Archiwistyka_tlo
System EZD
System EZD - wdrożenie w podmiocie, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia składów chronologicznych, prezentacja, XVI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP, Marki 3-4 października 2019, ss. 112
http://www.sas-sap.com/iwona2019.pdf                         (dostęp z 17.03.2020) 
17.03.2020
strzałka do góry