Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Opracowanie zbiorów fotograficznych
Opracowanie zbiorów fotograficznych
Małgorzata Pankowska-Dowgiało, Opracowanie zbiorów fotograficznych, w: Archiwistyka Społeczna. Podręcznik, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 12
"W zbiorach archiwalnych najczęstszymi archiwaliami – obok zbiorów aktowych– są zwykle archiwalia ikonograficzne. Materiały ikonograficzne mogątworzyć jednorodne zespoły (np. kolekcja pocztówek Warszawy, zespół rysunkówWaldemara Kowalskiego, kolekcja zdjęć dotyczących wydarzeń Marca`68) lub wchodzić w skład zespołów dokumentowych. Materiałami ikonograficznymi są:» fotografie,» grafiki,» pocztówki,» rysunki,» dokumenty życia społecznego (np. plakaty).Najpowszechniejszym rodzajem obiektu ikonograficznego są fotografie.Metody stosowane podczas archiwizacji fotografii mają zastosowanie takżew przypadku innych materiałów ikonograficznych. (...)"       Źródło: http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/13.Archiwa_spoleczne_podrecznik_Pankowska-Dowigalo.pdf             (dostęp z 4.11.2017)
04.11.2017
strzałka do góry