Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Wdrażanie nowoczesnych metod w pracy archiwalnej
Wdrażanie nowoczesnych metod w pracy archiwalnej
W poniedziałek 18 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia nagród Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu „Wdrażanie nowoczesnych metod w pracy archiwalnej”. Nagrody otrzymali Michał Kaca z Narodowego Archiwum Cyfrowego i Karol Strömich z Archiwum Państwowego w Olsztynie.
Była to pierwsza edycja reaktywowanej nagrody Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych przyznawanej w przeszłości za wyróżniające osiągnięcia w państwowej służbie archiwalnej i stosowanie nowoczesnych metod w pracy archiwalnej dla młodego archiwisty (w konkursie mogą wziąć udział pracownicy archiwów państwowych w wieku do 35. lat).W ramach konkursu „Wdrażanie nowoczesnych metod w pracy archiwalnej” Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych przyznaje pracownikom archiwów państwowych nagrody za wybrane osiągnięcia w zakresie:1. Usprawniania pracy archiwum w wymiarze organizacyjnym, technicznym i merytorycznym, w szczególności poprzez aktywny udział we wdrażaniu systemów teleinformatycznych (np. system ZoSIA, system EZD, systemy przepływu pracy itp);2. Wprowadzania nowatorskich rozwiązań w pracy archiwalnej  w szczególności z wykorzystaniem technologii informatycznych;3. Popularyzowania wiedzy o zasobie archiwalnym i archiwum w regionie oraz kraju, zwłaszcza z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów informacyjnych;4. Popularyzowania i wdrażania dobrych praktyk i standardów stanowiących osiągnięcia światowej archiwistyki;5. Przygotowania do publikacji on-line materiałów archiwalnych poprzez ich digitalizację na szeroką skalę;6. Aktywnego udziału w pracy gremiów międzyarchiwalnych, także w formie zgłaszania uwag, komentarzy i postulatów w związku z pracami gremiów i ciał międzyarchiwalnych.       Źródło:  https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4658-nagroda-ndap-m%C5%82ody-archiwista-wr%C4%99czone             (dostęp z 24.12.2017) 
24.12.2017
strzałka do góry