Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Fonoteka w cyfrowym archiwum
Fonoteka w cyfrowym archiwum
Instytut Pamięci Narodowej - Biuro Archiwizacji i Udostępniania Dokumentów zaprasza na:KONFERENCJĘ NAUKOWĄ"FONOTEKA W CYFROWYM ARCHIWUM" 
organizowaną w ramach obchodów Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnegoobjętą honorowym patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO 28 października 2013 r.„Przystanek Historia" Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej im. JanuszaKurtyki Warszawa, ul. Marszałkowska 21/25 Program konferencji10.00–10.15 – Powitanie uczestników konferencji:– dr Łukasz Kamiński – Prezes IPN– prof. dr hab. Andrzej Rottermund – Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCOProwadzenie konferencji dr hab. Jacek Sawicki – kierownik Sekcji Opracowywania Dokumentacji Audiowizualnej BUiAD IPN, prof. KUL I. Archiwa dźwiękowe – archiwalia i opracowanie10.15–10.40 – „Materiały dźwiękowe w archiwum IPN" – dr hab. Jacek Sawicki – BUiAD IPN10.40–11.05 – „System ZoSIA jako narzędzie opisów nagrań dźwiękowych" – dr Wojciech Woźniak, Katarzyna Plewka – Narodowe Archiwum Cyfrowe11.05–11.30 – „Archiwum Cyfrowe – czyli nowoczesne archiwum Polskiego Radia S.A. w dobie przemian" – Waldemar Listowski – Archiwum Polskiego Radia11.30–11.55 – „Fonoskopia jako narzędzie w opracowaniu materiałów dźwiękowych" – Aleksander Kowalczyk – Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne11.55–12.20 – „Materiały dźwiękowe w archiwum Senatu" – Robert Kubaś – Archiwum Senatu12.20–13.15 – Przerwa obiadowaII. Archiwa Historii Mówionej13.15–13.40 – „Od kasety magnetofonowej do karty pamięci." – Maciej Melon – Archiwum Historii Mówionej Fundacji Ośrodka KARTA.13.40–14.05 –  „Metody publikacji i udostępniania materiałów Archiwum Historii Mówionej" – Jan Radziukiewicz, Anna Sztyk – Muzeum Powstania Warszawskiego.14.05–14.30 – „Nie tylko dźwięk". Notacje w archiwum cyfrowym – Rafał Pękała – BEP IPN14.30–15.00 – Dyskusja WYMAGANA REJESTRACJA!Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: radoslaw.morawski@ipn.gov.plRadosław Morawskiul. Towarowa 28, pok. 90200-839 Warszawatel. 022 5818913UWAGA! W związku z planowanym przeniesieniem siedziby IPN na ulicę Wołoską, po 15 października 2013 r. podany wyżej e-mail może być czasowo nieaktywny, zgłoszenia po 15 października 2013 r. proszę kierować na adres konferencjaipn@gmail.com  Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
17.10.2013
strzałka do góry