warszawa 2011, ss. 191-204. Wydawnictwo dostępne w postaci elektronicznej na stronie NDAP.
... zobacz więcej
07.02.2016
Waldemar Chorążyczewski, Archiwistyka dla początkujących, Toruń 2014, ss. 59. Publikacja dostępna w postaci elektronicznej.
... zobacz więcej
06.12.2015
Archiwa historyczne ziem zachodnich i północnych Polski w przestrzeni społecznej - konferencja
... zobacz więcej
22.11.2015
Agnieszka Rosa, Funkcja edukacyjna archiwów, wyd. NDAP, Warszawa 2012. Publikacja dostępna w formie elektronicznej na stronie NDAP.
... zobacz więcej
15.11.2015
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wychodząc naprzeciw inicjatywie środowisk kolekcjonerskich, postanowił zacieśnić współpracę pomiędzy Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i podległą mu siecią archiwów państwowych a kolekcjonerami.Pierwszym wyrazem współdziałania było uczestnictwo Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, prof. Władysława Stępniaka w „XI Ogólnopolskim Święcie Kolekcjonerów”, które objął swoim patronatem. Podczas odbywającego się 3 czerwca 2012 r. w Krośniewicach Święta prof. W. Stępniak wygłosił przemówienie poświęcone możliwościom współpracy między siecią archiwów państwowych a środowiskiem kolekcjonerów.W poniższej zakładce zamieszczane są informacje na temat dalszych wspólnych działań realizowanych przez NDAP i archiwa państwowe wraz z polskimi kolekcjonerami.  Konferencja: Archiwa i kolekcje prywatne - dziedzictwo archiwalne, dziedzictwo kulturyW dniach 13-14 marca 2013 r. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie odbyła się konferencja „Archiwa i kolekcje prywatne - dziedzictwo archiwalne, dziedzictwo kultury”, poświęcona zagadnieniom praktyki gromadzenia, ewidencjonowania, udostępniania niepaństwowego nieewidencjonowanego zasobu archiwalnego oraz metodyce jego opracowania. Organizatorami Konferencji byli Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych i Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie przy udziale Polskiego Towarzystwa Archiwalnego. Szczegółowe informacje, program Konferencji wraz z abstraktami i tekstami wystąpień dostępne są w zakładce Konferencje i na stronie PAN Archiwum w Warszawie.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
18.10.2015
Do 6 marca 2016 r. w Jüdische Museum w Wiedniu będzie prezentowana otwarta właśnie wystawa pt.„Post41 Berichte aus dem Getto Litzmannstadt”. Na przykładzie dokumentów przechowywanych m.in. w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi ekspozycja opowiada o losach 5 tysięcy wiedeńskich Żydów deportowanych do Litzmannstadt Ghetto - dzielnicy zamkniętej utworzonej w 1940 r. przez Niemców na terenie Łodzi. Wystawie towarzyszy publikacja o tym samym tytule wydana w języku polskim i angielskim. Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
10.10.2015
Opracowanie spuścizn - spotkanie w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
... zobacz więcej
27.09.2015
Opis prowadzonej działalności
... zobacz więcej
20.09.2015
W dniach 14-30 września w ramach obchodów 100. rocznicy połączenia miast Krakowa i Podgórza na Rynku Podgórskim będzie można zobaczyć wystawę pt.„Obywatele, przynależni i obcy – mieszkańcy Wolnego Królewskiego Miasta Podgórza 1784-1915", przygotowaną przez Archiwum Narodowe w Krakowie we współpracy z Gminą Miejską Kraków.    Źródło://www.archiwa.gov.pl 
... zobacz więcej
13.09.2015
"Archeion" jest to periodyk traktujący o archiwistyce o charakterze naukowym.
... zobacz więcej
05.09.2015
Crowdsourcing z użyciem Google Docs
... zobacz więcej
29.08.2015
Filipczak Teresa, Kancelaria Sejmu i Rady Państwa oraz archiwum w latach [1944]1952-1989, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 368 
... zobacz więcej
12.08.2015
Filipczak Teresa, Kancelaria Sejmu i Rady Państwa oraz archiwum w latach [1944]1952-1989, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 368 
... zobacz więcej
12.08.2015
70. rocznica obławy augustowskiej - prezentacja dokumentów
... zobacz więcej
22.07.2015
All businesses need to create and keep records, but why retain some permanently as archives?Records both document and form part of business actions and as such provide evidence of a company's functions and activities. They also contain a wealth of information about the company's organisation, personnel, customers, products, markets, suppliers and a host of other aspects of its interaction with the economic and social community to which it belongs over time.The majority of business records cease to be of value to the company that created them after varying periods of time. This may be because the statutory requirement to keep them has expired or because the primary business need for their retention is no longer valid.But no company should be too ready to destroy these and other types of records. A company's records constitute an asset that is unique to a particular business, and in which financial, human and other resources have been routinely invested. The selection of certain records for preservation as archives, enables a company to leverage the value of that asset and the investment made in creating it.By appraising records against carefully constructed criteria, a significant body of records - usually no more than 5 - 8% of the total created - may be preserved as business archives.These will be records of continuing value to both the company and the community of which it is part. The archives will contain knowledge and experience gained over the years of doing business, knowledge and experience that cannot be bought or acquired elsewhere, and which can be of unparalled benefit to present and future management.In today's business environment, a company needs to distinguish itself from its competitors to obtain a market edge. In this regard, its reputation and identity are critical, and both can be supported and enhanced through exploiting its archives and heritage.The use of business archives to increase brand awareness, and as a source of new product development and innovation, has been proved by many corporations. As, too has their value in generating loyalty and pride in a company's employees, customers and shareholders and giving it a competitive advantage.A company should think twice, therefore, before destroying business records, and ask whether their transfer to a business archives might not bring additional benefits to the company and add to the documentary heritage of the community as a whole.Źródło: www.archives.org.hk
... zobacz więcej
21.06.2015
Postępowanie z dokumentacją osobową - seminarium
... zobacz więcej
14.06.2015
Postępowanie z dokumentacją osobową - seminarium
... zobacz więcej
14.06.2015
Międzynarodowy Dzień Archiwów 2015 - Dni Otwarte w archiwach państwowych
... zobacz więcej
06.06.2015
Colloquia Jerzy Skowronek dedicata - relacja z konferencji
... zobacz więcej
30.05.2015
Electronic records and access to archive resources via Internet (Colloquia Jerzy Skowronek dedicata 2013), red. nauk. Anna Laszuk, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 285
... zobacz więcej
24.05.2015
Belliculum diplomaticum VI Thorunense: Od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego
... zobacz więcej
01.05.2015
Archiwum Państwowe w Radomiu zaprasza na otwarcie wystawy stworzonej z dokumentów rodzinnych przekazanych przez mieszkańców Radomia. Fotografie, listy, pamiętniki, zaproszenia, dyplomy i odznaczenia stanowią cenne źródło do badań nad historią miasta i losów radomian. Wernisaż ekspozycji pt.„Z rodzinnej szuflady” odbędzie się 24 kwietnia o godz.13.00. Wystawie będzie towarzyszył katalog.Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim i Polskie Towarzystwo Historyczne Koło w Tomaszowie Mazowieckim zapraszają na spotkanie pod hasłem „Historie nam najbliższe… czyli skarby Archiwów Rodzinnych”, które odbędzie się 23 kwietnia o godz. 12.00 w Tomaszowie Mazowieckim, w siedzibie tomaszowskiego oddziału Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Poruszane będą kwestie ochrony dokumentów rodzinnych, a także metod poszukiwań wiedzy o przodkach. Archiwiści będą również udzielać indywidualnych konsultacji dotyczących dokumentów znajdujących się w zbiorach prywatnych.Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do obejrzenia internetowej prezentacji dokumentów rodu Skórkowskich h. Jelita, związanego z ziemią opoczyńską, którego przedstawiciele w okresie przedrozbiorowym piastowali szereg urzędów i godności. W archiwum tym znajdują się dokumenty z czasów sejmu grodzieńskiego z 1793 r., kwity rekwizycyjne z okresu powstania listopadowego, a także receptury leków i przepisy kulinarne. Archiwum Państwowe w Lublinie zaprasza 16 kwietnia o godz. 16.00 na pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu „Czwartki Archiwalne”, organizowane w ramach kampanii „Archiwa Rodzinne”. Odbędzie się prezentacja źródeł archiwalnych do badań nad represjami hitlerowskimi i stalinowskimi, archiwiści będą także udzielali porad dotyczących archiwizacji i konserwacji dokumentów. Zabezpieczenie, w tym digitalizacja zbiorów fotograficznych i audiowizualnych (m.in. taśm szpulowych, kaset magnetofonowych i VHS) było przedmiotem seminarium warsztatowego, zorganizowanego 13 kwietnia w oddziale wrocławskiego archiwum państwowego w Kamieńcu Ząbkowickim. Było to drugie, z planowanych jako cykliczne, spotkań kolekcjonerów i osób gromadzących rodzinne kolekcje archiwalne z terenu Dolnego Śląska oraz członków Międzynarodowej Sieci Muzeów Domowych. Patronat nad spotkaniem objął Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
18.04.2015
Archiwum Państwowe w Warszawie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Domowa szuflada”, które odbędzie się 26 marca o godz. 16.15 w siedzibie Archiwum przy ul. Krzywe Koło 7. Tematem będzie obraz XIX-wiecznej emigracji, jaki wyłania się z listów emigrantów piszących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Listy te nigdy nie trafiły do adresatów, zostały zatrzymane przez rosyjską cenzurę. Dzisiaj są przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie. Na stronie Archiwum można zapoznać się z ich fragmentami.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
28.03.2015
Archiwum Państwowe w Łodzi zaprasza 14 marca o godz. 15.00 do swojej siedziby na wernisaż wystawy „Nakielscy i Wieliszkowie - historia rodziny z Łodzią w tle. Zbiory Witolda Nakielskiego”. Będzie to pierwsza z trzech ekspozycji z cyklu „Historia miasta opowiedziana kolekcjami łodzian”.Na wystawie zaprezentowane zostaną archiwalia ukazujące historię szlacheckiej rodziny Nakielskich, sięgającą poł. XVIII w., a także dzieje spowinowaconej z nią rodziny czeskich osadników Wieliszków, którzy przybyli do Łodzi w poł. XIX w. Wystawę można będzie oglądać od 16 marca do 29 maja w godz. 9.00-15.00.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
14.03.2015
Książka prof. Jerzego Gaula pt."Polonika w Archiwum Parlamentu w Wiedniu. Archiwum Izby Posłów Rady Państwa 1861–1918. Polonica im Parlamentsarchiv Wien. Archiv des Abgeordnetenhauses des Reichsrats 1861–1918" otrzymała Nagrodę „Przeglądu Wschodniego” za najlepszą książkę historyczną w kategorii Edycja źródeł. Współwydawcą publikacji jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 21 marca w Pałacu Potockich na Uniwersytecie Warszawskim. Więcej na stronie NDAP.     Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
... zobacz więcej
08.03.2015
Zabezpieczanie zbiorów w archiwach domowych - warsztaty
... zobacz więcej
02.03.2015
Czym jest archiwum i komu służy? - zajęcia edukacyjne
... zobacz więcej
21.02.2015
W dniach 24-25 kwietnia 2015 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (budynek Collegium Humanisticum) odbędzie się I spotkanie Forum Edukatorów Archiwalnych. Kierowane jest ono do osób zainteresowanych edukacją archiwalną, szczególnie do pracowników różnego typu archiwów zajmujących się działalnością edukacyjną. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia należy przesyłać do 2 kwietnia. Więcej informacji na stronie NDAP.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
14.02.2015
Archiwum Państwowe w Toruniu i Archiwum Państwowe w Bydgoszczy realizują w latach 2014-2015 wspólny projekt genealogiczny dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu mają być zdigitalizowane akta metrykalne, stanu cywilnego i księgi meldunkowe przechowywane w obu archiwach i ich oddziałach zamiejscowych. Planuje się objęcie digitalizacją ok. 40 000 jednostek archiwalnych – 1/3 materiałów tego typu. W sumie ma być wykonane ok. 1,8 mln skanów. Będą one dostępne on-line, co da możliwość wyszukiwania aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych dokumentów w Internecie i odtwarzania drzewa genealogicznego rodziny. Kryteriami wyszukiwania mają być: nazwy miejscowości, nazwiska i rodzaje aktów. Przygotowywany system informatyczny ma również dać szansę wszystkim zainteresowanym udziału w indeksacji zeskanowanych materiałów, zgodnie z wytycznymi do sporządzania indeksu analitycznego do akt stanu cywilnego.Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4, Działanie 4.2) i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.Partnerem archiwów jest samorząd reprezentowany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stanowi to więc konieczność i okazję do działania w ramach wymaganych przy korzystaniu z takich środków. Przygotowania do projektu rozpoczęto w 2012 r., a jego zakończenie planowane jest na koniec czerwca 2015 r. Jest to pierwsze tak duże przedsięwzięcie realizowane w ramach archiwów państwowych. Dotychczasowe doświadczenia - osiągnięcia, problemy, zapytania, refleksje – zostały przedstawione na spotkaniu, które odbyło się w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 2 lutego 2015 r. Dotyczyły one wielu kwestii: przygotowania dokumentacji, przeprowadzania i rozliczania zamówień publicznych, zaopatrzenia sprzętowego, struktury i funkcjonalności systemu informatycznego, przygotowania materiałów archiwalnych i standardów ich digitalizacji, łączenia metadanych merytorycznych z obu archiwów, procesu digitalizacji z naciskiem na kontrolę jakości – zarówno opisów archiwaliów, jak i kopii cyfrowych. Udostępnienie systemu i skanów w Internecie oraz promocja projektu planowane są na koniec maja 2015 r.Anna LaszukNDAPŹródło: http://www.archiwa.net
... zobacz więcej
07.02.2015
Na niedawnej konferencji METRO (Metropolitan New York Library Council) miała miejsce prezentacja przedstawicieli grupy ‘Humanistyka Cyfrowa w New York City' (NYCDH). Grupa ta działa od połowy 2011, i zrzesza zainteresowanych Humanistyką Cyfrową z Nowego Jorku i okolic. Dostarcza ona forum wielu różnym organizacjom i małym grupom osób które pracują nad jakimiś problemami związanymi z humanistyką cyfrową. Uczelnie, w których pracują członkowie komisji sterującej grupy (takie jak NYU, CUNY, Columbia, Pratt i inne) udzielają miejsca na spotkania. Kalendarz grupy jest pełny, często jest kilka wydarzeń lub spotkań w tygodniu. Grupa jest otwarta, i po zarejestrowaniu się każdy członek może wpisać w kalendarz imprezę jaka organizuje i wziąć udział w już ogłoszonej.Na stronie NYCDH można znaleźć grupy dyskusyjne o wielu tematach takich jak “Pedagogika Cyfrowa”, “Grupa OMEKA”, “Bibliotekarze w Humanistyce Cyfrowej”, “Grupa analizy tekstu”, “Grupa eksperymentów cyfrowych”, “Antyki i techniki cyfrowe” i inne. Planowane na najbliższy okres i niedawno zakończone imprezy dobrze obrazują działalność grupy.Własność intelektualna w naukach humanistycznych - panel dyskusyjny z udziałem administratora uczelni, prawnika, bibliotekarza i studenta o napięciach pomiędzy egzekwowaniem praw a uczelnianą tradycją otwartego zdobywania wiedzy.Muzeum po-cyfrowe - wykład Ross Perry z University of Leicester.HyperCities - tworzenie gęstych map w humanistyce cyfrowej. Todd Presner omawia swoją nowa książke a także interaktywną stronę internetową która przedstawia współczesne wydarzenia takie jak “Wiosna arabska” czy katastrofa Fukushima w postaci interaktywnych map zawierających strumienie informacji z różnych źródeł.THATCamp AHA. THATCamp to inicjatywa otwartych, nie wymagających dużych nakładów spotkań. Skrót pochodzi o nazwy TheHumanities and Technologies Camp (Obóz humanistyki i technologii). Obozy (meetingi) THATCamp organizowane są na całym świecie, w tym również  w Polsce. To spotkanie zostało zorganizowane przez AHA, American Historical Association.Digitalizacja, demokratyzacja: biblioteki, książki i przyszłość cyfrowa. Wykład Roberta Darntona z Harvard, współtwórcy Cyfrowej Biblioteki Ameryki.Nauka bez granic: Big Open Data. Dyskusja panelowa problemu, jak oswoić ogromne zasoby otwartych danych.Sympozjum “Bibliotekarz akademicki w przyszłości Otwartego Dostępu”. Jak ruch “Open Access” wpływa na użytkowników i instytucje akademickie, i jak dostosować się do nieuchronnych zmian.Argument, dowód i ograniczenia cyfrowych badań literackich.  David Hoover z New York University polemizuje z kilkoma niedawnymi krytykami wykorzystania nowoczesnych metodologii humanistyki cyfrowej w badaniach literatury.Prezentacja filmu “Chłopiec Internetu - historia Aarona Swartza”Tworzenie map i WWW: wprowadzenie do metod cyfrowych. Wprowadzenie do metod i narzędzi cyfrowych opracowanych w uniwersytecie w Amsterdamie, i ich zastosowania do osiągnięcia wglądu w wiele współczesnych tematów społecznych, od praw człowieka do problemów zdrowia i zmian klimatycznych.Grupa Humanistyka Cyfrowa NYC jest bardzo cennym zasobem dla zainteresowanych tym tematem. Będąc na miejscu można brać udział w wielu ciekawych wydarzeniach, będąc z dala, uzyskuje się dostęp do nowych ciekawych trendów, inicjatyw i powstających portali w dziedzinie humanistyki cyfrowej.Marek Zieliński    Źródło://www.archiwa.net 
... zobacz więcej
31.01.2015
"Galeria Jezuicka 13" przykładem dobrych praktyk w administracji
... zobacz więcej
24.01.2015
Zwykła prezentacja dokumentów online, to obecnie już za mało.Od 8 stycznia 2015 Instytut Gauaka - (niem. Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, BStU) udostępnia na swojej stronie internetowej dokumenty Stasi (niem: Ministerium für Staatssicherheit -MfS) online, w formie mediateki.  Czym jest mediateka? Prekursorami ich tworzenia były biblioteki, ale z równym powodzeniem mogą je wykorzystywać również przez archiwa i muzea.  Mediateki powstały w celu uatrakcyjnienia dostępu do wiedzy, a także promowania czytelnictwa, oraz tworzenia kreatywnej atmosfery dla młodzieży i studentów. Choć adresowane są do ogółu odbiorców, to najwięcej sympatyków maja wśród ludzi młodych.. Dzięki nim możliwe jest korzystanie z multimediów, książek, dokumentów, czasopism czy  muzyki. Mediateka, jest interaktywnym multicentrum wspierającym dostęp do wiedzy. Mediateki zyskały ogromną przychylność państwa i wielu firm, które upatrują w nich przyszłość bibliotek. Kreatywne zarządzanie przestrzenią, wysoka funkcjonalność, oraz multimedialność, to zalety, które w przyszłością mogą wykorzystywać różne instytucje kultury. Stasi Mediathek www.stasi-mediathek.de zawiera bazę wybranych oryginalnych dokumentów tajnej policji NRD, która umożliwia wgląd do różnych jej zasobów archiwalnych. Obok materiałów aktowych, dostępne są także filmy, zdjęcia i nagrania. Obecnie opublikowanych zostało 2500 dokumentów, 250 pojedynczych obrazów, 6 godzin nagrań i 15 godzin filmów. Zakres prezentowanych dokumentów będzie stale się rozszerzał.Mediateka Stasi zapewnia prosty dostęp do wybranych treści multimedialnych Chodzi przede wszystkim o podstawowe dokumenty, które dostarczają informacji na temat struktury, metod działania i funkcji aparatu bezpieczeństwa byłej NRD. Istotą strony jest wyszukiwarka semantyczna. Wyszukiwanie semantyczne jest  jednym z podstawowych zagadnień w dziedzinie sztucznej inteligencji. Stanowi ono innowacyjne rozwiązanie w zakresie przeszukiwania i analizowania zbiorów danych w celu dostarczania kompleksowych informacji. Prace związane z wyszukiwaniem semantycznym, mają umożliwić skomplikowane procesy wnioskowania, oparte na „rozumieniu” przez komputer języka naturalnego. Hasła wprowadzone do wyszukiwarki są przeszukiwane we wszystkich plikach, zarówno tekstowych jak i audiowizualnych. Jednocześnie pojawiają się podpowiedzi i propozycje dalszego wyszukiwania. Wszystkie dokumenty uzupełnione są o ich transkrypcję, wykaz skrótów, dodatkowe informacje historyczne pokazujące kontekst wydarzeń - wskazuje się także dokumenty powiązane. Dodatkowo wszystko ilustrowane jest na osi czasowej, która może również służyć do wyszukiwania dokumentów z wybranego okresu czasu. Prezentacja zasobu online wymagała przygotowania dokumentów w taki sposób, aby nie naruszała ona ustawy o ochronie danych osobowych. Z tego właśnie względu część danych, czy wizerunków została zaczerniona lub zanonimizowana. Przepisy ustawy stanowią, że żadne informacje osobiste nie mogą być publikowane, chyba że informacja ta jest oczywista. W trakcie inauguracji projektu 8 stycznia 2015 r., na konferencji prasowej Pełnomocnik Rządu Federalnego ds Akt Stasi Roland Jahn,, określił mediatekę jako "witrynę w archiwa Stasi". Szczególnie powinna ona zainteresować młodych ludzi, którzy mogą wyrobić sobie zdanie o działalności Stasi na podstawie oryginalnych dokumentów. Zasadniczo jednak w przedstawionej ofercie chodzi o jeszcze większą transparentność. Nowa strona internetowa jest skierowana zarówno do użytkowników bez większego przygotowania jak i profesjonalistów. Według pełnomocnika jest  "zgodna z duchem czasu” i ma odpowiadać na społeczne zainteresowanie tematyką mrocznej przeszłości jednego z najbardziej rozbudowanych aparatów bezpieczeństwa w Europie.  Przy tym wszystkim,  ważna jest również forma która w łatwy i przystępny  sposób przedstawia sprawy ciemne strony historii wschodniej części Niemiec. Jolanta Leśniewska AP Płock O/KutnoNa podstawie:Stasi-Unterlagen-Behörde startet MediathekŹródło: http://www.archiwa.net
... zobacz więcej
21.01.2015
Poseł w drodze... - wystawa i publikacja o stosunkach turecko-polskich
... zobacz więcej
17.01.2015
NIEMCY: LVR - AFZ - naprzeciw potrzebom niepaństwowych archiwów Nadrenii
... zobacz więcej
04.01.2015
"Kwiaty na śmietniku" - prezentacja w Archiwum Akt Nowych
... zobacz więcej
24.12.2014
NAC partnerem projektu "Internetowy Polski Słownik Biograficzny"
... zobacz więcej
16.12.2014
Archiwa gospodarcze można porównać z polskimi archiwami zakładowymi, chociaż nie do końca...
... zobacz więcej
10.12.2014
Archiwa to repozytoria dziedzictwa kulturowego człowieka które, zachowując oryginalne dokumenty i artefakty z przeszłości, odzwierciedlają wspólną historię. Ich zadaniem jest chronić te zasoby i udostępniać je wszystkim. Misją Wikipedii jest jest dostarczyć podstawową wiedzę, udostępniając ją swobodnie i bez ograniczeń. Archiwa są więc naturalnym kandydatem do współpracy z Wikipedią, do wykorzystania zasobów i możliwości obu z nich. Artykuł ten jest częściowo oparty na doświadczeniach układu partnerskiego Instytutu Piłsudskiego z Wikipedią w ciągu ostatniego półtora roku.Dlaczego Wikipedia?Wikipedia jest największą encyklopedią, dostępną dla wszystkich. Każdy, kto ma dostęp do Internetu może korzystać z niej korzystać. Wikpedia ma około pół miliarda odsłon miesięcznie, 250 wersji językowych i zawiera około 20 milionów artykułów. (Polska wersja ma ponad milion artykułów i jest w pierwszej dziesiątce na świecie). Użytkownicy coraz częściej sięgają po Wikipedię dla uzyskania podstawowych informacji na każdy temat, zwłaszcza dotyczy to młodszego pokolenia, dla którego komputer i internet to narzędzia codziennego użytku.Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce ma ok. 1,7 mln stron dokumentów, dotyczących wydarzeń w Europie i Stanach Zjednoczonych, od pierwszej do drugiej wojny światowej - do zimnej wojny. Praktycznie każdy, kto chce pisać o historii Polski, Niemiec, Austro-Węgier, Ukrainy, Białorusi, Rosji sowieckiej, w czasie I wojny światowej i później, przychodzi do Instytutu aby studiować źródła. Instytut posiada także dużą bibliotekę, głownie o tematach historycznych. Inne archiwa mają podobne skarby. Stworzenie partnerstwa z Wikipedią może pomóc w skuteczniejszym rozpowszechnianiu wiedzy o historii.W początkowej fazie projektu widoczny był pewien opór przeciwko dzieleniu się zasobami z Wikipedii. Wynikało to m.in z wątpliwości co do jakości publikacji która "może być edytowana przez każdego". Drugi zarzut to kwestia swobodnego dzielenia się naszymi "cennymi zasobami". W końcu Rada Instytut zdecydowała się wejść w układ partnerski z Wikipedią. Już po roku widać było wyraźne korzyści w poszerzaniu dostępu do naszych zasobów i w zwiększonym zainteresowaniu Instytutem.Dlaczego Wikiprojekt?Wikipedia ma reputację wiarygodnego, bezstronnego źródła wiedzy. Neutralność punktu widzenia (NPOV) jest jednym z filarów Wikipedii, gorliwie strzeżonym przez jej społeczność. Aby utrzymać taką reputację, Wikipedia podkreśla silnie potencjalny konfliktów interesów i ostrzega przed edytowaniem artykułów o samym sobie lub o firmie w której się pracuje."Wikipedia jest encyklopedią, wskutek czego winna zawierać tylko materiał zgodny z przyjętymi w niej zasadami. Nie jest natomiast miejscem do reklamowania ani wydawnictwem publikującym na koszt początkujących autorów. Zaufanie partnerów oraz opinii publicznej zdobywamy dzięki postawieniu interesu Wikipedii na pierwszym miejscu. Edytor przyznający pierwszeństwo interesom podmiotów zewnętrznych może wprowadzić do Wikipedii konflikt interesów”1.Z drugiej strony, instytucje, które sa żródłami albo depozytariuszami wiedzy i doświadczenia; takich jak GLAM w (galerii, bibliotek, archiwów i muzeów - zobacz Czy jesteś GLAM?), uczelnie wyższe, instytucje badawcze, organizacje pozarządowe itd. mogą znacznie przyczynić się do ulepszenia Wikipedii. W celu ułatwienia takiego transferu wiedzy, Wikipedia wypracowała koncepty Wikiprojektu i Wikipedysty Rezydenta.Wikiprojekt to portal łączący grupę osób pracujących w zespole w celu udoskonalenia Wikipedii. Stworzenie Wikiprojektu poświęconego instytucji zwiększa ‘prawowitość’ zespołu pracującego nad artykułami związanymi tematycznie z daną organizacja czy instytucją. Ściśle połączona z Wikiprojektem jest pozycja Wikipedysty Rezydenta (WIR-a), wolontariusza lub stażysty, reprezentującego Wikipedię w danej organizacji i służącego jako łącznik między tą organizacją a społecznością Wikimedia. Model WiR był pilotowany przez inicjatywy GLAM, ale od tego czasu został przyjęty przez inne rodzaje organizacji. Wikprojekty i WiR mogą zminimalizować skutki konfliktów interesów i ułatwić proces pisania artykułów związanych z dana instytucją.W Instytucie Piłsudskiego stworzyliśmy Wikiprojekt Instytutu, a wolontariusze służą jako Wikipedyści rezydenci: Piotr Puchalski do sierpnia 2014 roku, a od września 2014 Łukasz Chełmińskim. Początkujący Wikipedyści zostali przeszkoleni przez WiR-a w nowojorskiej Metropolitan Library Council, Dorothy Howard, która również pomogła nam w tworzeniu witryny Wikiprojektu. WiR-owie stworzyli i/lub zaktualizowali wiele artykułów, oraz pomogli uaktywnić małą grupę ochotników, którzy, jako uczestnicy projektu, przyczynili się do uzupełnienia Wikipedii o artykuły na temat wydarzeń, organizacji i osób związanych z Instytutem lub na których temat Instytut posiada zasoby archiwalne i inne. W pierwszym roku realizacji projektu stworzone zostały - lub ulepszone - 54 artykuły, zarówno w języku angielskim i polskim. Te 54 artykuły były oglądane zdumiewającą liczbę 200.000 razy w roku2.Prawa autorskieKwestie praw autorskich przenikają Wikipedię i jej siostrzane projekty na wielu różnych poziomach. Kiedy piszesz lub modyfikujesz artykuł w Wikipedii, automatycznie przyznajesz licencję Creative Commons CC BY-SA. W ramach tej licencji zawartość Wikipedii może być kopiowana, modyfikowana i ponownie rozpowszechniana, z zastrzeżeniem, że nowa wersja lub kopia udostępniana jest na takich samych warunkach, z przypisaniem autorstwa oryginalnego materiału.Zdarza się jednak, że pisarz, historyk, student opublikował już gdzieś tekst, który może być doskonałą bazą do artykułu w Wikipedii. On lub ona jest gotów przyznać odpowiednią licencję, ale nie ma czasu lub zainteresowania stać się samemu redaktorem Wikipedii. W takim przypadku możemy korzystać z systemu OTRS, którego jedna z głównych zadań jest składanie zapytań o i uzyskiwanie licencji na użycie konkretnego materiału chronionego prawem autorskim. Właściciel praw autorskich jest proszony (zwykle przez redaktora artykułu) o udzielenie licencji, najlepiej z uzyciem odpowiedniego szablonu. Odpowiedź właściciela jest sprawdzany przez wolontariusza Wipedystę pod kontem zgodności z zasadami licencjonowania w Wikipedii, i jeśli licencja jest OK, materiał może być umieszczony w Wikipedii lub Wikimedia Commons.Prawa autorskie do materiałów ilustracyjnych - najczęściej sa to zdjęcia lub inne multimedia - jest jeszcze bardziej skomplikowana. Ponieważ istnieje wiele złożonych zasad praw autorskich w wielu krajach, inne zezwolenia mogą dotyczyć różnych przesłanych plików. Możesz przesłać swoje zdjęcia (zazwyczaj), te, które są w domenie publicznej (co nie zawsze jest łatwe do ustalenia) lub te, które są swobodnie licencjonowana przez właściciela praw autorskich. Nie wszystkie własnych ujęcia mogą być otwarcie publikowane np. zdjęcia pomnika we Włoszech (ale jest  to dozwolone w Niemczech) itd. Z drugiej strony, jeśli małpa wykonuje zdjęcie lub obraz namaluje słoń, można go używać w Wikipedii, gdyż nie podlega prawom autorskim. Narzędzie do przesyłania plików w Wikipedia Commons przeprowadzi Cię przez procesie ustalania stanu prawnego pliku, który masz zamiar przesłać.W ramach Wikiprojektu Instytutu Piłsudskiego stworzyliśmy szereg biogramów założycieli Instytutu i prezydentów. Archiwa zawierają często stare zdjęcia tych osób, ale zwykle jest prawie niemożliwe znalezienie autora portretu, czy autor ten żyje (i gdzie), czy ma spadkobierców - wszystkie te kwestie istotne dla ustalenia stanu prawnego fotografii. W takich przypadkach można użyć zasad Dozwolonego Użytku - wyjątków ograniczających monopol właściciela praw - do wykorzystania fotografii o niskiej rozdzielczości dla celów ilustracji artykułu o tej osobie3. W takim przypadku plik należy umieścić w angielskiej Wikipedii, a nie na Wikimedia Commons. W polskiej Wikipedii reguły są inne i zasady Dozwolonego Użytku, choć legalne, nie mogą być używane do umieszczania materiału ilustracyjnego. Dlatego niektóre biogramy w języku polskim są pozbawione ilustracji..Źródła pierwotne i wtórneŹródła wtórne to książki, artykuły publikacje na jakiś temat oparte na źródłach pierwotnych, wiedza "przetrawiona i zinterpretowana". Źródła pierwotne to oryginalne prace naukowe, zapisy historyczne sporządzone przez świadków, oryginalne dokumenty itp4. Istnieją również źródła wtórne trzeciego rzędu, zazwyczaj encyklopedie i artykuły przeglądowe, podsumowujące wiedzę przeglądu na podstawie źródeł wtórnych.Jednym z filarów Wikipedii jest zasada nie przedstawiania twórczości własnej5 (NOR - no original research). To jest często interpretowana jako zakaz wykorzystywania źródeł pierwotnych w Wikipedii. W rzeczywistości, żaden taki zakaz istnieje w oficjalnych zasadach Wikipedii, choć trzeba się nieco naszukać, aby je znaleźć. Te zasady są lepiej opisane w angielskojęzycznej Wikipedii:"Wikipedia nie publikuje oryginalnej twórczości: wszystkie materiały w Wikipedii muszą być oparte o wiarygodne, opublikowane źródła. Artykuły nie mogą zawierać nowej analizy lub syntezy opublikowanego materiału, który służyłaby do wyciągnięcia wniosku, niewyrażonego jasno w samym źródle”6.Co to jest wiarygodne, opublikowane źródło wtedy? Zwykle myśli się tu o książce lub artykule w literaturze fachowej, ale definicja Wikipedii jest trochę szersza:'Materiał źródłowy musi być opublikowany, co dla dla naszych celów zdefiniowane jest jako  “udostępniony do publicznej wiadomości w jakiejś formie” [6].7’A w przypisie [6] znajdujemy:"[6] Obejmuje to materiały takie jak dokumenty w publicznie dostępnych archiwach, napisy na pomnikach, nagrobki, itp, które są dostępne dla każdego."Ten zapis jest ważny dla układów partnerskich Archiwum - Wikipedia, ponieważ archiwa zwykle zawierają dokumenty pierwotne - zapisy, listy, artefakty stworzone "tu i teraz ". Jeśli dokument wydaje się być wiarygodny, można bezpiecznie używać go w przy pisaniu artykułu w Wikipedii. Urzędowe dokumenty, takie jak świadectwa urodzenia, zgonu itp są w istocie najlepszymi i najbardziej wiarygodnymi źródłami danych. Redaktor Wikipedii powinien zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie umieszczać własnej interpretacji faktów. Ta ostrożność ma zastosowanie również przy użyciu źródeł wtórnych.W naszej pracy z artykułów Wikipedii coraz częściej używamy źródeł archiwalnych - jako źródła faktów (dla artykułów i do Wikidata) i jako materiał ilustracyjny z archiwum Instytutu.Darowizny i partnerstwaInstytut, jak wiele innych instytucji GLAM, posiada bezcenne dokumentów, liczące sobie 100 lub więcej lat. Archiwiści i wolontariusze, którzy pracują nad digitalizacją zasobów, zwłaszcza na etapie opisywania dokumentów, są zafascynowani tajnymi raportami, planami wojskowymi,  listami osobistymi postaci historycznych i innymi dokumentami. Instytut zawarł układ partnerski z Wikimedia Commons, przekazując skany wybranych dokumentów do Wikimedia. Proces wykorzystuje zespoły archiwalne, które zostały przekształcone do postaci cyfrowej. Zasoby cyfrowe - pliki graficzne wraz z towarzyszącymi i metadanymi - podlegają dalszemu formatowania (głównie konsolidacji pojedynczych stron do dokumentów PDF), selekcji na podstawie ich stanu prawnego i wreszcie są masowo przesłyne do Commons. Wikipedysta Jarek Tuszyński jest główną siłą napędową w tym układzie partnerskim. Do tej pory ponad 1400 dokumentów znajdujących się w domenie publicznej z archiwum Instytutu zostały przekazane do Commons.Jednym z głównych problemów w tej operacji jest kategoryzacja przesłanych plików. Drzewo kategorii (lub raczej rozgałęziony krzak) w Wikipedii i Commons, z ponad 2,5 mln kategorii, jest trudny do obróbki. Z kolei archiwa mają zazwyczaj istniejące już hierarchie, tworzone podczas organizacji zbiorów - zespoły archiwalne, serie i podserie, jednostki, dokumenty itp. Dodatkowo tworzone są przy opisie hasła przedmiotowe i indeksy. Jesteśmy na etapie planowania "Projektu skalowalnego archiwum", dla którego szukamy obecnie finansowania, i które pomoże związać ze sobą taksonomie Archiwów i Wikimedia Commons i pomoc innym GLAM-om w kategoryzacji swoje zasobów darowanych Wikimedii.WnioskiPartnerstwo z Wikipedią jest doświadczeniem, które dało nam dużą satysfakcję. Wolontariusze nabyli nowych, przydatnych umiejętności, a Instytut zyskał kanał rozpowszechniania wiedzy o historii. Spotykamy się zarówno z perspektywami - Wikiprojekt, układy partnerskie, Wikipedysci Rezydenci, jak i z wyzwaniami - wykorzystanie zasobów, prawa autorskie itp. Wierzymy, że taka współpraca może być korzystna dla wszystkich instytucji archiwalnych.Marek ZielińskiŹródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
03.12.2014
W dniach 8-9 grudnia br. na Uniwersytecie Wrocławskim odbędzie się konferencja pt."Archiwa instytucji naukowych i szkół wyższych - osiągnięcia i wyzwania na przestrzeni ostatnich 70 lat". Organizatorami są: Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego i Archiwum Politechniki Wrocławskiej. Patronat nad wydarzeniem objął Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
25.11.2014
W dniach 20-21 listopada 2014 r. odbędzie się w Warszawie konferencja archiwalno-historyczna z cyklu "Warszawska jesień archiwalna" pt. "Warszawa ma wiele twarzy". Dwudniowe obrady odbędą się w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki przy ul. Marszałkowskiej 21/25 (20 listopada) oraz w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przy ul. Rakowieckiej 2D  (21 listopada).Spotkanie służy prezentacji badań nad historią miasta w kontekście zasobu archiwalnego dotyczącego jego dziejów od średniowiecza po współczesność postrzeganego z perspektywy archiwisty, historyka, antropologa kultury i socjologa. W ramach obrad zostanie zaprezentowanych 30 wystąpień w blokach tematycznych: "Warszawa jako przedmiot studiów", "Warszawa na fotografii", "Architektura i przestrzeń", "Społeczeństwo", "Muzyka i język w Warszawie", "Miasto wydarzenia, społeczeństwo" oraz "Ludzie Warszawy".Organizatorami konferencji są: Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Archiwalne.Źródło://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
20.11.2014
Sympozjum naukowe,  "Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach", Olsztyn 27-28 października 2014 r.
... zobacz więcej
17.11.2014
 W Poznaniu 3 października 2014 r. odbyła się konferencja naukowa "Z problematyki archiwów prywatnych i rodzinnych"
... zobacz więcej
20.10.2014
Crowdsourcing jest relatywnie nowym pomysłem, polegającym na powierzeniu jakiegoś zadania, tradycyjnie wykonywanego przez pracowników organizacji, grupie osób czy społeczności (crowd = tłum) poza tą organizacją. Różnica w stosunku do techniki outsourcing polega na tym, że zadanie powierzone jest nieznanej grupie jako publiczny apel, a nie jakiemuś konkretnemu ciału. Crowdsourcing, dzięki technologii Web. 2.0, uważany jest za narzędzie z dużymi perspektywami tak w przypadku komercyjnych organizacji jak i non-profit, jakimi są biblioteki i archiwa. Najbardziej znanym przykładem wykorzystania techniki crowdsourcing jest Wikipedia, czyli cyfrowa, powszechnie dostępna encyklopedia, tworzona przez internetowych wolontariuszy. Projekt ten w bardzo krótkim czasie i przy minimalnym koszcie doprowadził do powstania blisko 4 milionów artykułów w przypadku anlogjęzycznej wersji!Biblioteki i archiwa wydają się być naturalnie predysponowane do wykorzystania metody crowdsourcing. Ograniczone i często skromne budżety, jak i niewielka ilość pracowników często stają na przeszkodzie w wykonaniu projektów, zwłaszcza tych związanych z digitalizacją. Z drugiej strony biblioteki i archiwa cieszą się dużym zaufaniem i poparciem publiki, które to może zaowocować zaangażowaniem i silną motywacją wolontariuszy. Jak sugeruje Ross Holley w swoim artykule “Crowdsourcing: How and Why Should Libraries Do it?”, satysfakcja z wykonywania pracy, która przynosi dobro dla ogółu jest ważnym motorem sukcesu organizacji kulturalnych podejmujących ideę crowdsourcing.Istnieje wiele przykładów instytucji kulturalnych wykorzystujących z powodzeniem pracę nieznanych, internetowych wolonariuszy.W 2008 roku Australijska Biblioteka Narodowa w ramach projektu Australian Newspapers poprosiła użytkowników o pomoc w poprawieniu i identyfikowaniu tekstu zeskanowanych gazet. Do końca 2009 roku nad projektem pracowało ok 9 tys. internetowych wolontariszu, którzy poprawili 7 milionów linijek w ponad 300 tys. artykułów.Biblioteka Kongresu wykorzystuje crowdsourcing między innymi w projekcie Civil War Faces, kolekcji zdjęć żołnierzy i ich rodzin z okresu wojny secesyjnej. W większości osoby uwiecznione na zdjęciach były niezidentifikowane i zarówno wymagany nakład sił jak i brak odpowiednich źródeł uniemożliwiał jakąkolwiek identyfikację. Wykorzystując platformę do dzielenia się zdjęciami Flickr, Biblioteka Konkresu poprosiła publikę o pomoc w tym zadaniu, wierząc, że ktoś rozpozna członków rodziny wśród prezentowanej kolekcji. Jak wynika z pobierznych oględzin w wielu przypadkach taka identyfikacja miała miejsce.Nowojorska Biblioteka Publiczna także z sukcesem podparła się pomocą internetowych użytkowników przy okazji projektu What’s on the menu, polegającego na digitalizacji kolekcji historycznych menu nowojorskich restauracji. Udostępniając zeskanowane strony menu, poproszono użytkowników o przepisywanie tekstu dań, który niemożliwy jest do automatycznego rozpoznania przez oprogramowanie. Do tej pory opracowano w ten sposób ponad 14 tys. arkuszy menu, które w ten sposób stały się przeszukiwalne.O ile kolekcje archiwalne online Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce nie posiadają odpowiedniej platormy umożliwiającej bezpośrednie wzbogacanie ich przez internetowych wolontariuszy, to jednak z pomocą takich narzędzi do współpracy jak dokumenty Google, wykorzystanie potencjału crowdsourcing stało się możliwe. Zadanie odcyfrowania i zapisania ręcznie spisanych list nazwisk osób w internetowej kolekcji Powstań Śląskich mogło być w ten sposób powierzone nie tylko wolotariuszom, którzy fizycznie przychodzą do Instytutu, ale także odległym studentom uczelni w Polsce, z którymi Instytut współpracuje.Efekt pracy powiększonej w ten prosty sposób puli wolontariuszy przyśpieszył proces wzbogacania metadanych kolekcji Powstań Śląskich, otwierając zupełnie nowe możliwości interakcji z tymi materiałami dla badaczy. Ogrom pracy związanej z tym projektem przyprawia o zawrót głowy i wykracza poza jakiekolwiek możliwości pracowników Instytutu. Crowdsourcing  wydaję się być dobrą receptą na nasze ogranicznia.Tomasz KalataArtykuł ukazał się 16 czerwca 2013 w Blogu archiwistów i bibliotekarzy Instytutu Piłsudskiego.Źródło: http://www.archiwa.net
... zobacz więcej
18.10.2014
Pośród 12 grup eksperckich pracujących aktualnie dla Międzynarodowej Rady Archiwów dwie: "Grupa ekspercka do spraw opisu archiwalnego"- EGAD (przewodniczący: Daniel Pitti z Institute for Advanced Technologies, University of Charlottesville) oraz "Grupa ekspercka archiwów cyfrowych"- (DREG) (przewodnicząca Nancy Y. McGovern z  U.S. National Archives) opublikowały na łamach najnowszego informatora MRA Flash (nr 28) informacje na temat swojej pracy.Grupa ekspercka zajmująca się opisem archiwalnym (Expert Group on Archival Description - EGAD) powstała w końcu 2012 r. otrzymała za zadanie opracować model konceptualny opisu archiwalnego godzący ze sobą i integrujący istniejące obecnie 4 normy archiwalne: ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF i ISDIAH. Celem jest stworzenie modelu, który będzie wynikiem konsensusu archiwistów z całego świata, tak zbudowanym, aby cała społeczność archiwistów mogła w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez szybko rozwijające się technologie komunikacji oraz w pełni wykorzystywać niesione przez nie możliwości pracy zespołowej. W trakcie spotkania grupy w Brukseli w 2013 r. uzgodniono fundamenty na których powinien się opierać opis archiwalny: zasada proweniencji, zasada poszanowania zespołu i respekt dla porządku oryginalnego. Te trzy są powszechnie przyjmowane w świecie za podstawy archiwistyki. Zgodzono się także, że podstawowym wyróżnikiem opisu archiwalnego jest opis dokumentów w ich kontekście i że taki opis jest konsekwencją przyjęcia podstawowych zasad archiwistyki. Postanowiono przygotować dwa dokumenty. Pierwszy dostarczy formalnych narzędzi dla uchwycenia związków opisu archiwalnego z opisem spuścizny kulturowej w relacjach z archiwaliami.. Drugi dokument będzie modelem koncepcyjnym archiwum ukazującym w jaki sposób archiwalia powinny być opisywane.Najważniejszym wyzwaniem dla grupy będzie ułatwieniepołączenia czterech norm archiwalnych w model koncepcyjny, który pozwoli wspólnocie archiwistycznej przenieść międzynarodowy opis archiwalny na swoją narodową praktykę opisu archiwalnego.Grupa ekspercka dla archiwów cyfrowych (The Digital Records Expert Group- DREG) ukonstytuuje się ostatecznie na tegorocznej koneferencji archiwów w Gironie (Katalonia) w dniach 11- 15 października 2014 r. Wstępnie tworzyć ją będą eksperci z Niemiec, Argentyny, Chin, Korei, Hiszpanii i Estonii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Kenii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, i Szwecji. Dotąd zgodzono się, że dwa moduły zagadnień związanych z dokumentem elektronicznym będą rozwijane: "Zrozumieć starania o przechowywanie dokumentów cyfrowych" oraz "Zarządzenie metadanymi dla ochrony integralności dokumentów cyfrowych". Moduły te rozwijane są dla UNESCO przez Records Management Trust. i podjęte będę przez tę grupę ekspertów MRA. Na podstawie Flash 28oprac. Adam BanieckiAP LubańŹródło: http://www.archiwa.net
... zobacz więcej
08.10.2014
Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego, Wiesława Kwiatkowska, Warszawa 2014, ss. 268, ISBN 978-83-62421-91-6
... zobacz więcej
29.09.2014
"Archeion", wydawnictwo o charakterze naukowym.
... zobacz więcej
16.09.2014
"Wola pamięci. Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli". - Wstawa w Sejmie RP.
... zobacz więcej
14.09.2014
Arkadiusz Zając, Model nowoczesnego archiwum zakładowego..., praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab., prof. UMK Haliny Robótki, Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Toruń 2001, ss. 75
... zobacz więcej
01.09.2014
Archiwum Państwowe w Łodzi zaprasza na otwarcie wystawy ukazującej historię Żydów z Luksemburga i Trewiru deportowanych w czasie II wojny światowej do łódzkiego getta. Prezentowane dokumenty pochodzą z archiwów niemieckich, luksemburskich oraz archiwum łódzkiego. Ukazują okoliczności dojścia Hitlera do władzy, życie codzienne Żydów w III Rzeszy, moment ich deportacji i pobyt w getcie łódzkim oraz wywóz do obozów zagłady. Kuratorem wystawy jest Pascale Eberhardt, konsultantem historycznym Ingo Loose. Otwarcie ekspozycji odbędzie się w Łodzi, 28 sierpnia o godz. 17.00 w dawnym Ratuszu przy placu Wolności 1. Zaproszenie na wystawę można pobrać z strony NDAP.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
27.08.2014
Uratowane od zniszczenia - albumy z łódzkiego getta
... zobacz więcej
22.08.2014
Przewodnik po zasobach archiwalnych.
... zobacz więcej
07.08.2014
Archiwa osobiste nie sa niczym nowym. U mojej babci lezały na stoliku dwa piękne albumy, jeden z drewnianą okładką z płaskorzeźbą górala na tle Tatr. Albumy zawierały zdjęcia z młodości moich dziadków i pradziadków, z początków 20 wieku, w domu, w górach, na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu (1929). Takie albumy były często zabierane jako jedyny dobytek, kiedy wojna zmuszała rodziny do opuszczenia domu i wędrówki w nieznane.Dziś, kiedy nowe pokolenie żyje dniem dzisiejszym Internetu w Facebooku, Flickr-rze, Pintereście czy w Naszej Klasie, warto przypomnieć o tej tradycji. Archiwa instytucjonalne zajmuja się tylko ‘ważnymi’ sprawami lub osobami, ale w każym prawie domu są materiały które potencjalnie mogą kiedyś stać się ważne dla badacza historii. Albo nawet bezcenne.Jak przenieśc tradycję robienia albumów, zbierania listów czy innych dokumentów w sferę elektroniczną? Zapisy sprzed 15 lat na dyskietkach są już często nie do odczytania, jeśli nawet potrafimy odcyfrować tekst w egzotycznym formacie z ubiegłego wieku. Trzeba się do tego zabrać inaczej, używając nowych narzędzi i tworząc nowa tradycję.Krótkie i treściwe wprowadzenie do osobistej archiwizacji cyfrowej daje witryna LC  Personal Archiving, z kilkoma łatwymi poradnikami dotyczacymi zarówno skanowania i digitalizacji jak i zachowywaniu zasobów istniejących juz w postaci cyfrowej. Większa, publicznie dostępna publikacja Perspectives on Personal Digital Archiving to zebrane w jednym miejscu artykuły o różnych aspektach osobistej archiwizacji cyfrowej. Konferencja  Personal Digital Archiving 2013 która odbyła się w styczniu 2013 w University of Maryland wskazuje na to, że jest to dziś gorący temat - warto zajrzeć do streszczeń prezentacji.Każdy z nas ma w domu zapis historii. Warto zainteresować się zachowaniem i przekazaniem następnym pokoleniom tego zapisu.Marek ZielińskiArtykuł ukazał się 5 maja 2013 w Blogu archiwistów i bibliotekarzy Instytutu PiłsudskiegoŹródło: http://www.archiwa.net
... zobacz więcej
28.07.2014
Zabezpieczenie biblioteki i archiwum domowego 10 najczęściej zadawanych pytań 
... zobacz więcej
22.07.2014
Krótka instrukcja. 
... zobacz więcej
16.07.2014
Dokumenty Litzmannstadtgetto w serwisie szukajwarchiwach.pl.
... zobacz więcej
10.07.2014
Warsztaty archiwalne dla podmiotów niepaństwowych w Archiwum Państwowym w Kielcach
... zobacz więcej
30.06.2014
W dniach 24-25 czerwca w Bydgoszczy odbędzie się X Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne organizowane przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy i Sekcję „Archiwa Zakładowe” Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie gromadzeniu i zabezpieczaniu dokumentacji w archiwach zakładowych. Podczas seminarium omówione zostaną m.in. praktyczne rozwiązania dotyczące gromadzenia, przechowywania oraz zabezpieczania dokumentacji, a także działania profilaktyczne, konserwacja zbiorów oraz tematy związane z mikrofilmowaniem i digitalizacją. Program seminarium dostępny na stronie NDAP.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
24.06.2014
 Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisana w Warszawie 26 października 2012 r. (Dz.U. z 2013, poz.1255)
... zobacz więcej
21.06.2014
Archiwum Spółdzielcze Krajowej Rady Spółdzielczej
... zobacz więcej
12.06.2014
Archiwum zakładowe Spółki "Uzdrowisko Lądek-Długopole" S.A. w Lądku Zdroju
... zobacz więcej
03.06.2014
Samodzielny Wydział w Wyższym Urzędzie Górniczym
... zobacz więcej
21.05.2014
Archiwum Zakładowe Centrali PKP S.A. działa na podstawie:Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14.07.1983 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 173) z póź. zm. (Dz. U. Nr 97 z 2006 r., poz. 673 - tekst jednolity),Regulaminu organizacyjnego Centrali PKP S.A.,Instrukcji kancelaryjnej dla spółki "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" - A 1 i Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów dla spółki "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" - A 2 oraz Rzeczowego Wykazu Akt dla spółki "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna", zatwierdzonych w dniu 18.07.2003 r. przez Dyrektora Archiwum Akt Nowych w Warszawie i wprowadzonych Zarządzeniem Nr 76 Zarządu PKP S.A. z dnia 04 listopada 2003 r. uchwalonym Uchwałą Nr 903 Zarządu PKP S.A. z dnia 04 listopada 2003 r. z póź. zm. wprowadzoną przez Zarząd PKP S.A.Ewidencję dokumentacji stanowią:wykaz spisów zdawczo-odbiorczych,spisy zdawczo-odbiorcze,spisy zdawczo-odbiorcze akt osobowych,spisy dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie,protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej,protokół stwierdzający brak lub uszkodzenie wypożyczonego dokumentu,spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwum państwowego.Udostępnianie akt w archiwum zakładowym odbywa się na podstawie par. 8 Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów dla spółki "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" - A 2. o treści:Dokumentacja, przechowywana w archiwum zakładowym, udostępniana jest do celów służbowych i naukowo-badawczych.Korzystanie z dokumentacji do celów służbowych odbywa się na miejscu w archiwum zakładowym na podstawie zgody kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej, z której dokumentacja pochodzi. W przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej, zgodę może wydać likwidator albo kierownik jednostki organizacyjnej będącej następcą prawnym. W przypadku braku następcy, zgodę wydaje Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny lub inna upoważniona przez niego osoba.Wypożyczanie dokumentacji dla celów służbowych poza jednostkę (komórkę) organizacyjną, w której funkcjonuje archiwum zakładowe, może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach na podstawie zgody kierownika tej jednostki organizacyjnej lub upoważnionej przez niego osoby.Nie wolno wypożyczać poza archiwum zakładowe dokumentów zastrzeżonych przez aktotwórcę, dokumentów uszkodzonych i ewidencji.Udostępnianie dokumentacji dla celów naukowo-badawczych wymaga każdorazowo zgody kierownika jednostki organizacyjnej, z której pochodzi dokumentacja (aktotwórcy lub następcy prawnego) i odbywa się stosownie do przepisów zawartych w:ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11 poz. 95 z późniejszymi zmianami),ustawie z dnia 12 stycznia 1984 roku "Prawo prasowe" (Dz. U. Nr 5 poz. 24 z późniejszymi zmianami),ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926),przepisach wewnętrznych PKP S.A.Udostępnianie dokumentacji odbywa się w archiwum zakładowym, pod nadzorem pracownika archiwum zakładowego. Udostępniane są całe teczki aktowe, nie pojedyncze dokumenty.Udostępnianie dokumentacji odbywa się na podstawie kart udostępniania akt (załącznik Nr 6 do Instrukcji). Przy zwrocie dokumentacji pracownik archiwum zakładowego sprawdza jej stan - także ilość kart - a fakt zwrócenia dokumentacji odnotowuje na karcie udostępniania.Korzystający z dokumentacji ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnioną lub wypożyczoną dokumentację.W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń udostępnionej dokumentacji, pracownik archiwum zakładowego sporządza protokół, który podpisuje wypożyczający dokumentację, jego bezpośredni przełożony i pracownik archiwum zakładowego. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden wkłada się w miejsce wypożyczonej dokumentacji, drugi przechowuje się w przeznaczonej na ten cel teczce, a trzeci przekazuje się kierownikowi komórki organizacyjnej, która dokumentację wypożyczyła, w celu wyjaśnienia sprawy.W sprawach dotyczących archiwum PKP prosimy o kontakt:Polskie Koleje Państwowe S.A.Departament Zakupów i AdministracjiZamiejscowy Wydział Zasobu Archiwalnego w Sosnowcuul. Niepodległości 3141-200  Sosnowiectel. 32 710 46 01 wew. 101fax. 32 710 46 04e-mail: archiwum.sosnowiec@pkp.plŹródło: pkpsa.pl
... zobacz więcej
15.05.2014
Umiejętność odczytywania starego pisma jest niezbędna archiwistom, historykom i genealogom. Niniejszy Przewodnik wychodzi na przeciw ich potrzebom.
... zobacz więcej
07.05.2014
Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego, Warszawa 2011, ss. 110
... zobacz więcej
30.04.2014
 Agnieszka Rosa, Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012, ss. 318, ISBN 978-83--62421-22-0
... zobacz więcej
26.04.2014
Warsztaty5 czerwca 2014 r., Warszawa 
... zobacz więcej
17.04.2014
Bardzo ciekawy referat, zwłaszcza wobec ostatnich przekształceń własnościowych.
... zobacz więcej
10.04.2014
VIII edycja seminarium z cyklu "NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE" "INTERAKTYWNE MUZEA - KONCEPCJE, PROJEKTY, REALIZACJE I DOŚWIADCZENIA"Warszawa, 27 lutego 2014 r. 
... zobacz więcej
15.02.2014
Kolejny ciekawy przykład archiwów gospodarczych.
... zobacz więcej
09.02.2014
W środę, 15 stycznia 2014 odbyła się w Nowym Jorku doroczna konferencja Metropolitan New York Library Council (METRO). Konferencja, która miała miejsce w nowoczesnym budynku Baruch College (CUNY), zgromadziła ponad dwustu przedstawicieli bibliotek archiwów, uczelni i innych instytucji z Nowego Jorku i okolic. Uczestnicy mieli do wyboru 25 prezentacji i wykładów przedstawiających różne aspekty pracy, możliwości i osiągnięć szeroko rozumianego środowiska bibliotekarskiego. Do przyjętych do prezentacji projektów zakwalifikował się referat przedstawicieli Instytutu Piłsudskiego: Dr Marka Zielińskiego i Dr Iwony Korga p.t. Digitization of Polish History 1918-1923 opisujący projekt digitalizacji i przedstawiający wybrane materiały, technikę opracowania danych, prezentację online i wykorzystanie danych przez Internautów.Konferencja rozpoczęła się od wykładu znanej w środowisku amerykańskim bibliotekarki i blogerki Jessamyn West, która w wykładzie p.t. Open, Now! opowiedziała o możliwościach otwartego dostępu (open access) dającego nieskrępowany, bezpłatny dostęp do szeroko rozumianej informacji internetowej. Mówiła o projektach Google, Digital Public Library of America i o problemach prawnych związanych z takim dostępem.Następnie uczestnicy konferencji mogli mogli dowolnie wybierać z szerokiego zestawu  prezentacji. Poniżej przegląd tych w których brali udział przedstawiciele Instytutu. Cały program konferencji jest dostępny w sieci, linki poniżej prowadzą do zestawów przeźroczy:Building Authorities with Crowdsourced and Linked Open Data in ProMusicDB (Kimmy Szeto, Baruch College, CUNY and Christy Crowl, ProMusicDB). Linked Data to wspaniały koncept, ale gdzie znaleźć dane? Autorzy opisują swoje poszukiwania danych wykonawców muzycznych, ich ról, występów itp. Informacje są w Internecie - w wielu różnorodnych miejscach - autorzy przedstawili sposoby znajdywania danych i ich pogodzenia tak, aby stworzyć użyteczną i jednolitą bazę danychMetadata for Oral History: Acting Locally, Thinking Globally (Natalie Milbrodt, Jane Jacobs and Dacia Metes, Queens Library). Przedstawicieli Queens Public Library zaprezentowały najnowszy projekt dotyczący historii dzielnicy Queens, obejmujący wykłady, zdjęcia i pamiątki najstarszych mieszkańców tej dzielnicy. Podkreślały problemy z wyborem programu i opisem metadanych szczególnie w zakresie nazw geograficznych. Bardzo użyteczne były informacje o tym jak dobrze opisać wywiad ( kto?, co?, kiedy?, gdzie?, dlaczego?, jak?)Mug Shots, Rap Sheets, & Oral Histories: Building the New Digital Collections at John Jay College of Criminal Justice (Robin Davis, John Jay College of Criminal Justice). Przedstawicielkla biblioteki akademickiej naszkicowała etapy prac, metadane, możliwości i pokazała najciekawsze dokumenty z mającej się ukazać w tym roku kolekcji online dotyczącej historii policji nowojorskiej i nagrań z burmistrzem Nowego Jorku Edwardem “Edem” Koch.Wikipedia in Cultural Heritage Institutions (Dorothy Howard, Metropolitan New York Library Council). Dorothy Howard  pracuje obecnie w METRO jako Wkipedian-in-residence. Przedstawiła ona najnowsze projekty Wikipedi takie  jak GlamWiki, Wikipedia Commons, oraz opowiedziała o działaniach wikipedystów mających na celu podniesienie poziomu i rozwój artykułów, szczególnie dotyczących problematyki medycznej.Beyond digitization: hacking structured data out of historical documents (Dave Riordan and Paul Beaudoin, NYPL Labs, The New York Public Library). Programiści z New York Public Library opowiadali o bardzo ambitnym projekcie crowdsourcing, mającym na celu wyekstrahowanie danych strukturalnych (etykieta - zawartość) z materiałów w ogromnych kolekcjach biblioteki. Zbudowali narzędzia do zachęcenia wolontariuszy do dokonywania transkrypcji dokumentów, do pomagania im w tym zadaniu, weryfikacji poprzez automatyczne porównanie wyników pracy różnych osób itp., jednocześnie tworząc wersją oprogramowania Open Source. Wśród projektów które zostały lub są w opracowaniu są np. menu restauracji i afisze teatralne.Open Access is a Lot of Work!: How I Took a Journal Open Access and Lived to Tell About It (Emily Drabinski, LIU Brooklyn). Bardzo ciekawa prezentacja opisująca pracę nad periodykiem “Radical Teacher” i zmianą z tradycyjnego systemu publikacji w postać elektroniczna z Open Access dzięki współpracy z University of Pittsburg. Podkreśliła, że każda tego typu zmiana wymaga ogromnego nakładu pracyPracownicy METRO bardzo profesjonalnie przygotowali i zadbali o każdy szczegół konferencji. Do zobaczenia za rok!Iwona KorgaArtykuł ukazuje się jednocześnie w Blogu archiwistów i bibliotekarzy Instytutu PiłsudskiegoMoże Cię też zainteresowaćMetropolitan Library CouncilCyfrowa Biblioteka Publiczna otwiera swoją stronęŹródło: http://www.archiwa.net
... zobacz więcej
26.01.2014
Czym właściwie jest digitalizacja?
... zobacz więcej
18.01.2014
 W 30 miastach Polski archiwa państwowe utworzyły punkty konsultacyjne, w których można się dowiedzieć jak tworzyć archiwa rodzinne i zabezpieczać zgromadzone dokumenty.
... zobacz więcej
10.01.2014
Archiwa gospodarcze w Polsce niemal nie istnieją. Tymczasem przechowują one ważną dokumentację. Wprawdzie również w Szwajcarii ich status pozostawia wiele do życzenia, jednak mimo to prezentuje się o wiele lepiej aniżeli w naszym kraju. Może warto byłoby przenieść doświadczenia szwajcarskie na polski grunt? 
... zobacz więcej
23.12.2013
Każdego roku odbywają się konferencje organizowane przez środowiska polonijne na świecie. W tym roku członkowie Rady Instytutu Piłsudskiego wzięli udział w trzech konferencjach naukowych które odbyły się na terenie Stanów Zjednoczonych i Europy.W dniach 15-16 maja 2013 miała miejsce konferencja i spotkanie naukowe Polish-American Historical Association (PAHA). Konferencja odbyła się w University at Buffalo, The State University of New York. PAHA jest organizacją pożytku publicznego która skupia naukowców zajmujących się badaniami nad Polonią. Powstała w roku 1942 jako część Polskiego Instytutu Naukowego, od 1948 jest niezależnym towarzystwem naukowym.W dniach 14-15 czerwca 2013 odbyła się się konferencja prezentująca badania naukowe Polaków w Ameryce w wielu dyscyplinach nauki. Konferencja jest organizowana corocznie przez Polski Instytut Naukowy w Ameryce (Polish Institute of Arts and Sciences of America - PIASA) i miała miejsce Waszyngtonie. PIASA powstała w 1942 r. początkowo jako kontynuacja na czas okupacji Polskiej Akademii Umiejetnosci w Krakowie a od lat powojennych jako niezależna organizacja. PIASA  skupia polsko-amerykańskich uczonych, posiada bibliotekę i archiwum oraz galerię sztuki.Jak każdego roku odbyła się także Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MAB), w której biorą udział przedstawiciele instytucji polskich działających w Europie Zachodniej i w obu Amerykach. Kolejne spotkanie MAB miało miejsce we wrześniu 2013 r. w Budapeszcie. Podczas konferencji przedstawione zostały referaty dotyczące 150 Rocznicy Powstania Styczniowego i historii polsko-węgierskiej.Iwona KorgaArtykuł ukazał się 2 kwietnia 2013 w Blogu archiwistów i bibliotekarzy Instytutu Piłsudskiego.Iwona Drag Korga jest dyrektorem wykonawczym Instytutu Pilsudskiego w Ameryce, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Queens College w Nowym Jorku. Doktor nauk humanistycznych, archiwista i historyk, pasjonuje się historią najnowszą, kolekcjami archiwalnymi  i edukacją młodego pokolenia Polonii.Źródło: http://www.archiwa.net
... zobacz więcej
18.12.2013
Poniższy tekst proszę potraktować jako zachętę i wstęp do lektury zbioru esejów Debates in the Digital Humanities pod redakcją Matthew K. Golda, wydanego w 2012 przez University of Minnesota Press. Antologia ta została także opublikowana w nieco rozszerzonej formie jako tekst „open access”, który dostępny jest tutaj.Digital humanities (w skrócie DH), czy też humanistyka cyfrowa jest relatywnie nową dziedziną, która zdobywa coraz większą popularność w świecie akademickim. Artykuł w angielskiej Wikipedii podaje bardzo zgrabną definicję DH, do której odsyłam zainteresowanych. W skrócie, humanistyka cyfrowa, jest obszarem badań, nauczania i tworzenia łączącego technologie informatyczne i dyscypliny humanistyczne. Obejmuje ona działalność od kuracji kolekcji cyfrowych w sieci po eksplorację danych dokonywaną na wielkich zbiorach. DH stara się połączyć warsztat tradycyjnych dyscyplin humanistycznych (takich jak historia, filozofia, językoznastwo, nauka o literaturze, sztuce, muzyce, itd.) z narzędziami informatycznymi takimi jak wizualizacja danych, pozyskiwanie danych, eksploracja danych i tekstu, statystyka czy publikacja elektroniczna.Trudno oprzeć się entuzjazmowi praktyków humanistyki cyfrowej, którzy wierzą, że skrzyżowanie nauk humanistycznych z technologią komputerową przyniesie nowy renesans tychże nauk. Twierdzą, że nowe narzędzia pozwolą badaczom znaleźć odpowiedź na istniejące pytania i pozwolą zweryfikować dotychczasowe teorie. Jest wiele przykładów, które mogą świadczyć o sukcesach DH. Text Encoding Initiative, czyli standard elektronicznej reprezentacji tekstu wraz z informacją o jego treści jest jednym z kluczowych osiągnięć środowiska DH. Dużym odzewem cieszą się także takie inicjatywy jak Orlando Project (ogromna w skali baza tekstów przygotowanych dla naukowców badających literaturę pisaną przez kobiety w Wielkiej Brytanii na przestrzeni wieków), czy The William Blake Archive (cyfrowa kolekcja szczegółowo anotowanych edycji pism i prac plastycznych W. Blake'a). Bardzo obiecujące są eksperymenty wykorzystujące GIS do wizualizacji danych geograficznych, gry wirtualne i multimedia, technologie e-learningowe. Ze względu zakres specjalizacji wymaganych w DH, niemalże niemożliwe jest, aby prace na tym polu wykonywane były przez indywidualne osoby. Zwykle projekty prowadzone są przez zespoły składające się z naukowców, informatyków, bibliotekarzy, archiwistów, statystyków i innych specjalistów.Środowisko humanistyki cyfrowej nadal jest na etapie eksperymentowania i wypracowywania odpowiednich metod i narzędzi. Krytyczne głosy przeciwko możliwościom jakie stwarza DH są często uzasadnione i ważkie. Argumentem, który do mnie najbardziej przemawia jest ten, że wszystkie technologiczne narzędzia wykorzystywane w DH wywodzą się z kompletnie różnych dziedzin, których podstawowe założenia stoją często w sprzeczności z humanistyką. Mechanistyczne, ilościowe i redukcyjne techniki wykluczają metodologie humanistyczne, bo opierą się na założeniu, że badane obiekty są samowyjaśniające, ahistoryczne i autonomiczne. Dla przykładu, projekt, który w wizualny sposób na mapie Google Dublina pokazuje wszystkie lokalizacje pojawiające się w Ulissesie Jamesa Joyce’a niszczy metaforyczne i aluzyjne użycie miejsc w powieści.Mimo wszelakich problemów metodologicznych humanistyki cyfrowej, często naiwnemu podejściu do używanych narzędzi, czy też nieufności do tego typu eksperymentacji w samym środowisku akademickim, budzi ona zainteresowanie i nadzieję na rozwój. Przyłączanie się kolejnych uczelni do ruchu DH, nowe konferencje, popularność periodyków skierowane do praktyków DH świadczą, że dziedzina ta ma duży potencjał. W październiku 2012 w Lublinie odbyła się pierwsza polska konferencja poświęcona humanistyce cyfrowej, a jej uwieńczeniem jest powstanie publikacji Zwrot cyfrowy w humanistyce, do lektury której zachęcam. New York Times opublikował także w 2011 roku serię artykułów na temat DH, zatytułowaną Humanities 2.0, która doskonale przedstawia stan badań i projektów na tym polu.Kilka kolejnych projektów godnych uwagi:Republic of LettersRossetti ArchiveWhitman ArchiveTomasz KalataArtykuł ukazał się 5 września 2013 w Blogu archiwistów i bibliotekarzy Instytutu PiłsudskiegoTomasz Kalata jest bibliotekarzem i archiwistą, pracuje w New York Public Library i jest członkiem Rady Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Jest wychowankiem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Pratt Institute w Nowym Jorku; ma szerokie zainteresowania w zakresie archiwistyki i bibliotekoznawstwa, działał również jako wolontariusz w Polskim Instytucie Naukowym i w Instytucie Piłsudskiego.Źródło: http://www.archiwa.net
... zobacz więcej
08.12.2013
Szkolenie skierowane do osób niepełnosprawnych. 
... zobacz więcej
25.11.2013
17. edycja seminarium z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE MOBILNE MUZEUMTECHNOLOGIE WIRTUALNEGO ZWIEDZANIAWarszawa, 19 grudnia 2013 r. 
... zobacz więcej
21.11.2013
Wystawa fotografii zainaugurowana 12 listopada br. w Archiwum Państwowym w Lesznie.
... zobacz więcej
17.11.2013
 Seminarium z cyklu: ZBIORY SPECJALNE. Edycja I: stare druki, kartografia. archiwaliaTechnika i organizacja pracy ze spuścizną dokumentacyjnąWarszawa, 26 listopada 2013 r. 
... zobacz więcej
08.11.2013
Archiwa kościelne, a zwłaszcza klasztorne, należą do najstarszych. Mimo to nie wypracowały dotychczas współnych form prawno-organizacyjnych.
... zobacz więcej
03.11.2013
Instytut Pamięci Narodowej - Biuro Archiwizacji i Udostępniania Dokumentów zaprasza na:KONFERENCJĘ NAUKOWĄ"FONOTEKA W CYFROWYM ARCHIWUM" 
... zobacz więcej
17.10.2013
Archiwa zakładowe i państwowe oraz IPN poszukują nie tylko historyków archiwistów, ale także techników archiwistów.
... zobacz więcej
09.10.2013
Nie tylko państwo tworzy historię – pod takim hasłem odbędzie się 29 października 2013 r. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych IV Krajowe Sympozjum Archiwalne, zorganizowane przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.Sympozjum rozpoczyna nowy cykl spotkań traktujących o roli i miejscu jednostek życia gospodarczego w dokumentowaniu procesów ekonomicznych, społecznych i cywilizacyjnych zachodzących w Polsce. Obrady pierwszego spotkania poświęcone będą kwestii odpowiedzialności za zachowanie dla przyszłości dokumentacji banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Zgłoszenie udziałuPrzedmiotem dyskusji będą m.in. następujące zagadnienia:- dlaczego należy zadbać o zachowanie dokumentacji dotyczącej działalności gospodarczej, mającej znaczenie historyczne?-  czy problem odpowiedzialności  zachowania trwałego śladu ukazującego działalność gospodarczą w perspektywie historycznej jest tylko problem prawnym czy także moralnym?- jakie powinny być relacje między prywatnym sektorem gospodarczym a archiwami państwowymi w obszarze ochrony dokumentacji gospodarczej?- jakie powinny być formy ochrony pozostałości dokumentacyjnej, z myślą o przechowywaniu w długim czasie, jako historycznego świadectwa działalności będącego częścią dziedzictwa kulturowego państwa i narodu? Do udziału w Sympozjum organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych tematem spotkania.Aby wziąć udział w Sympozjum należy do 18 października 2013 r. przesłać zgłoszenie, które można pobrać za pośrednictwem strony NDAP. Można tam również zapoznać się z programem. Liczba miejsc jest ograniczona.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
02.10.2013
Ukazało się kolejne wydanie pisma branżowego archiwistów "Archiwista Polski"
... zobacz więcej
23.09.2013
4 edycja Forum Informatyki w Instytucjach KulturyNOWE MEDIA INTERNETU DLA PROMOCJI INSTYTUCJI KULTURY(muzea, biblioteki, teatry, galerie, domy kultury)Warszawa, 2 października 2013 r. 
... zobacz więcej
17.09.2013
Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich organizuje kursy archiwalne I i II stopnia
... zobacz więcej
09.09.2013
 Informacja dla osób poszukujących dokumentów osobowo-płacowych do celów emerytalno-rentowych oraz ustalenia kapitału początkowego
... zobacz więcej
02.09.2013
W imieniu Placówki Kształcenia Ustawicznego EMPRIZ Training zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu warsztatowym  ARCHIWIZACJA I OBIEG DOKUMENTACJIWarszawa, 2-3 września 2013 
... zobacz więcej
26.08.2013
Warsztaty: PRAKTYKA DIGITALIZACJI ZASOBÓW MUZEALNYCH. CELE, PLANOWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Warszawa. 11 września 2013 r. 
... zobacz więcej
19.08.2013
 Ciekawa inicjatywa cyfryzacji dziedzictwa przemysłowego Warszawy.
... zobacz więcej
11.08.2013
 W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie można studiować archiwistykę i zarządzanie zapisami informacyjnymi.
... zobacz więcej
04.08.2013
 Archiwizacja dokumentacji warunkiem efektywnego zarządzania instytucją
... zobacz więcej
28.07.2013
 W obecności przedstawicieli Komisji Europejskiej podpisano w Pałacu Prezydeckim  w Warszawie 3 lipca br. Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych
... zobacz więcej
20.07.2013
 Konferencja w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
... zobacz więcej
04.07.2013
W dniu 1 sierpnia br. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych powołał nowy skład Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji (CKAOD) na czteroletnią kadencję (2012-2016):
... zobacz więcej
11.08.2012
Archiwom zakładowym i składnicom akt banków poświęcona jest publikacja pod redakcją prof. Stanisława Sierpowskiego "Archiwa bankowe" wydana w 1995 r. nakładem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Są to materiały konferencyjne. Funkcjonowanie archiwów bankowych przedstawię na przykładzie NBP. 
... zobacz więcej
04.07.2012
Kancelarie tajne tworzone są w jednostkach organizacyjnych przetwarzających informacje niejawne o klauzuli "tajne" lub "ściśle tajne". Kierownik danej jednostki organizacyjnej może wyrazić zgodę na przetwarzanie w kancelariach tajnych także informacji niejawnych posiadających klauzulę "poufne" lub "zastrzeżone".
... zobacz więcej
28.06.2012
Zawód archiwisty jest związany nierozerwalnie z dostępem do informacji. Jako osoba uprawniona do poszukiwań w magazynach archiwalnych, archiwista musi dysponować odpowiednimi umiejętnościami pozwalającymi na bezbłędne wyszukanie potrzebnych informacji. Nierzadko też pracownicy archiwów przeprowadzają kwerendy archiwalne na zlecenie, co wymaga od nich posiadania nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także znajomości języków obcych, włącznie z łaciną, a często także peleografii i neografii. Poza tym samo opracowanie zespołu archiwalnego i sporządzenie pomocy archiwalnych wymaga od archiwisty umiejętności wyszukiwania i analizy informacji. W świetle prawa informacja jest towarem, za który się płaci. Na polskim rynku pracy  funkcjonują już profesjonalne firmy infobrokerskie, których zadaniem jest komercyjne  pozyskiwanie na zlecenie informacji z różnych dziedzin. Niektóre z nich oferują praktyki, po których otrzymuje się zaświadczenie, istnieje także możliwość pracy. Niedawno miałem okazję sam uczestniczyć w takich praktykach. Praca odbywała się zdalnie, w Google Docs, na początek otrzymałem zadanie próbne polegające na wyszukaniu kilkunastu firm w Polsce oraz kilkunastu hurtowni artykułów biurowych na rynku niemieckim. Po pozytywnej ocenie zacząłem realizować komercyjne zadania firmy polegające na wyszukiwaniu informacji handlowych z terenu państw europejskich i azjatyckich, a także na weryfikacji istniejących już baz danych. Jako przykład podam tutaj bazę na 3600 rekordów dotyczącą sklepów jubilerskich z terenu Europy i Chin, nad którą pracowało kilka osób. Weryfikacja informacji zaś polegała na oznaczaniu kolorem zielonym komórek z aktualnymi danymi, zmiany oznaczało się na czerwono, natomiast informacje niedostępne w Internecie na szaro. Każde zadanie miało swoją specyfikację, poza tym każda grupa miała swojego opiekuna, z którym w razie konieczności można było skontaktować się poprzez czat na Skypie. Oczywiście na początek każdy uczestnik praktyk otrzymał bezpłatnie materiały szkoleniowe i potrzebne linki. Praktyki były bezpłatne, trwały na poziomie podstawowym 260 godz., dziennie trzeba było przepracować minimum 2 godz. Osobiście mam z praktyk bardzo miłe wspomnienia i gorąco polecam je każdemu. Myślę, że zwłaszcza archiwiści powinni być zainteresowani, gdyż specyfika zawodu infobrokera sprowadza się do wyszukiwania informacji, co przecież archiwiści i tak robią w ramach kwerend. Poza tym infobroker nie ogranicza się tylko do Internetu, przeszukuje też m. in. archiwa i biblioteki.  Nie sposób nie wspomnieć tutaj o językach obcych, których znajomość jest niezbędna brokerowi informacji. Zarówno dla archiwisty, jak i infobrokera podstawowe znaczenie ma język angielski. Jednak w tym drugim przypadku jego znajomość przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym jest niestety niezbędna. Nie powinno to jednak nikogo odstraszać, bo dla infobrokera ważne są również takie języki, jak francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski czy języki niszowe, jak czeski, niderlandzki, grecki lub węgierski. Znaczenie języków niszowych ostatnio zresztą wzrosło i jest niewątpliwym atutem na rynku pracy. Wiele firm infobrokerskich wymaga jednak od kandydatów perfekcyjnej znajomości angielskiego. Jednak przede wszystkim liczą się tutaj zdolności analityczne, które pozwolą ocenić informację. Zawód infobrokera powstał w latach 60-tych w Stanach Zjednoczonych w wyniku rewolucji technologicznej, której rezultatem był coraz łatwiejszy dostęp do informacji. Pionierami profesji brokera informacji byli bibliotekarze, którzy doszli do wniosku, iż działalność informacyjna będąca ich domeną może być uprawiana komercyjnie. Podkreślić trzeba, że archiwiści także mają w programie studiów informację naukową i informatykę archiwalną, co sprawia że są do zawodu infobrokera tak samo dobrze przygotowani. Obecnie na świecie działa kilka stowarzyszeń infobrokerskich, które oprócz działalności komercyjnej prowadzą także szkolenia. Ponadto zawód ten jest bardzo popularny w Niemczech. Można go również uprawiać jako Freelancer.      Źródło: Szczepańska Barbara, Broker informacji – zawód z przyszłością czy zawód z przyszłości?, EBIB, Nr 11, 2002 
... zobacz więcej
25.06.2012
W przypadającą 8 maja rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej została oficjalnie uruchomiona w Internecie strona Europejskiego Archiwum Ruchu Oporu (ang. European Resistance Archive – ERA). Pomysłodawcą i organizatorem projektu wspieranego i finansowanego przez Komisję Europejską jest „Istoreco – Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Reggio Emilia.
... zobacz więcej
06.06.2008
W marcu 1993 roku Minister Edukacji Narodowej wpisał Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania do rejestru niepaństwowych szkół wyższych. Jej rektorem został ekonomista, specjalista zarządzania, prof. zw. dr hab. Andrzej Koźmiński.
... zobacz więcej
22.01.2008
Archiwistyka niemiecka zajmuje, obok francuskiej i włoskiej, wyjątkową pozycję w dziejach tej dziedziny wiedzy. Już w XVI w. opublikowano w Niemczech pierwszy traktat o archiwach, a na początku XIX w. zaczęto używać terminu oznaczającego archiwistykę jako dyscyplinę naukową.
... zobacz więcej
06.09.2007
Większość uczelni ma w swojej ofercie edukacyjnej studia podyplomowe z zakresu archiwistyki. Przeznaczone są one przede wszystkim dla absolwentów innych kierunków studiów zamierzających pracować w archiwach państwowych lub zakładowych, oraz absolwentów historii o specjalności ogólnohistorycznej.
... zobacz więcej
06.07.2007
W związku z ostatnimi przemianami zachodzącymi w naszym kraju, coraz więcej szkół wyższych, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, kształci archiwistów zakładowych. Okazało się bowiem iż właśnie w tej grupie jest najmniej osób posiadających odpowiednie kwalifikacje poświadczone dyplomem ukończenia kierunkowych studiów wyższych.
... zobacz więcej
02.07.2007
W wielu firmach i instytucjach do niedawna obowiązki archiwisty zakładowego powierzano osobom zupełnie do tego nie przygotowanym, często po prostu sekretarkom. Niestety z sytuacją taką spotykamy się jeszcze obecnie. Tymczasem to właśnie od odpowiednio wykształconego, kompetentnego i posiadającego świadomość archiwalną personelu archiwum zakładowego zależy w dużej mierze jakość narastającego zasobu. I nic tu nie pomogą nawet najlepsze przepisy.
... zobacz więcej
28.06.2007
strzałka do góry