Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Wystąpienie Moniki Jurgo-Puszcz na konferencji "Działalność przechowalnicza dokumentacji osobowej i płacowej"
Wystąpienie Moniki Jurgo-Puszcz na konferencji "Działalność przechowalnicza dokumentacji osobowej i płacowej"
 Wystąpienie Pani Moniki Jurgo-Puszcz, kierownik Sekcji Promocji i Kontaktów Zewnętrznych Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku
Pani Monika Jurgo-Puszcz, kierownik Sekcji Promocji i Kontaktów Zewnętrznych APDOP, w wystąpieniu „Wartość użytkowa bazy danych «Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej»” przedstawiła jej budowę oraz możliwości wyszukiwawcze, jakie oferuje użytkownikom. W bazie zgromadzone są dane o dokumentacji osobowej i płacowej zlikwidowanych pracodawców przechowywanej w archiwach państwowych, w urzędach administracji centralnej i terenowej, u przedsiębiorców i innych przechowawców, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą. Dostępne są w niej informacje o 28 000 pracodawców oraz o 1 650 przechowawcach. Odbiorcami tych danych są przede wszystkim osoby poszukujące swojej dokumentacji do celów emerytalno-rentowych, sądy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, policja, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin. W związku z tym, że Naczelny Dyrektor Decyzją Nr 17 z dnia 13 lipca 2012 r. rozszerzył zakres zadań Archiwum Państwowemu Dokumentacji Osobowej i Płacowej o administrowanie i zarządzanie bazą danych zmianie uległ jej adres elektroniczny na ewidencja.apdop.gov.pl. Pani Jurgo-Puszcz zwróciła uwagę, że na ponad 200 przechowawców wpisanych do rejestru prowadzonych przez marszałków województw tylko około 50 z nich przesyła, zgodnie z ustawowym wymogiem (art. 51 g ust. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach), wykaz pracodawców, których dokumentacje przedsiębiorca przejął w danym miesiącu kalendarzowym. Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
17.09.2013
strzałka do góry