Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Pamięć Świata
Pamięć Świata
Inauguracja Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata.
W najbliższy piątek, 17 października o godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbędzie się uroczystość wręczenia certyfikatów wpisu na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata.Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.Głównym celem Programu Pamięć Świata, który powstał z inicjatywy UNESCO w 1992 r., jest zwrócenie uwagi rządów i opinii publicznej na znaczenie oraz konieczność ochrony dziedzictwa dokumentacyjnego, a także podejmowanie działań na rzecz jego popularyzacji i szerokiego udostępniania.W wyniku prac Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata, w skład którego wchodzą przedstawiciele największych polskich bibliotek, archiwów, środowiska naukowego i Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, a któremu przewodniczy każdorazowy Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, powstała pierwsza edycja Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata.Lista obejmie przechowywane w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach dokumenty stanowiące świadectwo ważnych w dziejach Polski wydarzeń, osób, przemian kulturowych i cywilizacyjnych.Pierwszą edycję Listy tworzy 11 bezcennych zabytków, szczególnie istotnych dla naszej kultury, narodowej tożsamości i pamięci historycznej, przechowywanych w zbiorach 9 instytucji (z Warszawy, Krakowa, Gniezna, Poznania i Wrocławia).Uroczystości będzie towarzyszyła wystawa faksymiliów wyróżnionych dokumentów, którą będzie można oglądać w Pałacu Prezydenckim także w dniach 18-19 października.Udział w uroczystości jest za zaproszeniami.    Źródło: http://www.archiwa.gov.pl  
15.10.2014
strzałka do góry