Archiwistyka_tlo
Geoinformacja
Geoinformacja zmienia nasz świat, wyd. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2018, ss. 200
http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0003/93234/Geoinformacja-zmienia-nasz-swiat.PDF
03.05.2020
strzałka do góry