Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Obsługa składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych
Obsługa składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych
Ewa Perłakowska, Obsługa składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych, prezentacja, XIII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Szczecin 2-3 czerwca 2016
http://www.sas-sap.com/doc/20160609_2.pdf                                  (dostęp z 22.03.2020) http://www.sas-sap.com/iwona2019.pdf
22.03.2020
strzałka do góry