Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Wystąpienie Janusza Gołaszewskiego na konferencji "Działalność przechowalnicza dokumentacji osobowej i płacowej"
Wystąpienie Janusza Gołaszewskiego na konferencji "Działalność przechowalnicza dokumentacji osobowej i płacowej"
Wystąpienie Janusza Gołaszewskiego, dyr. Archiwum Państwowego we Wrocławiu na temat współpracy z Urzędem Marszałkowskim
Janusz Gołaszewski, Dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu, w wystąpieniu zatytułowanym „Współpraca Archiwum Państwowego we Wrocławiu z Urzędem Marszałkowskim w nadzorze nad przedsiębiorcami” zarysował problemy związane z działalnością przechowalniczą dokumentacji osobowej i płacowej, z którymi boryka się Archiwum. Szczególnie kontrowersyjną, jak się okazało, kwestią było konkurowanie Archiwum z prywatnymi przedsiębiorcami na płaszczyźnie oferowanych usług przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej. Następnym problemem był utrudniony kontakt bądź zupełny jego brak z przechowawcą, który porzucił dokumentację pracowniczą, odnajdywaną następnie przez nowego właściciela budynku, w której była przechowywana. Ostatnim poruszonym problemem był sposób postępowania w przypadku nieodpłatnego przejęcia przez sąd bądź też prokuraturę dokumentacji na potrzeby śledztwa (nieodpłatnie przejęto 3,22 mb= 671 j.a.). Podkreślone zostały także pozytywne relacje Archiwum z firmami zajmującymi się przechowalnictwem. Kontakty te polegały na konsultacjach i udzielaniu cennej pomocy przedsiębiorcom zajmującym się dokumentacją osobową i płacową, a także na organizowaniu przez Archiwum kursów archiwalnych dla pracowników tychże firm. Poza oczywistymi korzyściami przedsiębiorców, dla wrocławskiego Archiwum była to jedyna okazja, aby obserwować działalność prywatnych przedsiębiorców i monitorować ewentualne łamanie przepisów. Jednakże głównym wątkiem wystąpienia była relacja Archiwum Państwowego we Wrocławiu z Urzędem Marszałkowskim. Ze strony archiwum została ona określona, jako niewystarczająca, a nawet zupełnie zaniechana ze strony urzędu. Dyrektor wysunął postulaty współpracy obu instytucji w zakresie: bieżącej wymiany informacji o funkcjonowaniu firm przechowalniczych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na te, które w swoim posiadaniu mają dokumentację wytworzoną przez 9 państwowe podmioty, w dalszej kolejności wymiana informacji o przechowawcach działających bez wymaganego wpisu do rejestru, a także ściślejsza współpraca w zakresie kontroli firm zajmujących się przechowalnictwem. Wszystkie te działania miałyby na celu zwiększenie efektywności w zakresie kontroli tychże firm i ich sprawniejsze funkcjonowanie.    Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
23.09.2013
strzałka do góry