Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Długoterminowe przechowywanie cyfrowego dziedzictwa kulturowego
Długoterminowe przechowywanie cyfrowego dziedzictwa kulturowego
Tomasz Parkoła, Długotrwałe przechowywanie dziedzictwa kulturowego, w: Biuletyn EBIB, Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych, Nr 9 (154), 2014
"Digitalizacja i udostępnianie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego w internecie sąważnym elementem działań każdej instytucji nauki i kultury. Są one niezbędne, aby zaistniećw świadomości społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionu, kraju czy w kontekściemiędzynarodowym. To dzięki digitalizacji mamy dostęp do milionów obiektów cyfrowychw europejskim portalu Europeana1, amerykańskiej Digital Public Library of America2czy w polskiej Federacji Bibliotek Cyfrowych[1]. W Polsce działają zarówno krajowe programyfinansowania digitalizacji (np. Wieloletni Program Rządowy KULTURA+ na lata 2011–2015), jak i te współfinansowane międzynarodowo (np. fundusze strukturalne, które w Polscesą zarządzane przez specyficzne Programy Operacyjne4). Digitalizacją interesują sięrównież podmioty komercyjne, co widać w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego zudziałem takich gigantów technologii ICT jak Google5. Tempo cyfrowej dokumentacji obiektówdziedzictwa kulturowego rośnie, a proces ten nabiera charakteru masowego. Stąd teżniezwykle istotna staje się odpowiednia organizacja prac związanych z digitalizacją, a takżenależyte zachowanie rezultatów tych prac. (...)"      Źródło:  http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/303/477                                                                   (dostęp z 1.07.2018) 
01.07.2018
strzałka do góry