Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej
Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej
Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich organizuje kursy archiwalne I i II stopnia
Dla pracowników administracyjnych niższego i średniego stopnia, dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie archiwów zakładowych, kancelarii, sekretariatów, składnic akt, registratur itp. SAP prowadzi kursy kancelaryjno-archiwalne I i II stopnia, które dają możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego.Organizujemy także kilkugodzinne seminaria kancelaryjno-archiwalne dla kadr kierowniczych wszelkich firm i instytucji oraz doraźne szkolenia mające na celu wdrożenie określonych przepisów kancelaryjno-archiwalnych.  Szkolenia prowadzi Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej SAP (Centrum) na terenie całego kraju. W zakresie kursów kancelaryjno-archiwalnych jest największym centrum szkoleniowym w Polsce.  Wykładowcami Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich są doświadczeni pracownicy Archiwów Państwowych, autorzy wielu publikacji z zakresu archiwistyki, absolwenci wyższych uczelni o kierunku historyczno-archiwalnym.Kurs I stopnia obejmuje 34 godzin zajęć, cena 850 zł + VAT 23% Kurs II stopnia obejmuje 38 godzin zajęć, cena 980 zł + VAT 23%          zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych (wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złacznikiem do zgłoszenia na kurs)Kursy organizowane są od września do grudnia i od lutego do czerwca.Każdego roku kończy je około 1500 osób.Kursy kancelaryjno-archiwalne I stopniaProgram kursów I stopnia obejmuje następujący zakres tematyczny:prawne podstawy postępowania z dokumentacją (3 godz.),dokumentacja niejawna (1 godz.),rodzaje i postać dokumentacji współczesnej(2 godz.),kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt kat. archiwalnej B (4 godz.),organizacja pracy kancelaryjnej w tym ćwiczenia z praktycznego posługiwania się wykazem akt (6 godz.),organizacja i zakres działania archiwum zakładowego - w tym wycieczka do wzorcowego archiwum zakładowego (5 godz.),archiwizowanie dokumentacji, w tym dokumentacji nieaktowej (6 godz.),brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (3 godz.),postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych (2 godz.),komputerowe systemy zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowych (2 godz.).Kursy kancelaryjno-archiwalne II stopniaProgram kursów II stopnia koncentruje się na przekazaniu słuchaczom wiedzy z następującego zakresu:organizacja i prowadzenie kancelarii aktotwórcy (5 godz.),rozgraniczanie zespołów archiwalnych i ich rodzaje (4 godz.),ustalenie przynależności zespołowej (6 godz.),archiwizowanie materiałów archiwalnych, sporządzanie noty przy przekazywaniu do archiwum państwowego (13 godz.),archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej 3 godz.),archiwizowanie innych rodzajów dokumentacji (4 godz.),systemy ewidencji zasobu archiwalnego (3 godz.). Oddziały SAP-u znajdują się we wszystkich większych miastach. Poza tym godne polecenia są kursy organizowane przez archiwa państwowe.    Źródło: http://www.sap.waw.pl 
09.09.2013
strzałka do góry