Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju
Konwent Ochrony Danych i Informacji 2020, konferencja online, 7 października 2020, godz. 8.00 - 16.30 "Konwent Ochrony Danych i Informacji to rozpoznawalne i jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych danym osobowym w Polsce.Każda edycja stanowi asumpt do wymiany poglądów o bieżących zmianach i problemach związanych z bezpieczeństwem danych.Do roli prelegentów co roku zapraszamy wybitnych specjalistów ze świata nauki, biznesu i administracji. (...)" 
... zobacz więcej
19.09.2020
Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych, 5-dniowy kurs prowadzony zgodnie z krajowymi standardami kompetencji zawodowych - kod 242110, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, 28.09 -2.10.2020, online - Skype
... zobacz więcej
19.09.2020
3-dniowe "Warsztaty z ochrony danych osobowych dla praktyków - Inspektorów Ochrony Danych i Specjalistów ds. Ochrony Danych”, Online - Skype, 16.09 - 18.09.2020  Intensywne, przekrojowe i bogate w case study warsztaty dla wszystkich, którzy potrzebują ugruntowania i zaktualizowania wiedzy oraz konkretnego wsparcia / pogłębionej dyskusji na temat praktycznych problemów z zakresu ochrony danych osobowych.
... zobacz więcej
10.09.2020
  Warsztaty doskonalące dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Webinarium, on-line - Skype, 16-18.09.2020, godz. 10.00-14.00 "Warsztaty adresowane są do aktualnych kierowników i pracowników kancelarii tajnych i niejawnych chcących uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę. Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy merytorycznej oraz praktycznej w zakresie praktycznego działania kancelarii w jednostkach organizacyjnych, a także przypomnienie uczestnikom obowiązujących przepisów i uregulowań prawnych. (...)"
... zobacz więcej
03.09.2020
Szkolenie podstawowe z warsztatami praktycznymi dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Szkolenie on-line - Skype, 14-18.09.2020"Zapraszamy do uczestnictwa w profesjonalnym szkoleniu skierowanym do osób nie posiadających doświadczenia, a zamierzających podjąć pracę jako kierownicy lub pracownicy kancelarii tajnych lub innych komórek wewnętrznych jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnych za ewidencję, przechowywanie i udostępnianie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub „zastrzeżone”. W zajęciach mogą uczestniczyć również aktualni pracownicy kancelarii tajnych i niejawnych chcący usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące aktualnych przepisów, norm i wymagań kancelaryjnych, podstawowych standardów ochrony informacji niejawnych oraz zasad funkcjonowania kancelarii tajnej i niejawnej w jednostce organizacyjnej. (...)"
... zobacz więcej
03.09.2020
Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowania z dokumentacją w urzędzie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Webinar, 14.09.2020, godz. 10.00-14.00, cena 250,00 zł Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
... zobacz więcej
03.09.2020
Ochrona informacji niejawnych. Organizacja pracy kancelarii materiałów niejawnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Webinarium, 8.09.2020, godz. 10.00-14.00, cena 270 zł
... zobacz więcej
01.09.2020
Zmiany w prawie budowlanym 2020. Nowe zasady realizacji inwestycji budowlanych i legalizacji samowoli, 17 września 2020, godz. 10.30-14.00, prelegenci: adw. Agnieszka Jędrzejewska, r. pr. Konrad Młynkiewicz, cena 299,00 zł z VAT Prawo budowlane określa dokumentację budowlaną, i z tego względu jego znajomość jest przydatna archiwistom.
... zobacz więcej
20.08.2020
Niestety tego w naszym kraju cały czas brakuje, chociaż sytuacja pod tym względem ostatnio uległa poprawie. Nadal jednak zdarzają się takie "kwiatki": " Na śmietniku w jednym z osiedli w Warszawie dozorca znalazł notatniki służbowe Straży Miejskiej w Warszawie z pełnymi danymi osób, które otrzymały mandaty karne. Naruszenie zgłoszono pokrzywdzonym, a także prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który teraz analizuje sytuację. Straż przyznaje, że zdarzenie powoduje ryzyko naruszenia praw obywatelskich. Na razie o karach dla funkcjonariuszy nie ma mowy.(...)"
... zobacz więcej
13.08.2020
 W związku z koniecznością przejścia firm na tryb pracy zdalnej, zwiększyła się liczba naruszeń ochrony danych osobowych związanych z tzw. ransomware, czyli wymuszaniem okupu za odblokowanie komputera i przywrócenie dostępu do danych. W okresie od 1 kwietnia do 6 sierpnia br. do prezesa UODO zostało zgłoszonych 2520 naruszeń ochrony danych osobowych – ustaliło Prawo.pl.
... zobacz więcej
10.08.2020
W Sali im. I. J. Paderewskiego Archiwum Akt Nowych (AAN) w Warszawie zaprezentowano w piątek kilkaset listów oraz dokumenty i pamiątki po gen. Ryszardzie Kuklińskim, które dyrektor Izby Pamięci Generała Ryszarda Kuklińskiego Filip Frąckowiak przekazał do konserwacji.
... zobacz więcej
10.07.2020
Zapraszam do korzystania z zasobów kanału Centrum Archiwistyki Społecznej w serwisie YouTube.
... zobacz więcej
24.06.2020
   Zapraszamy na webinarium o systemie OSA. Webinarium odbędzie się w dwóch etapach 23 i 25 czerwca.   I etap: 23 czerwca (wtorek), godz. 15.00-16.30 II etap: 25 czerwca (czwartek), godz. 15:00 -16:00   Program szkolenia obejmuje: I etap: ⇒ zapoznanie z misją Centrum Archiwistyki Społecznej oraz Otwartym Systemem Archiwizacji (OSA), ⇒ praca z archiwaliami w OSA: opis instytucji/organizacji w OSA, opracowanie zbiorów w OSA, ⇒ omówienie zadania z opracowania zbiorów w OSA i przekazanie go uczestnikom, ⇒ odpowiedzi na pytania uczestników. II etap: ⇒ omówienie zadania wykonanego przez uczestników, ⇒ odpowiedzi na pytania uczestników.  Zgłoszenia poprzez formularz.
... zobacz więcej
19.06.2020
W trakcie webinarium uczestnicy dowiedzą się m.in. co można wyczytać z archiwalnych fotografii, poznają pomoce przydatne przy ich identyfikacji  oraz wskazówki, jak opisywać zdjęcia. A o szklanych negatywach (jak z nimi postępować, jak je przechowywać) opowie nasz gość specjalny – Wojciech Olejniczak.  17.06.br., godz.14.30-16.30 (zapisy poprzez formularz)
... zobacz więcej
15.06.2020
Maria Urbaniec, Zmiany na rynku pracy w dobie transformacji cyfrowej, Seminarium naukowe "Społeczna Gospodarka Rynkowa a europejskie wartości", Prezentacja PowerPoint, Ełk 22-27.07.2019, ss. 18
... zobacz więcej
04.06.2020
Skuteczność działania systemu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej, Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Gdańsku 2017, ss. 74
... zobacz więcej
03.06.2020
Archiwum społeczne - jak zacząć?, Webinarium, CAS, 29.05  br., godz. 14-15.30
... zobacz więcej
25.05.2020
Digitalizacja szklanych negatywów, Webinarium, Centrum Archiwistyki Społecznej, 26.05 br., godz. 17-19
... zobacz więcej
24.05.2020
Pokłady cyfrowego bogactwa w służbie pacjentom, czyli o wykorzystaniu potencjału danych w sektorze ochrony zdrowia, red. Adrian Janus, Raport Forum Liderów Ochrony Zdrowia, Fundacja im. Lersława A. Pagi, Warszawa 2019, ss. 104
... zobacz więcej
23.05.2020
Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie, szkolenie on-line, 21.05.2020 (zgłoszenia do 18.05 br.), Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze
... zobacz więcej
13.05.2020
Digitalizacja materiałów archiwalnych - poziom zaawansowany, Webinarium, 14 maja br., godz. 17-19
... zobacz więcej
09.05.2020
Webinarium "Digitalizacja materiałów archiwalnych", Centrum Archiwistyki Społecznej, 7.05 br., 17-19.00
... zobacz więcej
03.05.2020
OSINT – BIAŁY WYWIAD [szkolenie online, prowadzone na żywo], INFOBROKERSKA.PL, 18-19.05.2020 Jako archiwista i tłumacz-infobroker gorąco polecam wszystkim archiwistom, zarówno zakładowym, jak i państwowym. 
... zobacz więcej
30.04.2020
Digitalizacja w archiwum społecznym - podstawy, darmowe webinarium, 23.04.2020, godz. 17-19, zapisy poprzez formularz
... zobacz więcej
18.04.2020
Dostęp do wszystkich prezentowanych w ramach akcji Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych filmów jest zupełnie darmowy.
... zobacz więcej
15.04.2020
Informacja Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dotycząca postępowania z dokumentacją w związku z wykonywaniem pracy zdalnej
... zobacz więcej
26.03.2020
https://elearning.kprm.gov.pl/local/login/  Plan szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2020 r.   https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/plan_szkolen_centralnych_w_sluzbie_cywilnej_na_2020_rok_0.pdf
... zobacz więcej
21.03.2020
Powołanie Centrum Archiwistyki Społecznej i p. o. dyrektora CAS, 24.01.2020
... zobacz więcej
25.01.2020
Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości
... zobacz więcej
10.12.2019
Warsztaty w zakresie odczytywania pisma neogotyckiego w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze
... zobacz więcej
26.11.2019
 Sympozjum archiwistów zakładowych - relacja z spotkania, Białystok 22.10.2019  Kolejne sympozjum jest planowane na koniec listopada. 
... zobacz więcej
28.10.2019
 Darmowe kursy e-learningowe Ośrodka KARTA dla archiwistów społecznych, 21 X br.
... zobacz więcej
18.10.2019
 20 lat temu powstał Instytut Pamięci Narodowej, Dzieje.pl
... zobacz więcej
11.10.2019
 Wystawa online: "Utracone. Przedwojenne małe ojczyzny"  
... zobacz więcej
03.10.2019
 Inauguracja projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej, Warszawa 24.09 br.
... zobacz więcej
26.09.2019
41. sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie
... zobacz więcej
21.09.2019
 Hack w Archiwum -  Hackathon Archiwalny NAC, Warszawa 20-21 września 2019
... zobacz więcej
04.09.2019
III Konferencja Archiwistów Państwowych i Kościelnych, Archiwa kościelne w niepodległej Polsce, Łódź 14-16.X.2019
... zobacz więcej
24.08.2019
 Historia alkoholem pisana, wystawa wirtualna na stronie internetowej AP w Toruniu
... zobacz więcej
24.07.2019
XII Międzynarodowy Dzień Archiwów i premiera nowej odsłony Szukaj w Archiwach
... zobacz więcej
13.06.2019
Warsztaty i lekcje archiwalne w archiwach państwowych
... zobacz więcej
11.05.2019
12.12 br. działalność rozpoczęło Rzeszowskie Archiwum Społeczne
... zobacz więcej
16.12.2018
Komunikat w zakresie obowiązku uzyskania wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych
... zobacz więcej
28.11.2018
Przemysław Michalak, Krzysztof Lange, Archiwizacja stron internetowych szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych, Referat wygłoszony na XIV Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Archiwistów Instytucji Naukowych i Kulturalnych, Legnica 2006
... zobacz więcej
04.11.2018
Zapraszamy do zgłaszania udziału w spotkaniu grupy konsultacyjnej archiwistyki społecznej, Warszawa 27.10.2018 r. 
... zobacz więcej
18.10.2018
Szkolenia on-line dla Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej, 24.10, 7, 8, 9.11. br. 
... zobacz więcej
11.10.2018
Dzisiaj w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawy odbyła się uroczystość z okazji 100 lat istnienia Archiwum Akt Nowych. Życzenia pracownikom instytucji złożył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dr Wojciech WoźniakŻródło: https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4800-100-lecie-archiwum-akt-nowych
... zobacz więcej
03.10.2018
Polskie Towarzystwo Historii Mówionej zaprasza do zgłaszania w terminie do 31 października br. referatów na konferencję "Oral history in action"
... zobacz więcej
26.09.2018
Koleine materiały Fundacji Archiwum Helveto-Polonicum we Fryburgu zabezpieczone
... zobacz więcej
14.09.2018
Koleine materiały Fundacji Archiwum Helveto-Polonicum we Fryburgu zabezpieczone
... zobacz więcej
14.09.2018
Już w czerwcu odbęda się bezpłatne, zdalne prezentacje funkcji jednego z najpopularniejszych programów Arisco - Archiwum Zakładowe.
... zobacz więcej
29.05.2018
Andrzej Biernat, Organizacja, zarządzanie i udostępnianie w świetle praktyki i zmian prawnych, w: Archiwa i ich wyzwania w początkach XXI w., III Spotkania archiwów instytucji Polskiej Akademii Nauk, Pałac Staszica, Warszawa 16 XII 2011
... zobacz więcej
19.03.2018
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór na programy na rok 2018.Lista programów wraz z regulaminami oraz terminy składania wniosków dostępne są na stronie MKiDN.Wśród tegorocznych programów znalazł się m.in. program Kultura cyfrowa, którego celem jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego. Program jest kontynuacją, rozpoczętego w 2016 r., pilotażowego programu „Kultura cyfrowa”, rozszerzonego w roku 2017 o możliwość realizacji projektów edukacyjnych dotyczących wykorzystania zasobów cyfrowych.O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:1) samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;2) organizacje pozarządowe;3) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.W ramach programów MKiDN na rok 2018 uwzględniony został także program Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, którego celem jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty:1) państwowe instytucje kultury;2) samorządowe instytucje kultury;3) archiwa państwowe;4) organizacje pozarządowe;Źródło: https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4670-programy-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-na-2018-rok                                                                                                                                                                                                                                                  (dostęp z 21.01.2018)
... zobacz więcej
21.01.2018
W poniedziałek 18 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia nagród Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu „Wdrażanie nowoczesnych metod w pracy archiwalnej”. Nagrody otrzymali Michał Kaca z Narodowego Archiwum Cyfrowego i Karol Strömich z Archiwum Państwowego w Olsztynie.
... zobacz więcej
24.12.2017
19 grudnia br. odbędzie się posiedzenie grupy roboczej do spraw archiwów kościelnych. Na posiedzeniu ustalony zostanie m. in. harmonogram pracy na 2018 rok.
... zobacz więcej
17.12.2017
W dniach 7-8 grudnia br. pod hasłem "Pogranicza archiwistyki" odbywać się będą VI Toruńskie Konfrontacje Archiwalne
... zobacz więcej
26.11.2017
16 listopada 2017 r. w Archiwum Państwowym we Wrocławiu odbyła się uroczysta promocja książki "Polskie komputery rodziły się w ELWRO we Wrocławiu. Rola Wrocławskich Zakładów Elektronicznych ELWRO w rozwoju informatyki w Polsce."
... zobacz więcej
19.11.2017
Konferencja "Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu: rola archiwotwórcza i perspektywy wsparcia", Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk 17.11.2017
... zobacz więcej
13.11.2017
Warsztaty z zaawansowanych metod korzystania z Wayback Machine, 25 pażdziernika 2017 r., Laboratorium cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
... zobacz więcej
30.09.2017
VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, Archiwistyka bez granic, Patronat Honorowy: Prezydent RP Andrzej Duda, Kielce 20-21 września 2017 r.
... zobacz więcej
26.08.2017
Dokument elektroniczny w archiwum. Metody postępowania, dobre praktyki i techniki zarządzania, Konferencja, Warszawa 5-6 października 2017
... zobacz więcej
17.06.2017
III Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją, Toruń 17-18 listopada 2011 KRONIKA NAUKOWA
... zobacz więcej
29.04.2017
XIV Konferencja Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości, Sopot, 25-28.04.2017 r.
... zobacz więcej
26.03.2017
 Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych, 1-3 kwietnia br. 
... zobacz więcej
19.03.2017
Archiwistów korzystających z programu "Archiwum zakładowe ARISCO" zachęcamy do udziału w szkoleniach grupowych - takie wydarzenia są nie tylko okazją, by organizatorzy opowiedzieli o ostatnich zmianach w aplikacji, ale są również sposobnością do wymiany informacji między Użytkownikami.
... zobacz więcej
22.02.2017
Archiwistów korzystających z programu "Archiwum zakładowe ARISCO" zachęcamy do udziału w szkoleniach grupowych - takie wydarzenia są nie tylko okazją, by organizatorzy opowiedzieli o ostatnich zmianach w aplikacji, ale są również sposobnością do wymiany informacji między Użytkownikami.
... zobacz więcej
22.02.2017
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił program „Kultura cyfrowa”, którego celem jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych.O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące podmioty prawa polskiego:- samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;- organizacje pozarządowe;- kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.Więcej na stronie MKIDN.   Źródło: http://www.archiwa.gov.pl    
... zobacz więcej
30.12.2016
Zalecenia UNESCO w sprawie zachowania i dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego, w tym dziedzictwa cyfrowego
... zobacz więcej
16.11.2016
Konferencja "Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu: funkcjonowanie, zabezpieczanie zbiorów i ich udostępnianie", 19 XI 2016 r, Ratusz Staromiejski w Gdańsku
... zobacz więcej
27.10.2016
 "Od duktu do kolei" - wystawa w Archiwum Państwowym w Toruniu czynna do 31 października br. Wstęp wolny.
... zobacz więcej
24.09.2016
38. sesja Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskicch na Zachodzie
... zobacz więcej
18.09.2016
Już 5 października br. w Warszawie rozpoczną się 4. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. Przez trzy dni konserwatorzy zabytków, muzealnicy, bibliotekarze oraz archiwiści będą mogli w jednym miejscu dokonać przeglądu szerokiej oferty wystawców, a także wziąć udział w wydarzeniach programu merytorycznego. 
... zobacz więcej
06.09.2016
W 2016 r. 17 instytucji polonijnych w Europie i Ameryce gromadzących dokumentację historyczną otrzyma wsparcie przy konserwacji, porządkowaniu, ewidencjonowaniu i digitalizacji zbiorów. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło na ten cel kwotę 750 tys. złotych. Pokryje ona koszty związane z pracami 30 specjalistów w zakresie archiwistyki i konserwacji akt oraz zakupem opakowań ochronnych. Program prowadzi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.Prace obejmą między innymi zbiory Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Studium Polski Podziemnej, Instytutu Józefa Piłsudskiego oraz Biblioteki Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego z siedzibami Londynie. Specjaliści zajmą się także zbiorami Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz polskich misji katolickich we Francji, Szwajcarii, Anglii i Walii. Prace prowadzone będą również w Polskim Instytucie Naukowym i Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Muzeum Polskim w Chicago, siedzibie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce oraz w Bibliotece Polskiej im. Ignacego Domeyki w Argentynie.Instytucje te od dziesiątków lat, a nawet stuleci (np. Biblioteka Polska w Paryżu założona w 1838 r.) sprawują opiekę nad obiektami polskiego dziedzictwa kulturowego takimi jak: dokumenty, książki i dzieła sztuki, którym w Polsce groziło zniszczenie na skutek zaborów, wojen czy powojennych uwarunkowań polityczno-ustrojowych. Dotyczy to m.in. dokumentacji wywiezionej z Polski na początku II wojny światowej (np. archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego założonego w Warszawie w 1923 r., który zajmował się dokumentowaniem okresu walk o niepodległość. (...)Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
31.07.2016
 Program inwestycyjny polskich archiwów i działania archiwów społecznych - transmisja z posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu
... zobacz więcej
15.06.2016
Ogólnopolska konferencja archiwistów i historyków "Educare necesse est - ale jak i dlaczego?", 21-22.06 br. Warszawa, zgłoszenia do 10.06 br.
... zobacz więcej
05.06.2016
Konkurs w ramach zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych. Część II", 25.05-7.06 br.
... zobacz więcej
27.05.2016
Wystawa o Franciszku II Rakoczym, AP w Toruniu, 16.05-3.06. br.
... zobacz więcej
21.05.2016
Nowa galeria on-line lubelskiego Archiwum Państwowego
... zobacz więcej
14.05.2016
Wystawa prac Zygmunta Wujka pt. "Miejsca pamięci narodowej", Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, 29.04 - 27.05 2016
... zobacz więcej
08.05.2016
Archiwum Państwowe w Rzeszowie wzbogaciło swoje zbiory o materiały przekazane przez rodzinę znanego rzeszowskiego architekta - Józefa Kozieja. Urodzony  w Wilnie w 1917 r., dyplom architekta uzyskał na Politechnice Warszawskiej. Był jednym z organizatorów Rzeszowskiego Związku Artystów Plastyków, amatorsko uprawiającym grafikę artystyczną architektury zabytkowej i pejzażu.Przekazane do Archiwum materiały to przede wszystkim projekty różnego rodzaju budynków, detali architektonicznych, projekty wyposażenia i mebli. Po zewidencjonowaniu i poddaniu niezbędnym zabiegom konserwatorskim zostaną udostępnione korzystającym.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
... zobacz więcej
30.04.2016
Czystość i brud w Toruniu - wystawa w ramach XVI Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, AP w Toruniu, Plac Rapackiego 4
... zobacz więcej
24.04.2016
Spotkanie z cyklu "Archiwa Rodzinne" w Archiwum Akt Nowych, 20 kwietnia br., godz. 14.00
... zobacz więcej
16.04.2016
"Dokumenty z życia codziennego szczecinian" - wystawa
... zobacz więcej
09.04.2016
Promocja książki Agnieszki Konstankiewicz "Lubelskie Archiwa Rodzinne", 15 marca 2016 r., godz. 16:00, Sala Konferencyjna lubelskiego AP. Wstęp wolny.
... zobacz więcej
07.03.2016
24 seminarium z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIEMuzea w formule SmartGlam, media interaktywne, rozszerzona rzeczywistość Warszawa, 23 marca 2016
... zobacz więcej
01.03.2016
Prezentacja zasad konkursu dla archiwów społecznych i projektu narodowej normy opisu materiałów archiwalnych
... zobacz więcej
19.12.2015
 Porozumienie o współpracy z Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku
... zobacz więcej
14.12.2015
Unici podlascy - wystawa, 26.XI.2015 - 20.I.2016, Archiwum Państwowe w Siedlcach
... zobacz więcej
06.12.2015
"Lubelskie archiwum cyfrowe" - premiera portalu
... zobacz więcej
29.11.2015
Modernizm toruński - wystawa
... zobacz więcej
22.11.2015
W dniach 5-10 września 2016 r. w Seulu odbędzie się 18. Kongres Międzynarodowej Rady Archiwów (International Council on Archives) - organizacji pozarządowej skupiającej ponad 1400 instytucji ze 199 krajów świata, wspierającej rozwój archiwów oraz dostęp do światowych zasobów archiwalnych. Gospodarzem spotkania będzie Archiwum Narodowe Republiki Korei.Z uwagi na istotne znaczenie forum dla rozwoju archiwistyki, w celu zapewnienia prezentacji polskich archiwów państwowych, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza archiwistów zatrudnionych w podległej mu sieci archiwów do składania na adres Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zgłoszeń uczestnictwa w Kongresie .Obrady Kongresu odbywać się będą pod hasłem: „Archives, Harmony and Friendship: ensuring cultural sensitivity, justice and cooperation in a globalised world” i obejmą zagadnienia związane m.in. z zarządzaniem oraz udostępnianiem dokumentacji w erze cyfrowej, znaczeniem zbiorów archiwalnych w działalności dla na rzecz ochrony praw człowieka i obywatela oraz współpracy archiwów z innymi instytucjami pamięci, także społecznymi, w określonych aspektach.Szczegółowy opis zagadnień oraz warunków uczestnictwa (udział w obradach wiąże się m.in. z dokonaniem rejestracji oraz uiszczeniem opłaty kongresowej) dostępne są na stronie Międzynarodowej Rady Archiwów.http://www.ica.org/12504/about-the-congress-2016/about-the-ica-2016-international-congress.htmlZe względu na ważne znaczenie kongresów Międzynarodowej Rady Archiwów dla rozwoju archiwistyki wskazanym jest, by w jej obradach uczestniczyli także przedstawiciele polskich archiwów państwowych. W celu zapewnienia prezentacji archiwów państwowych Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zdecydował o wydelegowaniu pięciu archiwistek i archiwistów zatrudnionych w podległej mu sieci archiwów, spośród osób które przedstawią pozytywną opinię dyrekcji swego archiwum oraz zaproponują temat referatu mieszczący się w zakresie zagadnień będących przedmiotem obrad kongresu.Osoby, które chciałyby wejść w skład delegacji, proszone są o nadsyłanie zgłoszeń do 22 listopada br. na adres: amatejak@archiwa.gov.plZgłoszenie powinno zawierać:- imię i nazwisko kandydata,- staż pracy,- temat referatu i jego główne tezy (ok. 2 000 znaków bez spacji),- język wystąpienia,- skan pozytywnej opinii dyrekcji dotyczącej udziału pracownika w Kongresie.Zgłoszenia oceniać będzie zespół powołany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.Obrady toczyć się będą w językach: francuskim, angielskim i koreańskim, dlatego autorzy referatów muszą posiadać znajomość jednego z wyżej wymienionych języków w stopniu umożliwiającym publiczne wygłoszenie referatu i uczestniczenie w dyskusji.Zachęcamy również inne instytucje w kraju do zainteresowania się problematyką Kongresu.Informacje dostępne są także na stronie: www.ica2016.comŹródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
08.11.2015
I Kongres Archiwów Społecznych24 X 2015, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6, Warszawa 
... zobacz więcej
18.10.2015
Dziedzictwo archiwalne Ziem Zachodnich i Północnych - konferencja i wystawa
... zobacz więcej
10.10.2015
W dniach 17-18 września 2015 r. w Warszawie, na XV Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, uroczyście obchodzono 50. rocznicę powstania Stowarzyszenia (I Krajowy Zjazd Delegatów zwołano w dniu 27 marca 1965 r.)Uroczystości rocznicowe odbyły na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na warszawskim Ursynowie. Otwarcie Nadzwyczajnego Zjazdu, wręczenie odznaczeń i wyróżnień oraz okolicznościowe wystąpienia w dniu 17 września odbyły się w Auli Kryształowej SGGW. Zgromadzonych członków Zarządu Głównego, archiwistów-delegatów i zaproszonych gości powitał prezes SAP Kazimierz Jaroszek, uroczystość poprowadziła zaś Marlena Koter – sekretarz generalna SAP.Na początku części oficjalnej wręczono przyznane odznaczenia. Złotym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego oraz integracji środowiska archiwistów, za wkład w rozwój edukacji archiwalnej, zostali odznaczeni: Beata Herdzin, Sabina Klimkiewicz, Jadwiga Sałagacka, Srebrnym Krzyżem Zasługi: Waldemar Chorążyczewski, Andrzej Jabłoński, Krzysztof Stryjkowski, Brązowym Krzyżem Zasługi: Ewa Suchmiel. W imieniu Prezydenta odznaczenia wręczyła Grażyna Ignaczak-Bandych – sekretarz generalny w Kancelarii Prezydenta RP.Źródło: http://www.archiwa.net
... zobacz więcej
04.10.2015
W dniach 12-13 i 19-20 września w ramach 23. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w całej Polsce odbędzie się cykl wydarzeń kulturalnych. Dniom, przebiegającym pod hasłem "Utracone dziedzictwo", towarzyszyć będzie refleksja nad utraconymi dobrami kultury, takimi jak: dzieła sztuki, zabytki czy archiwalia.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
13.09.2015
VI Forum Instytucji Kultury"Instytucje kultury a samorządy terytorialne, Uwarunkowania prawne, finansowe, technologiczne", Warszawa, 17 września 2015 r. 
... zobacz więcej
05.09.2015
VI Forum Instytucji Kultury"Instytucje kultury a samorządy terytorialne, Uwarunkowania prawne, finansowe, technologiczne", Warszawa, 17 września 2015 r. 
... zobacz więcej
05.09.2015
"Z ziemii włoskiej do Polski", wystawa, AP Siedlce
... zobacz więcej
29.08.2015
Konferencja "Wizualizacja dla nauki", Warszawa 18.09.2015 r.
... zobacz więcej
19.08.2015
VI Forum Instytucji KulturyInstytucje kultury a samorządy terytorialneUwarunkowania prawne, finansowe, technologiczneWarszawa, 17 września 2015 r. 
... zobacz więcej
12.08.2015
 Muzea partycypacyjne - Interaktywna edukacja muzealna, Katowice, 25 VIII 2015 r. 
... zobacz więcej
30.07.2015
Uprzejmie informujemy, że 11 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej odbędzie się kolejna konferencja z cyklu "Nie tylko państwo tworzy historię", organizowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych we współpracy z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała i Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich.Tematyka konferencji będzie dotyczyła sposobu funkcjonowania archiwów zakładowych w sferze życia gospodarczego, tj. archiwów działających w dużych przedsiębiorstwach oraz koncernach międzynarodowych, w zmieniającej się po 1989 r. sytuacji politycznej i gospodarczej.Konferencja będzie wydarzeniem towarzyszącym otwarciu nowej siedziby Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej.Zaproszenia do udziału w konferencji zostały przesłane do największych przedsiębiorstw działających w Polsce.    Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
... zobacz więcej
12.07.2015
Do końca sierpnia w Archiwum Państwowym w Koszalinie będzie prezentowana wystawa związana z Poznańskim Czerwcem 1956 roku - pierwszym w PRL strajkiem generalnym, który przybrał formę demonstracji ulicznych, brutalnie stłumionych na polecenie władz komunistycznych. Dokumenty, pośród których znajdują się fotografie oraz plakaty, afisze i znaczki upamiętniające ofiary pacyfikacji wydawane przez „Solidarność” w latach 80-tych, pochodzą ze zbiorów prywatnych m.in. koszalińskiego artysty-rzeźbiarza Zygmunta Wujka, uczestnika demonstracji, który na wystawie prezentuje także swoje rysunki dotyczące tamtych wydarzeń.   Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
... zobacz więcej
05.07.2015
Konferencja "Zabezpieczanie i udostępnianie zasobów archiwalnych archiwów kościelnych", Falenty k. Warszawy, 19-21 X 2015 r.
... zobacz więcej
28.06.2015
W dniach 10-12 czerwca 2015 r. miała miejsce wizyta delegacji Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Mińsku, na czele z dyrektorem Archiwum Dmitrijem Jacewiczem, w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (Warszawa). W oficjalnym spotkaniu, poświęconym perspektywom współpracy polskich i białoruskich instytucji archiwalnych i muzealnych, stronę polską reprezentowali: gospodarz spotkania, dyrektor Muzeum w Wilanowie Paweł Jaskanis, Dorota Janiszewska-Jakubiak – zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Andrzej Biernat.W wyniku spotkania, podpisana została długoterminowa umowa między Archiwum i Muzeum w sprawie współpracy w zakresie naukowego wykorzystania spuścizny archiwalnej  Sobieskich, przechowywanej w mińskim Archiwum w zespole „Archiwum Sobieskich z Oławy” (archiwum Sobieskich pochodzące z Oławy na Dolnym Śląsku, zaginione w 1945 r. w Berlinie, które odnalazło się pod koniec lat 90. XX w. w archiwum w Mińsku).Wiecej: 15 чэрвеня 2015 г. на сайт дададзена інфармацыяMuzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowieoprac. E. Łaborewicz,AP Legnica   Źródło: http://www.archiwa.net 
... zobacz więcej
21.06.2015
W dniach 7-9 października 2015 roku w Warszawie odbędzie się największe spotkanie branży konserwatorskiej w Polsce. Po raz trzeci zostaną tu zorganizowane Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO.
... zobacz więcej
27.05.2015
Archiwa w otoczeniu społecznym w XXI w. - konferencja
... zobacz więcej
24.05.2015
Jeńcy wojenni z okresu II wojny światowej - wystawa we Wrocławiu
... zobacz więcej
16.05.2015
 XI Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne, Postępowanie z dokumentacją osobową - przepisy prawa, praktyka, postulaty, 9-10 czerwca, Koszalin 2015
... zobacz więcej
10.05.2015
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak wziął udział w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Archiwum Państwowego w Rzeszowie, która odbyła się 27 kwietnia.Nowy budynek dla rzeszowskiego archiwum powstaje przy ulicy Władysława III Warneńczyka w Rzeszowie. Trzykondygnacyjny obiekt będzie składał się z dwóch połączonych budynków: biurowego i magazynowego o łącznej powierzchni użytkowej blisko 5 tys. mkw. Znajdą się w nim: magazyn na ponad 30 kilometrów bieżących dokumentacji, pracownia digitalizacji i konserwacji akt, czytelnia oraz sala wystawienniczo-konferencyjna. Nowy budynek zapewni zbiorom większe bezpieczeństwo i przestrzeń potrzebną do przyjmowania nowych dokumentów, pozwoli także instytucji rozwinąć działalność popularyzacyjną i edukacyjną. Koszt inwestycji z pełnym wyposażeniem wyniesie około 30 mln zł. Środki na budowę przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obiekt zostanie oddany do użytku w 2016 r.Archiwum Państwowe w Rzeszowie gromadzi i udostępnia dokumentację instytucji państwowych i samorządowych, przedsiębiorstw, organizacji społecznych i osób prywatnych z terenu województwa podkarpackiego, stanowiącą unikatowe źródło informacji do badań nad historią regionu. Obecna siedziba archiwum mieści się w dzierżawionym, zabytkowym budynku, co utrudniało jej modernizację i rozbudowę. W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego uczestniczyli m.in.: wojewoda rzeszowski Małgorzata Chomycz-Śmigielska, ks. bp Kazimierz Górny Biskup Senior Diecezji Rzeszowskiej, przedstawiciele administracji samorządowej, dziekan Wydziału Socjologiczno Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Zdzisław Budzyński, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak, dyrektorzy archiwów państwowych, kierownictwo generalnego wykonawcy firmy Budimex SA, projektanci, przedstawiciele firmy Grupa Inwestor z Rzeszowa realizującej nadzór inwestorski oraz osoby reprezentujące rzeszowskie instytucje naukowe i kulturalne.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
01.05.2015
Archiwum Państwowe w Toruniu i Archiwum Państwowe w Bydgoszczy realizują w latach 2014-2015 wspólny projekt genealogiczny dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu mają być zdigitalizowane akta metrykalne, stanu cywilnego i księgi meldunkowe przechowywane w obu archiwach i ich oddziałach zamiejscowych. Planuje się objęcie digitalizacją ok. 40 000 jednostek archiwalnych – 1/3 materiałów tego typu. W sumie ma być wykonane ok. 1,8 mln skanów. Będą one dostępne on-line, co da możliwość wyszukiwania aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych dokumentów w Internecie i odtwarzania drzewa genealogicznego rodziny. Kryteriami wyszukiwania mają być: nazwy miejscowości, nazwiska i rodzaje aktów. Przygotowywany system informatyczny ma również dać szansę wszystkim zainteresowanym udziału w indeksacji zeskanowanych materiałów, zgodnie z wytycznymi do sporządzania indeksu analitycznego do akt stanu cywilnego.Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4, Działanie 4.2) i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Partnerem archiwów jest samorząd reprezentowany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stanowi to więc konieczność i okazję do działania w ramach wymaganych przy korzystaniu z takich środków. Przygotowania do projektu rozpoczęto w 2012 r., a jego zakończenie planowane jest na koniec czerwca 2015 r. Jest to pierwsze tak duże przedsięwzięcie realizowane w ramach archiwów państwowych. Dotychczasowe doświadczenia - osiągnięcia, problemy, zapytania, refleksje – zostały przedstawione na spotkaniu, które odbyło się w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 2 lutego 2015 r. Dotyczyły one wielu kwestii: przygotowania dokumentacji, przeprowadzania i rozliczania zamówień publicznych, zaopatrzenia sprzętowego, struktury i funkcjonalności systemu informatycznego, przygotowania materiałów archiwalnych i standardów ich digitalizacji, łączenia metadanych merytorycznych z obu archiwów, procesu digitalizacji z naciskiem na kontrolę jakości – zarówno opisów archiwaliów, jak i kopii cyfrowych. Udostępnienie systemu i skanów w Internecie oraz promocja projektu planowane są na koniec maja 2015 r.Więcej:Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko - pomorskiegoWytyczne do sporządzania indeksu analitycznego do akt stanu cywilnegoAnna LaszukNDAPŹródło: http://www.archiwa.net
... zobacz więcej
25.04.2015
Twierdza Toruń - niezwykłe świadectwo techniki i architektury wojennej
... zobacz więcej
18.04.2015
Archiwizacja dokumentacji - kryteria, problemy, rozwiązania. Szkolenie w Legnicy.
... zobacz więcej
04.04.2015
Archiwum Państwowe w Kielcach zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Spotkania ze źródłem archiwalnym". Będzie można m.in. wysłuchać wykładów poświęconych działalności podziemia niepodległościowego w latach 1945-1950 oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi tego zagadnienia przechowywanymi w kieleckim archiwum. Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
21.03.2015
W ostatnim czasie nasila się społeczne zaniepokojenie z powodu utrudnień w uzyskiwaniu przez byłych pracowników potwierdzeń treści dotyczącej ich dokumentacji osobowej i płacowej. Potwierdzenia te niezbędne są przede wszystkim do korzystania ze świadczeń zabezpieczenia społecznego, w tym – otrzymywania należycie wyliczonych emerytur. Źródłem kłopotów obywateli jest m.in. funkcjonowanie na rynku przechowawców dokumentacji osobowej i płacowej którzy nie mają pełni uprawnień do prowadzenia takiej działalności. Wydawane przez nich odpisy i kopie nie są uznawane przez oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Jedną z przeszkód w spełnieniu przez przechowawców ustawowych wymagań jest brak certyfikowanych kwalifikacji w zakresie postępowania z dokumentacją. Archiwa państwowe, we współpracy ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich, gotowe są udzielić osobom, których ten problem dotyczy, pomocy w podjęciu szkoleń, których ukończenie potwierdzane jest zaświadczeniem, uznawanym przy rejestracji działalności przechowalniczej.Przechowawcy dokumentacji osobowej i płacowej, którzy nie uzyskali jeszcze wpisu do odpowiednich rejestrów prowadzonych przez marszałków województw, proszeni są więc o nawiązanie kontaktu z archiwum państwowym właściwym dla ich miejsca zamieszkania albo wykonywania działalności przechowalniczej (lista). Mogą też zapoznać się z informacją dla przedsiębiorców chcących prowadzić działalność w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej, dostępną na stronie internetowej archiwów państwowych.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
14.03.2015
Posiedzenie komisji sejmowej w sprawie dostępności dokumentacji osobowo-płacowej.
... zobacz więcej
08.03.2015
Spotkania, wystawy, konkurs - rozpoczął się doroczny Marcowy Maraton Archiwalny organizowany przez Archiwum Państwowe w Kaliszu. Program na stronie NDAP.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
03.03.2015
Relacje polsko-irańskie - wystawa i konferencja
... zobacz więcej
21.02.2015
"Z rodzinnej szuflady" - wystawa rodzinnych archiwaliów w Archiwum Państwowym w Radomiu
... zobacz więcej
14.02.2015
W związku ze sprzedażą Polskich Nagrań Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, oryginalne zapisy nagrań wchodzących do zasobu spółki, działającej wcześniej pod nazwą Przedsiębiorstwo Państwowe „Polskie Nagrania”, zostaną przekazane na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach do zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego.Obecnie trwają prace inwentaryzacyjne, których zakończenie planowane jest na drugi kwartał 2015 r. Nagrania, wśród których znajdują się utwory wykonywane przez polskich artystów rozrywkowych (m.in. Czesława Niemena, Marka Grechutę, Marylę Rodowicz, Wojciecha Gąsowskiego, Andrzeja Zauchę, Czerwone Gitary, Annę Jantar), nagrania artystów zagranicznych (w wykonaniu m.in. Madonny, Stinga, Rolling Stones, Michaela Jacksona, Tiny Turner) oraz muzyka poważna (utwory m.in. Fryderyka Chopina, Krzysztofa Pendereckiego, Piotra Czajkowskiego) zostaną opracowane zgodnie z zasadami archiwistyki i udostępniane przez Narodowe Archiwum Cyfrowe z poszanowaniem majątkowych praw autorskich i producenckich.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
07.02.2015
W piątek, 23 stycznia odbyło się spotkanie poświęcone projektowi stworzenia bazy żołnierzy armii sowieckiej wziętych do niewoli przez wojsko polskie podczas wojny polsko-bolszewickiej (1919-1920). Projekt jest koordynowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.Podczas spotkania zaprezentowano założenia metodyczne do bazy danych oraz omówiono sprawy związane z dalszym poszukiwaniem dokumentów zawierających informacje o jeńcach. W skład nowo powołanej Rady Naukowej projektu wchodzą historycy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: prof. dr hab. Zbigniew Karpus i prof. dr hab. Waldemar Rezmer, dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego dr Czesław Andrzej Żak wraz ze swoim zastępcą dr. Andrzejem Wesołowskim, ze strony archiwów państwowych: Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych prof. dr hab. Władysław Stępniak, zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Andrzej Biernat oraz dr Ewa Rosowska, dr Anna Laszuk i Katarzyna Kiliszek.Źródło://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
31.01.2015
Archiwum jest dla reportera jak strych dla dziecka. Pełen fascynujących niespodzianek - zapraszamy do lektury artykułu Mariusza Szczygła z cyklu "Krótki kurs reporterski", publikowanym na łamach portalu Mapa Kultury.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
14.01.2015
Prezentacja on-line ukazująca odbdowę Kalisza
... zobacz więcej
09.01.2015
Ponad 70 dokumentów, w tym map i fotografii, dotyczących historii Malborka i jego mieszkańców zawiera publikacja, która ukazała się nakładem Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku. Szczegóły na stronie NDAP.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
28.12.2014
Archiwalia..., koferencja, Centrum Edukacyjne IPN, Warszawa
... zobacz więcej
01.12.2014
Seminarium nt. międzynarodowych projektów digitalizacji i udostępniania zasobu archiwalnego
... zobacz więcej
25.11.2014
W dniach 12-14 listopada 2014 r. w Lizbonie odbyła się 7 konferencja DLM Forum zatytułowana „Making the Information Governance Landscape in Europe”. Podczas obrad poruszono zagadnienia związane z zarządzeniem informacją w kontekście wykorzystywania technologii informatycznych zarówno do tworzenia, zarządzania jak i przechowywania dokumentacji. Ze strony polskiej w konferencji uczestniczyli: Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych prof. Władysław Stępniak, dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych Hubert Wajs i dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego Wojciech Woźniak. Relacja z konferencji na stronie NDAP.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
20.11.2014
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Muzeum Historii Miasta Poznania i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zapraszają na spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem”, poświęcone Augustowi Cieszkowskiemu. Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
14.11.2014
Z okazji jubileuszu Profesora, autora FOPAR, standardu opisu archiwaliów staropolskich, wydano publikację pt. "Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki". Także zarządzający niniejszym serwisem, konsultant on-line i moderator miał przyjemność być studentem Profesora.
... zobacz więcej
28.10.2014
Pokaz oryginału konstytucji 3 maja w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie 
... zobacz więcej
20.10.2014
Inauguracja Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata.
... zobacz więcej
15.10.2014
W czwartek 25 września o godz. 12.00 w Archiwum Państwowym w Kaliszu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Moje archiwum rodzinne”. Historię rodziny Stadtmüllerów i Jóźwiaków oraz ich okupacyjne losy przybliży Elżbieta Stadtmmüller – prezes Stowarzyszenia im. Haliny Sutarzewicz.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
29.09.2014
Wystawa w Archiwum Państwowym w Katowicach.
... zobacz więcej
21.09.2014
Archiwa rodzinne - wystawa w Lublinie
... zobacz więcej
15.09.2014
"Archiwa społeczne. Modele współpracy z państwem." Międzynarodowa konferencja.
... zobacz więcej
09.09.2014
W Ossowie, gdzie 94 lata temu toczyła się Bitwa Warszawska, 16 sierpnia ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Stephen D. Muli dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej „W hołdzie amerykańskim lotnikom 7 Eskadry Kościuszkowskiej, bezinteresownym bohaterom wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku". Otworzył również wystawę pt. „Pułkownik Kukliński - polska samotna misja", przygotowaną przez Archiwum Akt Nowych i Izbę Pamięci Pułkownika Kuklińskiego.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
19.08.2014
Konferencja naukowa "Z problematyki archiwów prywatnych i rodzinnych", Poznań, 3.10.2014 r. 
... zobacz więcej
12.08.2014
Archiwa państwowe zaplanowały ponad 100 wydarzeń upamiętniających I wojnę światową. W latach 2014-2018 w ponad 30 miastach Polski między innymi w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Kaliszu, Łodzi i Lublinie odbywać się będą wystawy, konferencje, przeglądy filmów oraz zajęcia edukacyjne dla młodzieży, które przybliżą Wielką Wojnę w wymiarze europejskim, polskim, a także regionalnym i lokalnym. Nakładem archiwów ukażą się również publikacje, w tym wydawnicta źródłowe, szczególnie pamiętnikarskie.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
29.07.2014
Archiwa Państwowe beneficjentami IV edycji Programu Kultura+, Priorytet "Digitalizacja".
... zobacz więcej
21.07.2014
Gdy wybuchła, nikt nie wiedział że będzie I, dlatego nazwano ją Wielką Wojną.
... zobacz więcej
15.07.2014
Chiny i Polska nawiązały wzajemną współpracę archiwalną już w październiku 1998 r.
... zobacz więcej
07.07.2014
Gromadzenie i zabezpieczanie dokumentacji w archiwach zakładowych, 24-25 czerwca, Bydgoszcz
... zobacz więcej
04.07.2014
Zapraszamy do udziału w seminarium:OD PAPIERU DO EZD- Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej.Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie.Warszawa, 24.06.2014System elektronicznego zarządzania dokumentacją - EZD, jest narzędziem, które ma sprawić, że administracja będzie mogła pracować skuteczniej, w oparciu o coraz lepsze standardy pracy, lepszą jakość, szybkość działania, przejrzystość, wskazując także kierunki zmian w poszukiwaniu oszczędności. Niełatwy proces wdrożenia, napotykający szereg przyzwyczajeń, mentalność oraz obawy urzędników, wymaga precyzyjnego przygotowania zarówno technicznego jaki i organizacyjnego oraz merytorycznego jednostki. Ponadto wymagania prawne, w szczególności "elektroniczne" KPA, czy nowa instrukcja kancelaryjna, wymuszają na urzędach podjęcia wyzwania wdrażania nowoczesnych ale nietrywialnych rozwiązań.Przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, angażujący się w cyfryzację polskiej administracji, podzielą się wiedzą i doświadczeniem z licznych wdrożeń autorskiego systemu EZD w administracji publicznej. Podczas seminarium szczegółowo zostaną omówione zagadnienia, o których należy pamiętać i uwzględnić decydując się na elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji.Zaprezentowany zostanie model skutecznego wdrożenia, obejmujący poszczególne etapy prac wraz z dokumentacją niezbędną do przygotowania dla każdego odcinka tej niełatwej drogi, prowadzącej do e-sukcesu.Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/ezd/formularz_pr10.php PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/ezd/index.php,  a w nim m.in.: - DOKUMENT ELEKTRONICZNY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, CZYLI CZAS NA EZDMariusz Madejczyk (Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)- JAK SKUTECZNIE WDROŻYĆ EZD w jednostkach administracji publicznej cz. I Prace przygotowawcze do wdrożenia systemu EZD w administracji publicznej Magdalena Sawicka (Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)- cz. II Prace przygotowawcze do wdrożenia systemu EZD w administracji publicznejOmówienie czynności niezbędne do wykonania:Magdalena Sawicka (Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)- cz. III Zarządzanie składem chronologicznym. Archiwizacja dokumentacji stanowiącej akta spraw dokumentowanych elektronicznie w systemie EZD.Dorota Szymańska (Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. ; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@cpi.com.pl
... zobacz więcej
27.05.2014
Archiwum Państwowe w Toruniu i Archiwum Państwowe w Bydgoszczy zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się 27 maja w ramach projektu unijnego „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. Spotkanie otworzy Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak.Konferencja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Państwa. Program konferencji dostępny na stronie NDAP.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
19.05.2014
Kamieniecki Oddział Archiwum Państwowego we Wrocławiu gościł 12 maja uczestników międzynarodowego seminarium warsztatowego „Kolekcje archiwalne w muzeach domowych”, zorganizowanego we współpracy z Międzynarodową Siecią Muzeów Domowych.W spotkaniu uczestniczyli m.in.: zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Andrzej Biernat, radni województwa dolnośląskiego, władze samorządowe powiatów ząbkowickiego i kłodzkiego, dyrektorzy archiwów państwowych i wyższych uczelni z Czech, członkowie Sieci Muzeów Domowych z Polski, Ukrainy i Czech, członkowie Dolnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz kolekcjonerzy i prywatni archiwiści. Dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu dr Janusz Gołaszewski wyraził nadzieję, że seminarium stanie się platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności archiwistów i prywatnych kolekcjonerów. Dr Andrzej Biernat przedstawił przykłady badań nad przeszłością rodzin. Kolejne referaty prezentowały różne koncepcje tworzenia kolekcji, nadawania im układu, prowadzenia inwentaryzacji. Część warsztatowa dotyczyła digitalizacji i konserwacji zbiorów. Prelegentami byli pracownicy archiwów państwowych we Wrocławiu i Szczecinie oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego. Trzecią część seminarium wypełniły prezentacje kolekcji prywatnych.Organizatorzy zapowiadają, że seminarium będzie organizowane cyklicznie.Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
16.05.2014
Ogólnopolskie, interdyscyplinarne SeminariumAP Siedlce, 12.05.20014 r. 
... zobacz więcej
09.05.2014
 Zapraszamy do udziału w seminarium:ZMIANY W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM PO NOWELIZACJI USTAWY O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE Z DNIA 10 STYCZNIA 2014 R.  Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2014/zke/formularz_pr10.php Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 10 stycznia 2014 r. istotnie zmieniła 2 ustawy proceduralne: Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W dniu 11 maja 2014 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy k.p.a., a zmiany obejmą przepisy dotyczące m.in. doręczeń, przyjmowania podań, dostępu doi akt spraw oraz czynności profesjonalnego pełnomocnika. Wpływ na czynności w postępowaniu administracyjnych jurysdykcyjnym będą miały również zmiany w samej ustawie o informatyzacji. Ich konsekwencją staje się potrzeba stosownego przygotowania się organów administracji publicznej pod kątem prawnym, organizacyjnym i technicznym.Jeszcze dalej idące zmiany przewidziano w p.p.s.a., które mają zapewnić kompleksową informatyzację postępowania przed sądami administracyjnymi. Jednak długie vacatio legis rodzi pytania o zakres stosowania środków komunikacji elektronicznej do momentu wejścia nowych przepisów w życie. Podczas seminarium tymi wszystkimi zagadnieniami zajmują się prelegenci i uczestnicy panelu dyskusyjnego: specjaliści z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz przedstawiciele nauki. Seminarium będzie okazją dla jego uczestników nie tylko do zapoznania się ze zmienionymi przepisami, ale również do wyjaśnienia i przedyskutowania nurtujących ich problemów związanych z nowelizacją. PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2014/zke/index.phpORGANIZATOR: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. ; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@cpi.com.pl 
... zobacz więcej
24.04.2014
Konferencja w Instytucie Hstorii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
... zobacz więcej
17.04.2014
Poszukiwania genealogiczne stają się ostatnio coraz popularniejsze. Pomysł digitalizacji źródeł genealogicznych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego wychodzi naprzeciw temu trendowi.
... zobacz więcej
11.04.2014
Pierwsza tego typu publikacja na polskim rynku wydawniczym.
... zobacz więcej
21.03.2014
Wystawa w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze, archiwistów zakładowych szczególnie powinna zainteresować działalność gospodarcza rodu von Schoenaich i związana z tym konieczność archiwizowania akt.
... zobacz więcej
15.03.2014
Archiwum Państwowe w Kaliszu rozpoczęło nowy cykl wystaw internetowych pt. "Moje Archiwum Rodzinne", w ramach którego prezentowane będą rodzinne archiwalia kaliszan. Pierwsza wystawa ukazuje dokumenty związane z historią rodziny Siarkiewiczów. Obok dokumentów urzędowych prezentowane są  fragmenty pamiętnków i listów oraz fotografie i rysunki Kalisza z pierwszej połowy XX wieku przybliżające dzieje i zainteresowania członków kaliskiej rodziny. W świat rodzinnych archiwaliów wprowadza córka Franciszka Siarkiewicza i Marianny z Laksandrów Elżbieta Siarkiewicz – muzyk i kronikarz rodzinny. Wystawa jest dostępna na stronie Archiwum http://www.archiwum.kalisz.pl/wystawy-on-line-032Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
... zobacz więcej
08.03.2014
Targi pracy dla osób niepełnosprawnych.Bydgoszcz, 21.03.2014 r.  
... zobacz więcej
02.03.2014
19 edycja seminarium z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIEW POSZUKIWANIU OPTYMALNEJ FUNKCJONALNOŚCI BUDOWANIE WIZERUNKU, NOWE FORMY UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓWWarszawa, 3 kwietnia 2014 r. 
... zobacz więcej
21.02.2014
Zapraszamy do udziału w III edycji FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH - ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFORMACJĄ, które odbędzie się 26 lutego 2014 roku w Warszawie.
... zobacz więcej
10.02.2014
Seminarium z cyklu ZBIORY SPECJALNE. Część II: stare druki, kartografia, archiwalia. Praktyka oceny i opracowania zabytków dokumentarnych.Warszawa, 18 marca 2014 r.  
... zobacz więcej
06.02.2014
XVIII edycja seminarium z cyklu "Nowoczesne muzea i galerie" - "Interaktywne muzea - koncepcje, projekty realizacje i doświadczenia", Warszawa, 27 lutego 2014 r.  
... zobacz więcej
24.01.2014
Procedury i warunki odbioru wystawy muzealnej i przekazania jej do udostępnienia publicznego Warsztaty;Warszawa 23 Stycznia 2014 r.  
... zobacz więcej
19.12.2013
Wszyscy archiwiści pamiętają podręcznik pod red. śp. dra Pustuły "Kancelaria i archiwum zakładowe" będący nieocenioną pomocą dla archiwistów zakładowych.
... zobacz więcej
27.11.2013
Targi Pracy adresowane do osób niepełnosprawnych.
... zobacz więcej
22.11.2013
 Sprawozdanie z konferencji naukowej: "Nowe funkcje archiwów"Poznań, 24-25 październik 2013 r.
... zobacz więcej
15.11.2013
 Dnia 6 listopada br. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwóww Państwowych odbyła się uroczystość przekazania Archiwum Jana Kułakowskiego do zasobu Archiwum Akt Nowych.
... zobacz więcej
07.11.2013
Seminarium: Specyfika ewidencjonowania zabytków archeologicznych w muzeach a model, procedury, praktyka. 28 listopada 2013 r., Warszawa 
... zobacz więcej
01.11.2013
Seminarium z cyklu: ZBIORY SPECJALNE. Edycja I: stare druki, kartografia, archiwalia
... zobacz więcej
17.10.2013
Przez dwa dni ponad 750 muzealników, archiwistów i bibliotekarzy odwiedziło pierwsze Targi Dziedzictwo, organizowane 17-18 września br. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie. Wydarzenie zainaugurowała uroczysta ceremonia, w której uczestniczyli przedstawiciele kluczowych dla branży instytucji i organizacji. Podczas imprezy można było zapoznać się z różnorodnymi propozycjami służącymi odpowiedniemu przechowywaniu zasobów w administrowanych przez nich placówkach. Równolegle na targach zorganizowane zostało seminarium „Bezpieczeństwo zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych – stan obecny i pespektywy”, w którym udział wzięło prawie 300 osób. Pierwsze Targi Dziedzictwo zostały pozytywnie przyjęte przez branżę, a wystawcy docenili wydarzenie zarówno za kwestie organizacyjne, jak też aspekty biznesowe. 
... zobacz więcej
02.10.2013
Wystąpienie Tomasza Lejmana, Prokuratora Prokuratury Generalnej poświęcone prowadzonym postępowaniom w sprawach dokumentacji
... zobacz więcej
02.10.2013
Wystąpienie Janusza Gołaszewskiego, dyr. Archiwum Państwowego we Wrocławiu na temat współpracy z Urzędem Marszałkowskim
... zobacz więcej
23.09.2013
 Wystąpienie Pani Moniki Jurgo-Puszcz, kierownik Sekcji Promocji i Kontaktów Zewnętrznych Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku
... zobacz więcej
17.09.2013
Wystąpienie Dariusza Grota, dyrektora Departamentu Organizacji i Udostępniania Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
... zobacz więcej
09.09.2013
 Wystąpienie mec. Stefana Ciszewskiego, radcy prawnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, poświęcone podstawom prawnym postępowania z dokumentacją osobową i płacową.
... zobacz więcej
02.09.2013
 Konferencję otworzył prof. dr hab. Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.
... zobacz więcej
26.08.2013
Wystąpienie Zbigniewa Derdziuka, Preszesa ZUS na konferencji "Działalność przechowalnicza dokumentacji osobowej i płacowej"
... zobacz więcej
19.08.2013
 Wystąpienie Dyrektor APDOiP na konferencji "Działalność przechowalnicza dokumentacji osobowej i płacowej"
... zobacz więcej
12.08.2013
Szanowni Państwo,Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką ochrony zbiorów w archiwach, bibliotekach, muzeach do udziału w dwudniowym seminarium pt.:Bezpieczeństwo zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych - stan obecny i perspektywy.Odbędzie się ono w ramach Targów Dziedzictwo 2013 w dniach 17-18 września br. w Centrum MT Polska w Warszawie przy ul. Marsa 56c.Udział w seminarium jest bezpłatny.W załączeniu przedstawiamy szczegółowy program wraz z kluczowymi zagadnieniami, pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz formularz zgłoszeniowy. Jednocześnie informujemy, że nadesłane zgłoszenie i udział w seminarium zwalnia z dodatkowej rejestracji i daje możliwość nieodpłatnego zwiedzania ekspozycji targowej. Z poważaniem,Zespół Targów Dziedzictwo 2013www.targidziedzictwo.pl
... zobacz więcej
06.08.2013
Szanowni Państwo,Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką ochrony zbiorów w archiwach, bibliotekach, muzeach do udziału w dwudniowym seminarium pt.:Bezpieczeństwo zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych - stan obecny i perspektywy.Odbędzie się ono w ramach Targów Dziedzictwo 2013 w dniach 17-18 września br. w Centrum MT Polska w Warszawie przy ul. Marsa 56c.Udział w seminarium jest bezpłatny.W załączeniu przedstawiamy szczegółowy program wraz z kluczowymi zagadnieniami, pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz formularz zgłoszeniowy. Jednocześnie informujemy, że nadesłane zgłoszenie i udział w seminarium zwalnia z dodatkowej rejestracji i daje możliwość nieodpłatnego zwiedzania ekspozycji targowej. Z poważaniem,Zespół Targów Dziedzictwo 2013www.targidziedzictwo.pl
... zobacz więcej
06.08.2013
  Wystąpienie zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych skierowane do przedsiębiorców
... zobacz więcej
28.06.2013
W dniach 22-26 kwietnia 2013r. mury Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej stały się swoistą sceną dla uczestników XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. W tym roku, największa naukowo-kulturalna impreza w kraju odbyła się pod hasłem „Historia – Tradycja – Nowoczesność”. Uroczysta inauguracja Zjazdu odbyła się 22 kwietnia, gromadząc najwyższe władze Uniwersytetu oraz Wydziału Humanistycznego UMCS w osobach: Jego Magnificencji Rektora Stanisława Michałowskiego, Dziekana Wydziału Humanistycznego Roberta Litwińskiego, Dyrektora Instytutu Historii Dariusza Słapka. Na uroczystości pojawili się również przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych Lubelszczyzny, a także instytucji, które udzieliły wsparcia podczas organizacji XXI OZHS. Inaugurację uświetnił wykładem prof. Jacek Banaszkiewicz, wybitny mediewista. Przez dwa kolejne dni obradowano w około 20 panelach tematycznych prowadzonych przez pracowników naukowych UMCS. W obradach uczestniczyło ponad 300 prelegentów, w tym również goście z Rosji i Ukrainy. Studenci i doktoranci mogli wzbogacić również swoje umiejętności w badaniu i poznawaniu historii poprzez udział w przygotowanych aż 11 warsztatach, poprowadzonych przez najlepszych ekspertów. Oprócz młodych historyków w obradach wzięło także udział ok. 50 doświadczonych badaczy i popularyzatorów z czołowych środowisk zajmujących się historią w Polsce.Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów miał również swoje drugie oblicze. W przerwach między naukową dyskusją uczestnicy mogli wziąć udział w licznych wydarzeniach kulturalnych – zagrać w gry historyczne (w tym osławiony „Dywizjon 303”) czy odwiedzić miasteczko rekonstrukcyjne. Pod pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej lublinianie mogli zapoznać się z wystawą Instytutu Pamięci Narodowej „Sonderlaboratorium SS Zamojszczyzna”. W środę, 24 kwietnia w kawiarni „Kawka” dr Marek Sioma, historyk dziejów najnowszych, i pisarz Marcin Wroński dyskutowali o tym, „Jak mówić, pisać i uprawiać historię?” W dniu kolejnym w Muzeum Wsi Lubelskiej odbył się LARP historyczny pt. „Partyzancki kraj”. Dwa ostatnie dni były poświęcone na zapoznanie się z urokliwą Lubelszczyzną i zabytkowym Lublinem. Uczestnicy Zjazdu odwiedzili miejscowości naszego regionu podążając „Śladami średniowiecznej Lubelszczyzny”, „Szlakiem lubelskiego Powiśla”, zwiedzając pałace magnackie, a nawet goszcząc przez pewien czas we Lwowie. Goście mieli również okazję zobaczyć unikatowe zbiory Muzeum na Majdanku oraz wybrać się na przejażdżkę „Trajtkiem-Ziutkiem”. Ciekawostką okazała się być wycieczka „Jagielloński szlak Unii Lubelskiej” - jej uczestnicy, dzięki tabletom mogli również porównać  dzisiejsze zabytki miasta z ich wirtualnymi rekonstrukcjami. Na uczestników czekały też liczne imprezy integracyjne.Na sejmiku studenckim reprezentanci obecnych ośrodków akademickich jednogłośnie wybrali organizatorem kolejnego Zjazdu Uniwersytet Gdański. XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów wsparło kilkadziesiąt instytucji administracyjnych, samorządów, mediów, organizacji naukowych, popularyzatorskich, kulturalnych, opiekujących się dziedzictwem, archiwów, bibliotek, muzeów, fundacji, stowarzyszeń i towarzystw. Organizatorzy pragną podziękować współorganizatorom Zjazdu – Oddziałowi IPN w Lublinie, Ośrodkowi Brama Grodzka – Teatr NN, Urzędowi Miasta Lublin oraz jednemu z partnerów, Stowarzyszeniu „Studnia Pamięci”. W sposób szczególny na podziękowania zasługują również sponsorzy: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wargamer Lublin, Surge Polonia, Memobook, Hotels Lublin i Motel PZM.Komitet Organizacyjny
... zobacz więcej
13.05.2013
W dniach 22-26 kwietnia 2013r. mury Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej stały się swoistą sceną dla uczestników XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. W tym roku, największa naukowo-kulturalna impreza w kraju odbyła się pod hasłem „Historia – Tradycja – Nowoczesność”. Uroczysta inauguracja Zjazdu odbyła się 22 kwietnia, gromadząc najwyższe władze Uniwersytetu oraz Wydziału Humanistycznego UMCS w osobach: Jego Magnificencji Rektora Stanisława Michałowskiego, Dziekana Wydziału Humanistycznego Roberta Litwińskiego, Dyrektora Instytutu Historii Dariusza Słapka. Na uroczystości pojawili się również przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych Lubelszczyzny, a także instytucji, które udzieliły wsparcia podczas organizacji XXI OZHS. Inaugurację uświetnił wykładem prof. Jacek Banaszkiewicz, wybitny mediewista. Przez dwa kolejne dni obradowano w około 20 panelach tematycznych prowadzonych przez pracowników naukowych UMCS. W obradach uczestniczyło ponad 300 prelegentów, w tym również goście z Rosji i Ukrainy. Studenci i doktoranci mogli wzbogacić również swoje umiejętności w badaniu i poznawaniu historii poprzez udział w przygotowanych aż 11 warsztatach, poprowadzonych przez najlepszych ekspertów. Oprócz młodych historyków w obradach wzięło także udział ok. 50 doświadczonych badaczy i popularyzatorów z czołowych środowisk zajmujących się historią w Polsce.Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów miał również swoje drugie oblicze. W przerwach między naukową dyskusją uczestnicy mogli wziąć udział w licznych wydarzeniach kulturalnych – zagrać w gry historyczne (w tym osławiony „Dywizjon 303”) czy odwiedzić miasteczko rekonstrukcyjne. Pod pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej lublinianie mogli zapoznać się z wystawą Instytutu Pamięci Narodowej „Sonderlaboratorium SS Zamojszczyzna”. W środę, 24 kwietnia w kawiarni „Kawka” dr Marek Sioma, historyk dziejów najnowszych, i pisarz Marcin Wroński dyskutowali o tym, „Jak mówić, pisać i uprawiać historię?” W dniu kolejnym w Muzeum Wsi Lubelskiej odbył się LARP historyczny pt. „Partyzancki kraj”. Dwa ostatnie dni były poświęcone na zapoznanie się z urokliwą Lubelszczyzną i zabytkowym Lublinem. Uczestnicy Zjazdu odwiedzili miejscowości naszego regionu podążając „Śladami średniowiecznej Lubelszczyzny”, „Szlakiem lubelskiego Powiśla”, zwiedzając pałace magnackie, a nawet goszcząc przez pewien czas we Lwowie. Goście mieli również okazję zobaczyć unikatowe zbiory Muzeum na Majdanku oraz wybrać się na przejażdżkę „Trajtkiem-Ziutkiem”. Ciekawostką okazała się być wycieczka „Jagielloński szlak Unii Lubelskiej” - jej uczestnicy, dzięki tabletom mogli również porównać  dzisiejsze zabytki miasta z ich wirtualnymi rekonstrukcjami. Na uczestników czekały też liczne imprezy integracyjne.Na sejmiku studenckim reprezentanci obecnych ośrodków akademickich jednogłośnie wybrali organizatorem kolejnego Zjazdu Uniwersytet Gdański. XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów wsparło kilkadziesiąt instytucji administracyjnych, samorządów, mediów, organizacji naukowych, popularyzatorskich, kulturalnych, opiekujących się dziedzictwem, archiwów, bibliotek, muzeów, fundacji, stowarzyszeń i towarzystw. Organizatorzy pragną podziękować współorganizatorom Zjazdu – Oddziałowi IPN w Lublinie, Ośrodkowi Brama Grodzka – Teatr NN, Urzędowi Miasta Lublin oraz jednemu z partnerów, Stowarzyszeniu „Studnia Pamięci”. W sposób szczególny na podziękowania zasługują również sponsorzy: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wargamer Lublin, Surge Polonia, Memobook, Hotels Lublin i Motel PZM.Komitet Organizacyjny
... zobacz więcej
13.05.2013
XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów w LublinieNiebawem rusza XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów, największe naukowo-kulturalne wydarzenie historyczne w Polsce.XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów w tym roku odbędzie się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W dniach 22-26 kwietnia do „Koziego Grodu” przyjedzie ok. 300 studentów i doktorantów z Polski i zagranicy oraz ok. 50 specjalnie zaproszonych gości. Jak co roku OZHS będzie zarówno wydarzeniem naukowym, jak i kulturalnym. Obrady będą miały miejsce na Wydziale Humanistycznym UMCS w dniach 23-24 kwietnia. Referenci będą przedstawiać wyniki swoich prac w 19 tematycznych panelach. Odbędą się również dwie debaty na tematy ważne dla każdego historyka. W tym samym czasie zostanie przeprowadzonych 11 różnych warsztatów przygotowujących uczestników do pracy naukowej i popularyzatorskiej. Program kulturalny jest równie bogaty. Zjazdowicze będą mogli odwiedzić gamesroom i miasteczko rekonstrukcyjne, spotkać się z pisarzem Marcinem Wrońskim, wziąć udział w LARP-ie oraz zobaczyć wystawę IPN „Sonderlaboratorium SS Zamojszczyzna - pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie”. 25 i 26 kwietnia to czas poświęcony na wycieczki po Lublinie i Lubelszczyźnie.Oprócz tego zachęcamy do udziału w niezwykłej inicjatywie, jaka jest THATCamp (23-24 kwietnia), czyli cykl warsztatów i spotkań dla wszystkich, którzy są zainteresowani cyfrową humanistyką. Jego organizatorami są Historia i Media oraz Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN. XXI OZHS sponsorują Wydawnictwo Naukowe PWN, Wargamer Lublin, Memobook i Surge Polonia. Współorganizatorami będą Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN oraz Urząd Miasta Lublin. Impreza cieszy się wsparciem ok. 80 patronatów: Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, licznych samorządów, mediów, organizacji nauki i kultury, archiwów, bibliotek, instytucji opiekujących się dziedzictwem, muzeów, fundacji, stowarzyszeń i towarzystw.Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową http://xxiozhs.umcs.lublin.pl/ oraz facebookowy fanpage.
... zobacz więcej
15.04.2013
Targi Wyposażenia Archiwów, Muzeów, Bibliotek i Kancelarii Dziedzictwo to jedyne tego typu branżowe targi w Polsce, które w jednym miejscu gromadzą przedstawicieli świata archiwistyki, muzealnictwa i bibliotekarstwa.Targi odbędą się w dniach 17-18 września 2013 w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie.Do udziału w targach zapraszamy producentów, dystrybutorów, dostawców, którzy w swojej ofercie posiadają sprzęt oraz usługi specjalistyczne dla bibliotek, archiwów i muzeów, tj:· specjalistyczne meble do archiwów· sprzęt elektroniczny do digitalizacji zasobów archiwalnych i biurowych· systemy zarządzania informacją· specjalistyczne urządzenia· wyposażenie biurowe· systemy magazynowe· usługi i programy komputerowe· zarządzenie dokumentacją· urządzenia i usługi do techniki i konserwacji i renowacji· pozostały sprzęt używany w muzeum, archiwum, bibliotece czy kancelarii.Targi Dziedzictwo mają na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy administratorami placówek archiwalnych, muzealnych czy bibliotecznych a podmiotami produkującymi i dystrybuującymi dedykowany sprzęt, a także dostarczającymi specjalistyczne usługi. Stwarzają też możliwość zdobycia cennej wiedzy na temat archiwistyki. Wydarzeniu towarzyszyć będzie bowiem szeroki program paneli i konferencji obejmujących najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące wyposażenia, usług i programów komputerowych dla archiwów czy muzeów, zarządzania dokumentacją oraz dziedzin pokrewnych. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt:Magdalena WojciechowskaTel. 22 529 39 64mwojciechowska@mtpolska.com.pl
... zobacz więcej
05.03.2013
W dniu 27 września 2012 r., pod Patronatem honorowym Związku Powiatów Polskich oraz  Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle w Centrum Bankowo – Finansowym „Nowy Świat”, odbyła się konferencja „E-administracja w Polsce – mit czy fakt”.Rozwiązania technologiczne podczas konferencji zaprezentowały takie firmy jak:- S4E S.A.- EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o.- Omnitec Sp. z o.o.- Oracle Polska- Arrow ECS Sp. z o.o.- Image Recording Solutions Sp. z o.o.Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się m.in., jak usprawnić obieg dokumentów, składować i chronić newralgiczne dane w jednostkach administracji publicznej oraz  ułatwić dostęp obywatela do informacji. Niezależni eksperci oraz sponsorzy wyjaśnili uczestnikom konferencji, jak ważne jest wdrożenie założeń elektronicznej administracji , która pomoże usprawnić komunikację między pracownikami oraz podniesie efektywność pracy Urzędu.Wykłady merytoryczne wygłosili:- Zbigniew  Stelmaszek, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, „E-administracja w województwie podlaskim – dylematy i  wyzwania”- Mirosław Januszewski, Prezes Stowarzyszenia PEMI, „Systemy obiegu dokumentów, efektywna praca czy pozorna optymalizacja”.- Grzegorz Hunicz, Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Urząd Miasta Lublina, „Miejskie Centra Przetwarzania Danych – moda czy konieczność?”- Przemysław Momot, Członek Komitetu Technicznego nr 182  ds. ochrony informacji w systemach teleinformatycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Trusted Information Consulting Sp. z o.o., „Czy muszę chronić informację w administracji publicznej?”Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne wydarzenia, organizowane przez firmę MultiTrain.
... zobacz więcej
07.10.2012
W dniu 27 września 2012 r., pod Patronatem honorowym Związku Powiatów Polskich oraz  Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle w Centrum Bankowo – Finansowym „Nowy Świat”, odbyła się konferencja „E-administracja w Polsce – mit czy fakt”.Rozwiązania technologiczne podczas konferencji zaprezentowały takie firmy jak:- S4E S.A.- EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o.- Omnitec Sp. z o.o.- Oracle Polska- Arrow ECS Sp. z o.o.- Image Recording Solutions Sp. z o.o.Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się m.in., jak usprawnić obieg dokumentów, składować i chronić newralgiczne dane w jednostkach administracji publicznej oraz  ułatwić dostęp obywatela do informacji. Niezależni eksperci oraz sponsorzy wyjaśnili uczestnikom konferencji, jak ważne jest wdrożenie założeń elektronicznej administracji , która pomoże usprawnić komunikację między pracownikami oraz podniesie efektywność pracy Urzędu.Wykłady merytoryczne wygłosili:- Zbigniew  Stelmaszek, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, „E-administracja w województwie podlaskim – dylematy i  wyzwania”- Mirosław Januszewski, Prezes Stowarzyszenia PEMI, „Systemy obiegu dokumentów, efektywna praca czy pozorna optymalizacja”.- Grzegorz Hunicz, Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Urząd Miasta Lublina, „Miejskie Centra Przetwarzania Danych – moda czy konieczność?”- Przemysław Momot, Członek Komitetu Technicznego nr 182  ds. ochrony informacji w systemach teleinformatycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Trusted Information Consulting Sp. z o.o., „Czy muszę chronić informację w administracji publicznej?”Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne wydarzenia, organizowane przez firmę MultiTrain.
... zobacz więcej
07.10.2012
W dniu 27 września 2012 r., pod Patronatem honorowym Związku Powiatów Polskich oraz  Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle w Centrum Bankowo – Finansowym „Nowy Świat”, odbyła się konferencja „E-administracja w Polsce – mit czy fakt”.Rozwiązania technologiczne podczas konferencji zaprezentowały takie firmy jak:- S4E S.A.- EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o.- Omnitec Sp. z o.o.- Oracle Polska- Arrow ECS Sp. z o.o.- Image Recording Solutions Sp. z o.o.Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się m.in., jak usprawnić obieg dokumentów, składować i chronić newralgiczne dane w jednostkach administracji publicznej oraz  ułatwić dostęp obywatela do informacji. Niezależni eksperci oraz sponsorzy wyjaśnili uczestnikom konferencji, jak ważne jest wdrożenie założeń elektronicznej administracji , która pomoże usprawnić komunikację między pracownikami oraz podniesie efektywność pracy Urzędu.Wykłady merytoryczne wygłosili:- Zbigniew  Stelmaszek, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, „E-administracja w województwie podlaskim – dylematy i  wyzwania”- Mirosław Januszewski, Prezes Stowarzyszenia PEMI, „Systemy obiegu dokumentów, efektywna praca czy pozorna optymalizacja”.- Grzegorz Hunicz, Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Urząd Miasta Lublina, „Miejskie Centra Przetwarzania Danych – moda czy konieczność?”- Przemysław Momot, Członek Komitetu Technicznego nr 182  ds. ochrony informacji w systemach teleinformatycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Trusted Information Consulting Sp. z o.o., „Czy muszę chronić informację w administracji publicznej?”Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne wydarzenia, organizowane przez firmę MultiTrain.
... zobacz więcej
07.10.2012
"E-administracja w Polsce - mit czy fakt?"
... zobacz więcej
07.08.2012
Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej przejmuje całość zadań związanych z udzielaniem informacji o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej przedsiębiorców.
... zobacz więcej
04.08.2012
4 listopada 2011 r. zapraszamy na szkolenie "Archiwizacja dokumentacji".
... zobacz więcej
30.09.2011
19 października CPI organizuje FORUM INSTYTUCJI KULTURY, którego tematem będą problemy cyfryzacji zasobów muzealnych, bibliotek i archiwów.
... zobacz więcej
27.07.2011
Sukces przedsiębiorstwa w dużej mierze zależy od dobrego wybory systemów i technologii, które wspomagają jego działanie. Na konferencji zaprezentowane zostaną systemy elektronicznego obiegu dokumentów.
... zobacz więcej
14.05.2010
Zapewnienie bezpieczeństwa danych firmowych - tak istotny temat z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem - stał się obecnie jednym z podstawowych elementów długofalowych strategii przedsiębiorstw. Bo gdyby odpowiedzieć sobie na pytania: jak wiele z utraconych danych uda się odzyskać po awarii, jakie koszty poniesiemy w związku z tym procesem i w końcu jak można było tego uniknąć, dojdziemy do wniosku, że akurat w tej kwestii warto wyjść na przód, aby nie musieć uczyć się na błędach.
... zobacz więcej
14.04.2010
Zapraszamy pierwszych 10 osób do BEZPŁATNEGO UDZIAŁU w konferencji: BACKUP ONLINE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Warszawa, 3 grudnia 2009 r. Backup, chociaż jest czynnością tak starą jak samo przechowywanie danych, wciąż ma swoje istotne miejsce wśród procesów mających zagwarantować bezpieczeństwo danych. Usługi backupu danych online stają się atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych metod wykonywania kopii zapasowych. Wszystko to za sprawą dostępu do coraz szybszych łączy internetowych oraz rosnącej na tym rynku konkurencji.
... zobacz więcej
03.11.2009
2 października br. w rocznicę upadku Powstania Warszawskiego, w dodatku do dziennika „Polska the Times” pt. „Warszawa – rok 1945”, ukazał się fotoplan Warszawy z VI 1945 roku pokazujący rozmiar zniszczeń dokonanych przez hitlerowców w stolicy Polski podczas II wojny światowej. Uzupełnieniem są zdjęcia Warszawy z okresu okupacji, podobnie jak fotoplan, pochodzące z zasobu Archiwum Państwowego m.st. Warszawy.
... zobacz więcej
15.10.2009
Archiwum Państwowe we Wrocławiu zaprasza na wystawę z okazji jubileuszu 800-lecia ustnego zatwierdzenia przez Papieża Innocentego III Reguły Św. Franciszka z Asyżu. Ekspozycja będzie czynna w dniach 7-20 października 2009 r., od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00, w soboty w godz. 9.00 – 13.00.
... zobacz więcej
15.10.2009
W Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się dnia 17 czerwca br. seminarium poświęcone problemom digitalizacji dóbr kultury. W warunkach społeczeństwa informacyjnego problematyka zasobów cyfrowych nabiera coraz większego znaczenia, stając się warunkiem uczestnictwa w międzynarodowej wymianie kulturalnej, i pozwalając jednocześnie na swobodny dostęp do rodzimego dziedzictwa kulturowego.
... zobacz więcej
29.06.2009
Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Archiwalne, mają zaszczyt zaprosić na konferencję dotyczącą zagadnień "Etyki w zawodzie", która odbędzie się w dn. 11 maja 2009 r. w Pałacu Staszica.
... zobacz więcej
08.04.2009
Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Archiwalne, mają zaszczyt zaprosić na konferencję dotyczącą zagadnień "Etyki w zawodzie", która odbędzie się w dn. 11 maja 2009 r. w Pałacu Staszica.
... zobacz więcej
08.04.2009
Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Archiwalne, mają zaszczyt zaprosić na konferencję dotyczącą zagadnień "Etyki w zawodzie", która odbędzie się w dn. 11 maja 2009 r. w Pałacu Staszica.
... zobacz więcej
08.04.2009
Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Archiwalne, mają zaszczyt zaprosić na konferencję dotyczącą zagadnień "Etyki w zawodzie", która odbędzie się w dn. 11 maja 2009 r. w Pałacu Staszica.
... zobacz więcej
08.04.2009
16 grudnia 2008 w Warszawe odbędzie się XI seminarium z cyklu Składowanie i archiwizacja "ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH W PRAKTYCE". Patronem medialnym seminaurum jest portal Archiwistyka.pl.
... zobacz więcej
31.10.2008
W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej zapraszamy na konferencję naukową: FOTOGRAFIA W NOWOCZESNYM ARCHIWUM, która odbędzie się w Warszawie w dniu 27.10.2008 r. w ramach Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego.
... zobacz więcej
24.09.2008
W dniach 18-19 września bieżącego roku w Legionowie koło Warszawy odbyło się organizowane po raz czternasty Forum Teleinformatyki. Tegoroczne obrady toczyły się pod hasłem „Usługi, procedury i dokumenty elektroniczne – dobre praktyki”.
... zobacz więcej
23.09.2008
Dnia 22 kwietnia Muzeum Powstania Warszawskiego wkroczyło w wirtualny świat. Od tej pory przy pomocy multimedialnej prezentacji dostępnej w Internecie możemy zwiedzać Wirtualne Muzeum Powstania Warszawskiego.     Prace nad tym projektem trwały ponad dwa lata. Miały one całkowicie unikalny charakter i były mocno absorbujące dla wielu pracowników Muzeum. Wymagały koordynacji ogromu spraw : zamykanie ekspozycji do kręcenia scen filmowych, dopasowanie oświetlenia, przygotowanie eksponatów z ekspozycji do fotografowania, ich przenoszenie do pracowni, opracowanie scenariusza, przegląd magazynów i typowanie eksponatów do digitalizacji itd.
... zobacz więcej
30.08.2008
Archiwum PAN organizuje w dniach 10 – 13 września 2008 r. w Nowym Sączu i Bochni Międzynarodową konferencję archiwalno - historyczną „Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość.” Konferencja jest realizacją porozumień zawartych pomiędzy archiwami polskimi, czeskimi, słowackimi i węgierskimi.
... zobacz więcej
16.05.2008
Archiwum PAN organizuje w dniach 10 – 13 września 2008 r. w Nowym Sączu i Bochni Międzynarodową konferencję archiwalno - historyczną „Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość.” Konferencja jest realizacją porozumień zawartych pomiędzy archiwami polskimi, czeskimi, słowackimi i węgierskimi.
... zobacz więcej
16.05.2008
Archiwum PAN organizuje w dniach 10 – 13 września 2008 r. w Nowym Sączu i Bochni Międzynarodową konferencję archiwalno - historyczną „Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość.” Konferencja jest realizacją porozumień zawartych pomiędzy archiwami polskimi, czeskimi, słowackimi i węgierskimi.
... zobacz więcej
16.05.2008
Środowisko archiwistów kościelnych podjęło inicjatywę opracowania biogramów polskich archiwistów kościelnych i opublikowania ich w Słowniku archiwistów kościelnych. Do współpracy pragniemy zaprosić aktualnych archiwistów instytucji kościelnych, którzy zechcą opracować biogramy swoich zmarłych poprzedników i byłych współpracowników. Szczegóły na stronie: http://naszearchiwa.pl.tl
... zobacz więcej
29.04.2008
Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Archiwalne oraz serwis Archiwistyka.pl zapraszają na I Krajowe Seminarium Problemowe pt. Problemy bezpieczeństwa zbiorów - zagrożenia i metody zabezpieczeń.
... zobacz więcej
04.04.2008
Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Archiwalne oraz serwis Archiwistyka.pl zapraszają na I Krajowe Seminarium Problemowe pt. Problemy bezpieczeństwa zbiorów - zagrożenia i metody zabezpieczeń.
... zobacz więcej
04.04.2008
Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Archiwalne oraz serwis Archiwistyka.pl zapraszają na I Krajowe Seminarium Problemowe pt. Problemy bezpieczeństwa zbiorów - zagrożenia i metody zabezpieczeń.
... zobacz więcej
04.04.2008
Z okazji Świąt Wielkanocnych zespół serwisu składa najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju oraz szczęścia.
... zobacz więcej
24.03.2008
Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz złożył 27 lutego 2008 r. na zaproszenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Sławomira Radonia wizytę w Archiwum Głównym Akt Dawnych.
... zobacz więcej
09.03.2008
Zakład Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej UMK przy współudziale Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddział w Toruniu organizują w dniach 9-10 maja 2008 r. drugą międzynarodową konferencję archiwalną z cyklu „Wiosenne spotkania archiwalne” zatytułowaną: „Public relations w archiwach”.
... zobacz więcej
21.01.2008
Zakład Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej UMK przy współudziale Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddział w Toruniu organizują w dniach 9-10 maja 2008 r. drugą międzynarodową konferencję archiwalną z cyklu „Wiosenne spotkania archiwalne” zatytułowaną: „Public relations w archiwach”.
... zobacz więcej
21.01.2008
Zakład Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej UMK przy współudziale Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddział w Toruniu organizują w dniach 9-10 maja 2008 r. drugą międzynarodową konferencję archiwalną z cyklu „Wiosenne spotkania archiwalne” zatytułowaną: „Public relations w archiwach”.
... zobacz więcej
21.01.2008
W ramach targów odbędzie się m.in. warsztat poświęcony bezpieczeństwu zbiorów bibliotecznych i archiwalnych oraz konserwacji papieru. Pełny plan targów prezentujemy poniżej; 1. Seminaria i warsztaty: * „Samorząd – Inwestycje – Ochrona zabytków”, organizator: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
... zobacz więcej
19.10.2007
Po zakończeniu V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich odbywającego się w dniach 7- 8 września 2007 r. w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie odbył się XIII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Wzięło w nim udział 153 delegatów z 23 oddziałów Stowarzyszenia.
... zobacz więcej
01.10.2007
W dniach 6 - 7 września 2007 r. w Olsztynie miał miejsce V Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich. Mottem tegorocznego Zjazdu było hasło: „Archiwa polskie w nowoczesnym społeczeństwie". Uczestniczyli w nim archiwiści z całego kraju oraz zagraniczni goście.
... zobacz więcej
11.09.2007
Archiwum Państwowe w Płocku wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Archiwum Państwowego w Płocku wydało katalog z wystawy pt.: Obiektywem partii – województwo płockie w fotografii z archiwum KW PZPR”.
... zobacz więcej
28.08.2007
W dniach 20-21 kwietnia 2007 r. odbyła się w Toruniu międzynarodowa konferencja nt.: Prawo archiwalne. Stan obecny i perspektywy zmian. W ciągu dwóch dni wygłoszonych zostało 12 referatów przez prelegentów z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Słowacji, Niemiec oraz Polski.
... zobacz więcej
27.08.2007
Mottem V Powszechnego Zjazdu Archiwistów odbywającego się w Olsztynie w dniach 6-7 września 2007 r. będzie hasło: "ARCHIWA W NOWOCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE", W związku z tym obrady Zjazdu prowadzone będą na sesjach plenarnych, w sekcjach problemowych oraz w panelach.
... zobacz więcej
27.08.2007
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy oraz Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy organizuje w dniach 18–20 maja 2007 r. 3-dniowe szkolenie archiwalne nt. „Postępowanie z dokumentacją elektroniczną w świetle Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. i aktów wykonawczych”
... zobacz więcej
29.03.2007
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy oraz Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy organizuje w dniach 18–20 maja 2007 r. 3-dniowe szkolenie archiwalne nt. „Postępowanie z dokumentacją elektroniczną w świetle Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. i aktów wykonawczych”
... zobacz więcej
29.03.2007
Inauguracja  portalu EURIDICE odbędzie się 30 stycznia 2007 roku o godzinie 11:00-15:00 w Bibliotece Narodowej  w  Warszawie Al. Niepodległości  213  sala 200. Co to jest EURIDICE?
... zobacz więcej
23.01.2007
Inauguracja  portalu EURIDICE odbędzie się 30 stycznia 2007 roku o godzinie 11:00-15:00 w Bibliotece Narodowej  w  Warszawie Al. Niepodległości  213  sala 200. Co to jest EURIDICE?
... zobacz więcej
23.01.2007
W dniach 19-20 grudnia 2006 r. odbyły się polsko-włoskie warsztaty "Digitalizacja Dziedzictwa Kulturalnego". Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z problematyką zarządzania projektami digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego.
... zobacz więcej
15.01.2007
W dniu 2 października 2006 r. stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych objął dr Sławomir Radoń. Sylwetka dra Sławomira Radonia...
... zobacz więcej
12.01.2007
W dniach 23.11-24.11.2006 odbyły się dwudniowe warsztaty realizowane w ramach projektu europejskiego TAPE mające na celu zapoznanie uczestników z podstawami budowy, zapisu i odtwarzania materiałów audiowizualnych oraz wynikających z tego zagrożeń i sposobów ochrony. Poruszone zostaną też tematy związane z digitalizacją materiałów audiowizualnych.
... zobacz więcej
12.01.2007
W dniach 23.11-24.11.2006 odbyły się dwudniowe warsztaty realizowane w ramach projektu europejskiego TAPE mające na celu zapoznanie uczestników z podstawami budowy, zapisu i odtwarzania materiałów audiowizualnych oraz wynikających z tego zagrożeń i sposobów ochrony. Poruszone zostaną też tematy związane z digitalizacją materiałów audiowizualnych.
... zobacz więcej
12.01.2007
W dniach 10 -12 listopada 2006 roku Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości zorganizowało konferencję pod hasłem: Archiwista – status zawodowy i odpowiedzialność zawodowa.Konferencję otworzyła i powitała gości oraz uczestników Prezes Zarządu Stowarzyszenia  Archiwistów Instytucji  Wymiaru Sprawiedliwości – Ewa Seweryn–Duda.
... zobacz więcej
12.01.2007
Dnia 8 czerwca 2006 r. odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Programowo-Naukowego V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, który będzie obradował w dniach 8-9 września 2007 r. w Olsztynie.
... zobacz więcej
12.01.2007
strzałka do góry