Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PLACÓWCE LECZNICZEJ
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PLACÓWCE LECZNICZEJ
Zarządzanie ryzykiem w placówce leczniczej. Kompetencje dla rozwoju sektora ochrony zdrowia, Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020", wyd. Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2019, ss. 170
https://ckp.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/user_upload/Zarzadzanie_ryzykiem_w_placowce_leczniczej.pdf
15.06.2020
strzałka do góry