Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Model nowoczesnego archiwum zakładowego w świetle literatury archiwalnej
Model nowoczesnego archiwum zakładowego w świetle literatury archiwalnej
Arkadiusz Zając, Model nowoczesnego archiwum zakładowego..., praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab., prof. UMK Haliny Robótki, Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Toruń 2001, ss. 75
Wstęp.Rozdział I. Przegląd literatury.I. 1. Literatura przedwojenna.I. 2. Literatura powojenna.Rozdział II. Organizacja archiwów zakładowych.II. 1. Miejsce archiwum zakładowego w strukturze jednostki organizacyjnej.II. 2. Struktura wewnętrzna archiwum zakładowego.II. 3. Personel archiwum zakładowego.Rozdział III. Funkcje archiwów zakładowych i metody ich wykonywania.III. 1. Kształtowanie się funkcji (czynnika rozwoju).III. 2. Metody wykonywania poszczególnych funkcji.1. Przekazywanie akt do archiwum zakładowego.2. Przechowywanie i zabezpieczanie akt.3. Prowadzenie ewidencji.4. Porządkowanie akt.5. Konserwacja akt w archiwum zakładowym.6. Wydzielanie akt.7. Udostępnianie akt.8. Przekazywanie akt kat. A do archiwum państwowego.9. Przekazywanie akt kat. B na makulaturę.Rozdział IV. Nowoczesne archiwum zakładowe.Schematy:1. Schemat miejsca archiwum zakładowego w strukturze jednostki organizacyjnej.2. Schemat struktury wewnętrznej archiwum zakładowego.3. Schemat funkcji archiwum zakładowego.Wykaz źródeł i opracowań.Praca jest do wglądu w Archiwum Uczelnianym, jeden egzemplarz jest u mnie, zainteresowanych zapraszam do kontaktu mailowego: archiwariusz@wp.pl
01.09.2014
strzałka do góry