Archiwistyka_tlo
Geoportal
Joanna Zając, Michał Fijałkowski, Jacek Szczęsny i in., geoportal.gov.pl w praktyce. Podręcznik użytkownika, CODGiK
https://www.geoportal.gov.pl/documents/10179/26435/Geoportal-podrecznik.pdf                                                                                    (dostęp z 20.11.2019) 
20.11.2019
strzałka do góry