Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją
Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją
III Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją, Toruń 17-18 listopada 2011 KRONIKA NAUKOWA
"W dniach 17 i 18 listopada 2011 roku w Toruniu już po raz trzeci odbyłysię Toruńskie Konfrontacje Archiwalne pt. „Archiwistyka między róż-norodnością a standaryzacją”, organizowane przez Zakład ArchiwistykiInstytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.Tegoroczna konferencja miała wymiar szczególny. Właśnie w 2011 rokuupływa 60 lat od powołania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu KatedryArchiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii. Z tej właśnie okazji tegoroczneTKA wpisały się w cykl uroczystości związanych z Jubileuszem Archiwistyki Toruńskiej.W konferencji wzięło udział około 100 osób. Wśród zebranych nie zabrakłoprzedstawicieli licznych instytucji sektora państwowego, placówek naukowych, archiwistówpaństwowych, archiwistów zakładowych, studentów oraz zainteresowanychtematyką różnorodności archiwistyki w dobie standaryzacji. (...)"     Źródło:  https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/796/KLIO.2011.073%2cNiedzwiedzka%2cPeplowska.pdf?sequence=1   (dostęp z 29.04.2017)
29.04.2017
strzałka do góry