TEMATYKA >> Edukacja archiwistyczna

Obsługa składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych


Ewa Perłakowska, Obsługa składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych, prezentacja, XIII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Szczecin 2-3 czerwca 2016


http://www.sas-sap.com/doc/20160609_2.pdf
 
 
                                (dostęp z 22.03.2020) 


http://www.sas-sap.com/iwona2019.pdf

dodano: 22.03.2020