Archiwistyka_tlo
Rozbudowa wykazów akt
Ewa Perłakowska, Rozbudowa wykazów akt w świetle nowelizacji Ustawy archiwalnej, XIII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Szczecin 2-3.06.2016
https://docplayer.pl/32393754-Rozbudowa-wykazow-akt-w-swietle-nowelizacji-ustawy-archiwalnej.html                                                                                                              (dostęp z 20.01.2019) 
20.01.2019
strzałka do góry