Archiwistyka_tlo
Budynek archiwum
Budynek archiwum. Wskazówki dla uczestników budowlanego procesu inwestycyjnego, oprac. Ryszard Wojtkowski, Anna Czajka, Maria Boruszkowska, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2016, ss. 96
https://www.archiwa.gov.pl/files/standard_budynku_archiwum(1).pdf                                                                   (dostęp z 20.03.2020) 
20.03.2020
strzałka do góry