Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Nie tylko Państwo tworzy historię
Nie tylko Państwo tworzy historię

Uprzejmie informujemy, że 11 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej odbędzie się kolejna konferencja z cyklu "Nie tylko państwo tworzy historię", organizowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych we współpracy z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała i Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich.Tematyka konferencji będzie dotyczyła sposobu funkcjonowania archiwów zakładowych w sferze życia gospodarczego, tj. archiwów działających w dużych przedsiębiorstwach oraz koncernach międzynarodowych, w zmieniającej się po 1989 r. sytuacji politycznej i gospodarczej.Konferencja będzie wydarzeniem towarzyszącym otwarciu nowej siedziby Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej.Zaproszenia do udziału w konferencji zostały przesłane do największych przedsiębiorstw działających w Polsce.    Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
12.07.2015
strzałka do góry