Archiwistyka_tlo
Bazy danych - Access
Olena Jewtuszenko, Michał Kuciej, Roman Trochimczuk, Bazy danych - MS Access: przykłady i ćwiczenia, wyd. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2018, ss. 343 Publikacja dostępna w wersji elektronicznej. 
"...Do tej pory, w oparciu o różne modele, powstało wiele systemów zarzą-dzania bazami danych (SZBD), jednak wciąż najczęściej wykorzystywane sąrelacyjne bazy danych. Trudność w nauce oprogramowania tego typu polegana tym, że jest ono tworzone przez różnych producentów, a poza tym jestbardzo skomplikowane i różnorodne. Tym niemniej relacyjne SZBD łącząwspólne cechy – zasady, na których tworzona jest relacyjna baza danychoraz wykorzystywany w nich język wysokiego poziomu (SQL). I to właśnie tezasady należy poznać, jeśli planowana jest praca z relacyjnymi bazami danych.Nauka relacyjnych baz danych wymaga opanowania podstaw teoretycznchi jednocześnie niemożliwa jest w oderwaniu od konkretnego SZDB. Autorzyproponowanego podręcznika na praktyce przekonali się, że wstępnąpraktyczną znajomość z relacyjnymi bazami danych dobrze zacząć od wykonaniai użytkowania własnej bazy danych w systemie Microsoft Access.Oprogramowanie to od wielu lat nie spada w światowym rankingu popularnychSZBD, ciągle pozostając w pierwszej dziesiątce wśród powyżej 340 wykorzystywanychSZBD wszystkich typów (aktualne informacje na ten tematmożna obejrzeć na stronie internetowej https://db-engines.com/en/). Jeślichodzi o relacyjne bazy danych, to wśród 140 relacyjnych SZBD MicrosoftAccess wyprzedzają w popularności tylko takie systemy relacyjne, jakOracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL i DB2. (...)"   https://pb.edu.pl/oficyna-wydawnicza/wp-content/uploads/sites/4/2018/11/BOOK_ALL_CHAPTERS-internet.pdf                                                                                                                           r Polecam też publikację:http://informatyka.2ap.pl/ftp/technik_inf/Access_Ksiazka.pdfi tutorial (w jezyku angielskim):https://www.youtube.com/watch?v=qCu6ioi1DkM
23.09.2019
strzałka do góry