Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Centralna Biblioteka Archiwistyczna
Centralna Biblioteka Archiwistyczna
Opis prowadzonej działalności
Biblioteka w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych istnieje od 1952 r. Zgromadzony przez 60 lat zbiór publikacji ma charakter wyjątkowy – jest jedynym w Polsce zbiorem literatury fachowej z zakresu szeroko rozumianej archiwistyki polskiej i zagranicznej.Biblioteka gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne, w szczególności z zakresu:archiwistyki, w tym teorii i praktyki archiwalnej polskiej i zagranicznej;rozwoju form kancelaryjnych i zarządzania dokumentacją, w tym dokumentacją elektroniczną;archiwoznawstwa polskiego i zagranicznego;norm i standardów archiwalnych;prawa, w tym prawa archiwalnego i prawa autorskiego;popularyzacji archiwów i ich zasobu oraz działalności edukacyjnej;nauk pomocniczych historii i źródłoznawstwa. Zbiory biblioteczne tworzy bogaty zbiór przewodników, inwentarzy, katalogów i informatorów o zasobach archiwów oraz bibliotek, muzeów polskich i zagranicznych, w tym publikacjami informującymi o zbiorach poloników w archiwach poza granicami Polski. Szczególnie cenną część księgozbioru stanowią  podręczniki do archiwistyki – polskich i zagranicznych, w tym amerykańskich, francuskich, niemieckich, norweskich, rosyjskich, włoskich i innych, słowniki terminologiczne archiwalne polskie, zagraniczne i wydawane przez Międzynarodową Radę Archiwów, zbiory ustaw archiwalnych, zbiory przepisów metodycznych polskich i obcych, które stanowią podstawę warsztatu zawodowego każdego archiwisty i pozwalają na ustawiczne poszerzanie jego kompetencji zawodowych. Polecamy również obszerny zbiór czasopism archiwalnych polskich i zagranicznych wydawanych przez państwowe urzędy sprawujące nadzór nad archiwami; kompletne roczniki periodyków wydawanych przez uczelnie i instytuty naukowo-badawcze, archiwa państwowe polskie i zagraniczne, archiwa kościelne, archiwa uniwersyteckie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Centralne Archiwum Wojskowe, IPN, archiwa organizacji i stowarzyszeń zawodowych.Centralna Biblioteka Archiwistyczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15.Ze zbiorów Biblioteki korzystać mogą pracownicy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwów państwowych podlegających Naczelnemu Dyrektorowi, a także wszyscy zainteresowani problematyką archiwalną.Zbiory biblioteczne udostępniane są na miejscu w Bibliotece. Czytelnikom spoza Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych nie wypożycza się książek na zewnątrz, jest to możliwe na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych.    Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
20.09.2015
strzałka do góry