Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze
Zbigniew Osiński, Internetowe zasoby dla nauczycieli historii, wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011 Większość linków aktualna (sam sprawdzałem!)
... zobacz więcej
14.09.2020
Archiwum. Archiwistyka. Kultura, red. W. Chorążyczewski, W. Piasek, A. Rosa, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020, ss. 329 Fragment recenzji Dariusza Magiera z blogahttps://dmagier.wixsite.com/magier/single-post/jeden-by-wszystkie :   "Przyznam, że podoba mi się zamysł tego wydawnictwa. Któreż bowiem środowisko włożyło więcej wysiłku intelektualnego w nazwanie i omówienie nowych zjawisk w dziedzinie archiwistyki, związanych z postmodernistycznymi przemianami w łonie humanistyki, jak nie toruński ośrodek archiwalny? Problemy postrzegania archiwum jako fenomenu kulturowego, zaś archiwistyki jako dyscypliny naukowej zajmującej się nim od wielu lat, są terenem badawczym eksplorowanym przez prof. Waldemara Chorążyczewskiego i jego uczniów. Ich wpływ na pewien szczególny nurt w badaniach archiwalnych prowadzonych w Polsce, a także poza jej granicami, jest niezaprzeczalny. Antologia, będąca wyborem dzieł kilku autorów, dokonanym pod kątem postmodernistycznego zwrotu archiwalnego, podsumowująca i zbierająca w jedną publikację rozproszone studia, jawi się tutaj jakże potrzebną. (...)"
... zobacz więcej
14.09.2020
Publikacje książkowe w wersji elektronicznej, interesujące również z punku widzenia archiwistów. Niestety nie wszystkie publikacje są dostępne, niektóre są zastrzeżone dla członków ZPP. Zapraszam do lektury!
... zobacz więcej
13.09.2020
Tym razem coś dla historyków. Nie będzie to jednak opis bibliograficzny książki, ale podcast na temat pewnego trendu w historii. Podcast nawiązuje m. in. do hipotezy czasu widmowego – teorii zaproponowanej przez Heriberta Illiga w 1991 mówiącej, że pewien okres wczesnego średniowiecza (a dokładniej lata 614–911) nigdy nie miał miejsca, ponieważ przesunięto kalendarz. Illig uważa, że dokonano tego za pomocą zmian czy fałszerstw dokumentów. Właśnie podczas mojego stypendium w Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz teoria ta była szeroko omawiana w uniwersytetach niemieckich (pisałem na podstawie jednego z rozdziałów referat).
... zobacz więcej
30.08.2020
Rola archiwów w procesie wdrażania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją. Z doświadczeń archiwów szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, red. Antoni Barciak, Dorota Drzewiecka, Katarzyna Pepłowska, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 136
... zobacz więcej
23.08.2020
Zarządzanie dokumentacją w instytucji. Czynniki sprzyjające i ograniczenia, red. Robert Degen, Marlena Jabłońska, Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020, ss. 182
... zobacz więcej
15.08.2020
Marcin Wilkowski, Wprowadzenie do historii cyfrowej, wyd. Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2013, ss. 86 Publikacja w wersji elektronicznej. 
... zobacz więcej
22.03.2020
Marta Dzienkiewicz, Justyna Trzeciakowska, Patrycja Hrabiec-Hojda, Małgorzata Drobny, Weryfikacja informacji. Techniki i narzędzia, darmowy e-book, wyd. Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji, Kraków 2019, ss. 22
... zobacz więcej
06.03.2020
  Mider, D., Garlicki, J., & Mincewicz, w: The Internet Data Collection with the Google Hacking Tool–White, Grey or Black Open-Source Intelligence?. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 11(20)
... zobacz więcej
29.02.2020
Archiwa, źródła, historia, Prace ofiarowane w siedemdziesiąte urodziny Profesora Władysława Stępniaka, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, redakcja naukowa Ewa Rosowska i Hubert Wajs, Warszawa 2018, ss. 391 Publikacja dostępna w wersji elektronicznej,  
... zobacz więcej
26.02.2020
Michał Olędzki, Udział wyszukiwarek internetowych w realizacji idei swobodnego przepływu informacji. Analiza działalności wyszukiwarki Google, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Władyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016
... zobacz więcej
13.02.2020
Lifewire, A List of Search Engines to Use Instead of Google, 27.12.2019
... zobacz więcej
07.02.2020
Wiesława Kwiatkowska, Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, ss. 234
... zobacz więcej
29.12.2019
Leszek Litwin, Grzegorz Myrda, Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, wyd. Helion, Gliwice, ss. 296
... zobacz więcej
30.11.2019
Wytyczne opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych, oprac. Hanna Dymnicka-Wołoszyńska, Zygmunt Kolankowski, wyd. Polska Akademia Nauk, Warszawa 1990
... zobacz więcej
16.11.2019
Fotografia cyfrowa. Obsługa programu GIMP, Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach, oprac. Jadwiga Pawluk, red. Agnieszka Koszowska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2012, ss. 74 Wersja elektroniczna. 
... zobacz więcej
12.11.2019
Piotr Kopciał, Wszechnica Poranna: Multimedia, grafika i technologie internetowe. Graficzna obróbka zdjęć, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa 2009, ss. 28 Publikacja dostępna w wersji elektronicznej. 
... zobacz więcej
10.11.2019
Ernst Rodlmayr, Einstieg in Contao - Websites einfach und effektiv erstellen, 09.2014
... zobacz więcej
06.07.2019
Olga M. Londer, Penelope Coventry, Krok po kroku. Microsoft SharePoint 2016 wyd. APN Promise, Warszawa 2017, ss. 590
... zobacz więcej
29.06.2019
 Patrycja Hrabiec-Hojda, Justyna Trzeciakowska, Google Hacking, Kraków 2019
... zobacz więcej
24.06.2019
Robert Buliński, Główne Archiwum Policji jako przykład "resortowego" archiwum wyodrębnionego, academia.edu.pl
... zobacz więcej
02.06.2019
Krzysztof Zioło, Digitalizacja dokumentacji technicznej. Prace Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej, II seminarium "Historia informatyki polskiej", Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa 30.11.2012, ss.41
... zobacz więcej
09.02.2019
Sebastian Olesiak, Rysunek techniczny budowlany. Przekroje, oznaczenia na rysunkach, informacje na rysunkach, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH, Kraków
... zobacz więcej
02.02.2019
Michał Kowalski, Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych, wyd. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków, ss. 44
... zobacz więcej
27.01.2019
Artur Prasal, Ewa Perłakowska, Grzegorz Abgarowicz, Procedury elektronicznego zarządzania dokumetacją w administracji + płyta CD, w: Sektor publiczny w praktyce, 2018, ss. 342
... zobacz więcej
20.01.2019
Tomasz Bilski, Pamięć. Nośniki i systemy przechowywania danych, wyd. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2008
... zobacz więcej
07.10.2018
Wokół metodyki archiwalnej, Księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej, red. Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa, Mateusz Zmudziński, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018, 366
... zobacz więcej
23.06.2018
Dorota Chromicka, Danuta Descours, Andrzej Kaucz i in, Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych, red. Grażyna Szpor, wyd. LEX Wolters Kluwer business, Warszawa 2013
... zobacz więcej
21.05.2018
Robert Perdał, Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce, w: Studia i Prace z Geografii i Geologii, Nr 42, wyd. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2014, ss. 282
... zobacz więcej
12.05.2018
Paweł Wolnicki, Wpływ Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na proces zarządzania dokumentacją w administracji publicznej, w: Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD, Nr 1 (11), Częstochowa 2015, s. 235-248 
... zobacz więcej
21.04.2018
Krzysztof Skupieński, Pytania o definicje dokumentu, kancelarii i archiwum w "epoce bez papieru", w: Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość, s. 243-255
... zobacz więcej
14.04.2018
Aneta Januszko-Szakiel, Archiwistyka cyfrowa. Długoterminowa ochrona dziedzictwa nauki i kultury, w: Nauka-Dydaktyka-Praktyka, wyd, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2017, ss. 240
... zobacz więcej
02.04.2018
Małgorzata Bieda, Zasady zarządzania dokumentacją w urzędach administracji publicznej. Kwalifikowanie, obieg, archiwizowanie, wyd. Municipium, Warszawa 2012, ss. 205. Do publikacji załączono CD.
... zobacz więcej
06.03.2018
Ewelina Kurzobrocka-Pipia, Ochrona danych osobowych w archiwach samorządowych, wyd. SAP, Kalisz 1-3 czerwca 2017
... zobacz więcej
14.02.2018
Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, red. Eugeniusz Borodij, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2009, ss. 249
... zobacz więcej
04.02.2018
Bartosz Nowożycki, Teoria i praktyka archiwistyki USA, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017, ss. 285 Publikacja dostępna w wersji papierowej i elektronicznej.
... zobacz więcej
14.01.2018
Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego, praca zbiorowa pod red. prof. Andrzeja Radzimińskiego, wyd UMK, Toruń 2017, ss. 600
... zobacz więcej
09.12.2017
 Słownik biograficzny archiwistów polskich, T. III, praca zbiorowa, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017
... zobacz więcej
22.09.2017
Zbigniew Gluza, Dekada przed archiwistyką społeczną, w: "Archiwistyka Społeczna", wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 7
... zobacz więcej
13.08.2017
Maria Zuzanna Jaśkowska, Archiwa uniwersytetów w Hiszpanii: organizacja, zasób i działalność, doktorat napisany pod kierunkiem prof. Ireny Mamczak-Gadkowskiej w Uniwersytecie Adama Mickiewicza, Poznań 2015
... zobacz więcej
23.07.2017
Piotr Józefiak, Archiwa bankowe na przykładzie Banku Spółdzielczego w Kościanie, w: Pamiętnik xv Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki "Od pergaminu do blu-raya", red. Hadrian Ciechanowski, Toruń 10-12 IV 2013 ss. 95-100
... zobacz więcej
08.07.2017
Pamiętnik XV Ogółnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki "Od pergaminu do blu-raya", Studenckie Koło Naukowe Archiwistów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, red. Hadrian Ciechowski, rec. dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK, Toruń 10-12.IV.2013, ss. 208
... zobacz więcej
02.07.2017
Robert Degen, Kancelarie i archiwiści. Garść uwag na temat wpływu pracowników archiwów państwowych na mechanizmy pracy biurowej administracji w Polsce po 1918 roku, w: Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, T. II, wyd. Radzyńskie Towarzystwo Naukowe (Libra), 2009, ss. 11
... zobacz więcej
24.06.2017
Gustaw Kaleński, Brakowanie akt, oprac. Aleksy Bachulski, wyd. Wydawnictwo Ministerstwa Oświaty, Wydział Archiwów Państwowych, Warszawa 1948, ss. 48
... zobacz więcej
03.06.2017
Tadeusz Manteuffel, Wykaz akt. Wskazówki praktyczne, w: Wydawnictwa Kursów Archiwalnych, wyd. Sekcja Archiwalna Towarzystwa Miłośników Historii, Warszawa 1935
... zobacz więcej
21.05.2017
 Paulina Bunkowska, Marlena Jabłońska, Halina Robótka, Współczesna dokumentacja typowa, w: Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, ss. 142
... zobacz więcej
08.04.2017
Archiwa Społeczne w Polsce. Stan obecny i perspektywy, praca zbiorowa, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2016 Publikacja dostęna w wersji elektronicznej na stronie archiwa.org.
... zobacz więcej
02.04.2017
Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce. Organizacja i funkcjonowanie, red. Dorota Drzewiecka i Marlena Jabłońska, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, 150
... zobacz więcej
11.03.2017
Archiwista cyfrowy i infobroker. Kształcenie, sylwetka, wyzwania, red. Dorota Drzewiecka, Bartosz Drzewiecki, wyd. Antykwa, Kraków 2016, ss. 124 
... zobacz więcej
19.02.2017
Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii w edukacji archiwalnej. Problemy dydaktyki archiwistyki, praca zbiorowa, wyd. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, ss. 158
... zobacz więcej
08.02.2017
Veslava Osińska, Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów, wyd. SBP, Warszawa 2010, ss. 183
... zobacz więcej
23.01.2017
Monika Sak, Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Z problematyki zarządzania dokumentacją szkoły wyższej, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Krzysztofa Stryjkowskiego, Poznań 2015 
... zobacz więcej
16.01.2017
Archiwa bieżące, Zagadnienia teoretyczne i praktyczne rozwiązania, red. Marlena Jabłońska, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, 2015
... zobacz więcej
06.01.2017
O archiwach, archiwistach i archiwaliach na Dolnym Śląsku, wyd. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wrocław 2016
... zobacz więcej
21.12.2016
"Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i... koty" - księga jubileuszowa prof. dr hab. Haliny Robótki dostępna on-line
... zobacz więcej
08.12.2016
Archiwa społeczne. Stan obecny i perspektywy., Ośrodek KARTA, publikacja w formacie pdf
... zobacz więcej
26.11.2016
Marlena Jabłońska, Nowe wyzwania archiwów. Komunikacja społeczna i public relations, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016
... zobacz więcej
01.11.2016
Anna Sobczak, Między tradycyjnym a wirtualnym archiwum, Narodziny cyfrowej tożsamości archiwów w Niemczech, Szczecin-Warszawa 2014. Publikacja dostępna w formie elektronicznej na stronie Narodowego Archiwum Cyfrowego. 
... zobacz więcej
15.11.2015
Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce pod red. T. Czarnoty i M. Konstankiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa - Lublin 2015, ss. 207, ISBN 978-83-64806-42-1 (NDAP), ISBN 978-83-7784-657-5 (UMCS)   Publikacja podejmuje próbę wypełnienia luki w literaturze archiwalnej dotyczącej funkcjonowania wytwórców i przechowawców niepaństwowego zasobu archiwalnego i jego szczególnego przypadku – archiwów organizacji pozarządowych. Oprócz rozważań ogólnych i teoretycznych w książce zaprezentowano przykłady różnorodnych form prowadzenia działalności przez podmioty tzw. trzeciego sektora, których dorobek stanowi część narodowego dziedzictwa. Uwaga poświęcona została też podobieństwom i różnicom w działalności archiwów społecznych i archiwów publicznych. Publikacja powstała w wyniku współpracy między Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.   Publikacja nieprzeznaczona do sprzedaży.  Źródło://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
20.09.2015
Regliński Andrzej, Zarządzanie dokumentacją w urzędzie. Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instukcja archiwalna w praktyce, wyd. PRESSCOM, 2013
... zobacz więcej
18.07.2015
Archives in the New Age. The Strategic Problems of Automatization of Archives. Papers of the International Conference
... zobacz więcej
14.06.2015
Zawitkowska V., Wlaźlak W., Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ss. 144
... zobacz więcej
25.08.2014
Marek Kietliński, Białostockie władze administracyjne w latach 1919-2013, wyd. AP w Białymstoku, Białystok 2013
... zobacz więcej
08.08.2014
Marek Anzel, Poradnik dla personelu kancelarii tajnej, wyd. PUH "One", Poznań 2011
... zobacz więcej
02.05.2014
Ochrona zasobu archiwów kościelnych, red. Anna Laszuk, Warszawa 2012
... zobacz więcej
04.04.2014
Marcin Wilkowski, Wprowadzenie do historii cyfrowej, Gdańsk 2013 - publikacja elektroniczna.
... zobacz więcej
28.03.2014
"Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" - jubileusz czasopisma
... zobacz więcej
15.12.2013
 Kwartalnik „Archiwista Polski” jest pismem branżowym o charakterze popularnonaukowym Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Redaktorem naczelnym wydania bydgoskiego jest Eugeniusz Borodij. Skierowany jest przede wszystkim do członków SAP-u, pracowników archiwów  państwowych i zakładowych, oraz studentów archiwistyki  pragnących poszerzyć swoją wiedzę. Jego drugi tegoroczny numer podzielony został na cztery działy tematyczne zawierające czternaście tekstów, poprzedzonych zaproszeniem na VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, który odbędzie się w dniach 5-7 września bieżącego roku we Wrocławiu pod hasłem „Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość”,  i uzupełniony informacją o usługach SAP, jego oddziałach oraz kartą prenumeraty.W dziale pierwszym „Studia i materiały” znaleźć można artykuł Anity Młynarczyk-Tomczyk poświęcony działalności naukowej i popularyzacyjnej Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach i jego filii w latach 1958-1966, tekst Huberta Mazura przedstawiający archiwa parafialne w dekanacie Kije w świetle wizytacji z 1782 r., sprawozdanie Waldemara Chorążyczewskiego dotyczące kształcenia archiwistów w UMK w latach 2001-2011, artykuły Marty Szaduro „Kierunek archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w świetle ankiet studenckich” oraz Janusza Tandeckiego „ Rozwój toruńskiej archiwistyki”, natomiast naukowy dorobek toruńskich archiwistów w minionym dziesięcioleciu przedstawiła w swoim artykule Wanda Roman.Dział drugi zatytułowany „ABC archiwisty zakładowego” zawiera kolejną część przygotowanego przez Marka Konstankiewicza wykazu ważniejszych aktów prawnych regulujących postępowanie z dokumentacją.W dziale trzecim znajdują się recenzje prac Kamila Zeidlera „Prawo ochrony dziedzictwa kultury” autorstwa Dariusza Matelskiego oraz pracy pod red. W. Chorążyczewskiego, J. Tandeckiego i współpr. K. Kopińskiego „Belliculum diplomaticum IV Thorunense. Dyplomatyka staropolska – stan obecny” autorstwa Agnieszki Gut. Zamykająca numer kronika zawiera tekst Lucyny Harc poświęcony wrocławskiemu oddziałowi SAP w bieżącym roku, sprawozdanie Katarzyny Madejskiej z konferencji odbywającej się w dniach 14-16 marca br. w Czeskich Budziejowicach, wspomnienie Jana Riabinina w 70. rocznicę śmierci autorstwa Agnieszki Konstankiewicz, sprawozdania Katarzyny Pepłowskiej  z obchodów 60-lecia toruńskiej archiwistyki oraz Krzysztofa Stryjkowskiego z Międzynarodowej Konferencji Okrągłego Stołu Archiwów odbywającej się w Toledo w dniach 24-29 października 2011 r.   Na podkreślenie zasługuje fakt, iż każdy artykuł ma swoje streszczenie w języku angielskim, również  spis treści jest przetłumaczony na język angielski. Tytuły poszczególnych artykułów dobrze odzwierciedlają ich treść, a  same artykuły zostały zaopatrzone w przypisy. Czasopismo posiada poręczny format i ciekawą szatę graficzną.  Kwartalnik jako pismo branżowe archiwistów odpowiada w pełni na potrzeby i oczekiwania społeczności archiwalnej, a dzięki działowi  poświęconemu problematyce archiwów zakładowych może stanowić kompendium wiedzy o przedpolu archiwalnym. 
... zobacz więcej
10.07.2012
Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, którego pismem branżowym jest kwartalnik „Archiwista Polski”, mieści się w Warszawie. Redaktorem naczelnym jego bydgoskiego wydania jest Eugeniusz Borodij, dyrektor AP w Bydgoszczy.
... zobacz więcej
19.01.2009
Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, którego pismem branżowym jest kwartalnik „Archiwista Polski”, mieści się w Warszawie. Redaktorem naczelnym jego bydgoskiego wydania jest Eugeniusz Borodij, dyrektor AP w Bydgoszczy.
... zobacz więcej
30.10.2008
Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, którego pismem branżowym jest kwartalnik „Archiwista Polski”, mieści się w Warszawie. Redaktorem naczelnym jego bydgoskiego wydania jest Eugeniusz Borodij, dyrektor AP w Bydgoszczy.
... zobacz więcej
21.07.2008
Archiwista Polski, Nr I (49), Rok XIII, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Bydgoszcz 2008, ss. 110.Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, którego pismem branżowym jest kwartalnik „Archiwista Polski”, mieści się w Warszawie. Redaktorem naczelnym jego bydgoskiego wydania jest Eugeniusz Borodij, dyrektor AP w Bydgoszczy. 
... zobacz więcej
21.05.2008
Zapraszamy do pobrania pierwszego numeru Notatnika Archiwalnego...
... zobacz więcej
12.09.2007
Zapraszamy do pobrania pierwszego numeru Notatnika Archiwalnego...
... zobacz więcej
12.09.2007
Wyd.:Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ISBN: 83-231-1749-7 Liczba stron: 190 Wymiary: 160x230 Oprawa: miękka Data wprowadzenia: 26-07-2006
... zobacz więcej
26.06.2007
Wyd.:MarszałekISBN: 83-7441-149-XLiczba stron: 257Wymiary: 165x235Oprawa: miękkaData wprowadzenia: 10-08-2005
... zobacz więcej
27.02.2007
Wyd.:MarszałekISBN: 83-7441-149-XLiczba stron: 257Wymiary: 165x235Oprawa: miękkaData wprowadzenia: 10-08-2005
... zobacz więcej
27.02.2007
Wyd.:MarszałekISBN: 83-7441-149-XLiczba stron: 257Wymiary: 165x235Oprawa: miękkaData wprowadzenia: 10-08-2005
... zobacz więcej
27.02.2007
Wyd.:Uniwersytetu Mikołaja KopernikaISBN: 83-231-1872-8Liczba stron: 203Wymiary: 160x230Oprawa: miękkaData wprowadzenia: 02-11-2005
... zobacz więcej
27.02.2007
Nauki pomocnicze historii i archiwistyka w systemie kształcenia studentów historii szkoły wyższej.ISBN: 83-7322-440-8Liczba stron: 209Wymiary: 146 x 205Data wprowadzenia: 26-02-2007
... zobacz więcej
27.02.2007
Wyd.:Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia KadrISBN: 83-7426-066-1Liczba stron: 102Wymiary: 144 x 204Oprawa: miękkaData wprowadzenia: 15-01-2007
... zobacz więcej
27.02.2007
Opracowanie zbiorowe, red. nauk. J. Krochmal, Warszawa 2006.Poradnik napisany w przystępnej formie ma służyć pomocą dla archiwistów prowadzących archiwa polskie za granicą. Omówiono w nim podstawową terminologię archiwalną, zasady postępowania z materiałami przejmowanymi  i pozyskiwanymi do archiwum, ich ewidencjonowania oraz udostępniania archiwaliów w pracowni naukowej, a także w formie kwerend, publikacji, wystaw, w Internecie.
... zobacz więcej
15.01.2007
Wyd.:Kwartalnik Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Wydawnictwo poświęcone działalności archiwów i archiwistów oraz studiom nad archiwaliami. Ponieważ czasopismo wydawane jest przez SAP, siłą rzeczy dużo miejsca poświęca działalności stowarzyszenia.
... zobacz więcej
12.01.2007
Wyd.:Archiwum Akt Nowych.Redaktorem naczelnym czasopisma jest Edward Kołodziej. Wznowienie po kilkuletniej przerwie pisma, wydawanego wspólnie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.
... zobacz więcej
12.01.2007
Wyd.:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Archiwum Głównym Akt Dawnych.  Rozległe studia historyczne, kancelaryjne i archiwalne oraz materiały źródłowe, wydawane wspólnie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Archiwum Głównym Akt Dawnych.
... zobacz więcej
12.01.2007
Wyd.:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Na stronach Naukowego Portalu Archiwistycznego dostępne są numery Archeion'u on-line. Czasopismo poświęcone sprawom archiwalnym założone przez Stanisława Ptaszyckiego w roku 1926.
... zobacz więcej
12.01.2007
strzałka do góry