Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz w AGAD-zie
Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz w AGAD-zie
Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz złożył 27 lutego 2008 r. na zaproszenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Sławomira Radonia wizytę w Archiwum Głównym Akt Dawnych.
W spotkaniu wzięli także udział:- Joanna Urban, dyrektor gabinetu Marszałka Senatu,- Tadeusz Krawczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych,- Hubert Wajs, dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych,- Nikodem Bończa-Tomaszewski, dyrektor Archiwum Dokumentacji Mechanicznej- Ryszard Wojtkowski, dyrektor Archiwum Państwowego m. st. Warszawy,- Marian Piłka, doradca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,Marszałek zapoznał się z najcenniejszymi dokumentami przechowywanymi w archiwach warszawskich, oraz zwiedził magazyny archiwalne.Podczas spotkania wywiązała się dyskusja dotycząca najbardziej palących problemów środowiska archiwalnego, m. in. projektu powołania Archiwum Narodowego i wdrożenia wieloletniego programu modernizacji bazy lokalowej pozostałych archiwów państwowych.Zaniepokojenie Marszałka wzbudziły losy przechowywanej poza siecią archiwów państwowych dokumentacji audiowizualnej. Gotowość udzielenia pomocy merytorycznej w tym zakresie zgłosili Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych oraz dyrektor Archiwum Dokumentacji Mechanicznej.
09.03.2008
strzałka do góry