Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwizacja Internetu w krajach nordyckich
Archiwizacja Internetu w krajach nordyckich
Lilianna Nalewajska, Archiwizowanie stron internetowych w krajach nordyckich, w: Biuletyn EBIB, Nr 1 (128), Archiwizacja Internetu, 2012
"Streszczenie: Kraje nordyckie (Norwegia, Szwecja, Finlandia oraz Dania i Islandia) należą do grupy pionierów w zakresie archiwizowania materiałów z Internetu. Proces gromadzenia materiałów z sieci, wymagający ustaleń dotyczących rozwiązań techniczno-technologicznych, prawnych i organizacyjnych, rozpoczęto w tych krajach pod koniec lat 90. XX w. lub na początku XXI stulecia. Archiwizacją zajmują się głównie biblioteki narodowe, które ponadto współpracują z International Internet Preservation Consortium oraz współtworzą Nordic Web Archive. Sposób funkcjonowania oraz trudności, które pojawiają się w trakcie prac archiwizacyjnych w tych krajach pokazują, jak złożony jest to proces oraz jak perspektywicznego i długoterminowego planowania wymaga"     Źródło:  http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_nalewajska.pdf                                                                             (dostęp z 14.10.2018) 
14.10.2018
strzałka do góry