Archiwistyka_tlo
Artykuły > Z kraju > Wystąpienie Zbigniewa Derdziuka, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Wystąpienie Zbigniewa Derdziuka, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Wystąpienie Zbigniewa Derdziuka, Preszesa ZUS na konferencji "Działalność przechowalnicza dokumentacji osobowej i płacowej"
Wystąpienie Zbigniewa Derdziuka, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zostało poświęcone głównie dwóm zagadnieniom, strategii rozwoju ZUS na lata 2013-2015, a także współpracy ZUS z NDAP i archiwami państwowymi. Prezes ZUS wielokrotnie podkreślał, że czynnikiem łączącym obie instytucje jest wspólne dobro obywateli, starających się o uzyskanie świadczeń emerytalno-rentowych. W tym celu niezbędna jest współpraca ZUS i archiwów państwowych w udzieleniu niezbędnych informacji. Ze strony archiwów klienci ZUS oczekują pomocy w odnalezieniu potrzebnej im dokumentacji osobowej i płacowej. Dokumentami wydawanymi przez archiwum lub inną jednostkę przechowującą dokumentację zlikwidowanych zakładów pracy, są uwierzytelnione kserokopie indywidualnych kart wynagrodzeń – kart zarobkowych, list płac (lub stosownych jej fragmentów), świadectw pracy, umów o pracę. Szczególne nasilenie wystąpień klientów ZUS do jednostek przechowujących dokumentację związane jest z coraz większą liczbą zlikwidowanych zakładów pracy. Zgodnie z danymi pochodzącymi z prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Bazy zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (www.zus.pl) jest ok. 17,5 tysiąca, nie są to jednak dane kompletne i realna ilość może być znaczne wyższa. Szczególnie istotnym punktem wystąpienia było stwierdzenie Prezesa Derdziuka, że ZUS nie tylko korzysta z akt, ale również nimi zarządza. Archiwa ZUS przechowują 776 930 mb dokumentacji. W kwestii brakowania dokumentacji ZUS czynnie współpracuje z NDAP, jest to kolejna płaszczyzna, na której spotykają się obie instytucje. Źródło: http://www.archiwa.gov.pl
19.08.2013
strzałka do góry