Archiwistyka_tlo
Poseł w drodze
Poseł w drodze... - wystawa i publikacja o stosunkach turecko-polskich
Od piątku, 16 stycznia do 20 lutego w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych przy ulicy Długiej 7 prezentowana będzie wystawa pt.„Poseł w drodze. Stosunki turecko-polskie od czasów osmańskich do dnia dzisiejszego”.Ekspozycję przygotowało Archiwum Osmańskie (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) na podstawie dokumentów z archiwów tureckich i polskich w ramach obchodów 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Turcją. Premiera wystawy odbyła się 21 listopada 2014 r. w nowo otwartej siedzibie archiwum w Stambule.    Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
17.01.2015
strzałka do góry