Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Polskie archiwum społeczne w Argentynie
Polskie archiwum społeczne w Argentynie
Joanna Łuba, As argentyński, wyd. Fundacja Ośrodka KARTA, ss. 3
"W listopadzie 2012 Ośrodek KARTA za-łożył w Argentynie Cyfrowe Archiwum TradycjiLokalnej. Działa w Bibliotece Polskiejim. Ignacego Domeyki w  Buenos Aires –od wielu lat jest tam prowadzone w językupolskim archiwum społeczne (AS).Polski zasób archiwalny jest rozproszonypo całym świecie. Z rzeszą polskich emigrantóww  XIX i  XX wieku wyjeżdżały ichrodzinne archiwa, bogate w świadectwa życiacodziennego, a w czasie II wojny światowejtakże archiwa państwowe były zabieranena wychodźstwo przez rząd polskii osoby sprawujące funkcje publiczne. Tylkoniewielka część wróciła do kraju. Dziś znajdująsię wszędzie tam, dokąd emigranci docierali.Poza dużymi skupiskami Polaków –Londyn, Paryż, Nowy Jork – zbiory te są teżw mniej oczywistych miejscach. Jedne znalazłyazyl w  profesjonalnych instytucjach,inne stanowią nieuporządkowaną zawartośćprywatnych szuflad. Nie jest możliwe cało-ściowe zlokalizowanie ich położenia, ponieważlosy wielu ważnych archiwaliów nie sąznane (choćby część akt ambasad i konsulatów,które w  czasie II wojny były ukrywanew prywatnych mieszkaniach polskichdyplomatów, do dziś nie została odnaleziona). (...)"      Źródło:  http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/joannaluba.pdf          (dostęp z 23.07.2017)
23.07.2017
strzałka do góry