Archiwistyka_tlo
Teki archiwalne
Wyd.:Archiwum Akt Nowych.Redaktorem naczelnym czasopisma jest Edward Kołodziej. Wznowienie po kilkuletniej przerwie pisma, wydawanego wspólnie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.
Pismo publikuje ważne teksty źródłowe z zasobu Archiwum Akt Nowych i artykuły dotyczące rozmaitych dziedzin pracy archiwalnej.Kontakt: Archiwum Akt Nowych ul. Hankiewicza 102-103 Warszawaemail: sekretariat@aan.gov.pltel: 022 822 52 45, fax: 022 823 00 42
12.01.2007
strzałka do góry