Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Collecting projects i documentation strategies
Collecting projects i documentation strategies
Robert Degen, Marlena Jabłońska, Collecting projects i documentation strategies jako narzędzia kształtowania zasobu archiwalnego i budowania wizerunku archiwów, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
"Charakteryzując selekcję archiwalną w wydanym w 1934 r. zeszyciept. „Brakowanie akt”, Gustaw Kaleński zauważył, że ma być onadokonywana „[...] ostrożnie, umiejętnie i przewidująco przez urzędypaństwowe przy współudziale fachowców, a pod kontrolą archiwistów”1.Tylko takie działanie miało pozwolić na usunięcie z registraturdokumentacji pozbawionej praktycznej wartości dla urzędów i nazachowanie materiałów potrzebnych do badań historykom. Szczególnaostrożność, o której pisał Kaleński miała być podyktowana wyjątkowymcharakterem dokumentacji i specyfiką badań historycznych. Nieco niżej,ówczesny kierownik archiwum Państwowego Banku Rolnegoprzypominał „Pamiętać jednak trzeba, że każdy akt w zasadzie jestunikatem. Brakując zatem akta, skazujemy na zagładę unikaty, którechociaż pozbawione praktycznej wartości dla urzędów, mogą miećbezcenną wartość dla historii. Tym bardziej, że nie sposób przewidzieć,jakie zagadnienia i z jakich stron badać będą historycy przyszłości”2 (...)     Źródło:  https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1894/Collecting%20projects%20i%20documentation%20strategies%20jako%20narzedzia%20ksztaltowania%20zasobu%20archiwalnego.pdf?sequence=1
15.04.2017
strzałka do góry