Archiwistyka_tlo
Zarządzanie informacją
Wiesław Babik, W kręgu nowych struktur zarządzania informacją, w: PTINT, T. IV, Katowice 2015, s. 13-19
"Przedmiotem artykułu są nowe struktury organizacji informacji stosowane w zarządzaniu informacjąw bibliotekarstwie i działalności informacyjnej. Punktem wyjścia jest wyjaśnieniepojęcia „struktura” oraz pojęć pokrewnych tworzących wspólnie gniazdo semantyczne. Autorwychodzi od tradycyjnych struktur stosowanych w zarządzaniu informacją i dociera do folksonomii,chmury tagów oraz mapy tematów i ontologii. Zostaną przedstawione ich elementyoraz cechy dystynktywne a także funkcje w określaniu jakości i wartości informacji. W omó-wieniu struktur przyjęto terminologie ich opisu za pomocą takich terminów, jak system i sieć.Omówione struktury zostały przyporządkowane do odpowiednich procesów, jak generowanie,wyszukiwanie i selekcja informacji i wiedzy. Celem artykułu jest wykazanie podobieństw i róż-nic między prezentowanymi strukturami, co ma pokazać ich ewolucję oraz znaczenie w organizacjiinformacji i wiedzy na potrzeby zarządzania informacją."      Źródło:  http://www.ptin.us.edu.pl/pelne_teksty/2015_4.pdf                                                      (dostęp z 16,12.2018) 
16.12.2018
strzałka do góry