Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwum Organizacji Pozarządowej. Poradnik dla NGO.
Archiwum Organizacji Pozarządowej. Poradnik dla NGO.
Archiwum Organizacji Pozarządowej. Poradnik dla NGO, wyd. Ośrodek KARTA, ss. 34
https://archiwa.org/sites/default/files/files/Archiwum_Organizacji_Pozarzadowej%20-%20broszura%20_i.pdf                                                                                                                         (dostęp z 25.04.2020)    http://samouczek.archiwa.org/   https://poradnik.ngo.pl/okres-przechowywania-dokumentow-w-ngo-rodo-i-inne-przepisy-1539954851407
25.04.2020
strzałka do góry