Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > NDAP a zarządzanie dokumentacją
NDAP a zarządzanie dokumentacją
Paweł Wolnicki, Wpływ Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na proces zarządzania dokumentacją w administracji publicznej, w: Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD, Nr 1 (11), Częstochowa 2015, s. 235-248 
"Rozwój nowoczesnych technologii, które mają zastosowanie w różnych sferachludzkiego życia, obejmuje także administrację publiczną. Obok dokumentacjiokreślanej jako tradycyjna, coraz powszechniej funkcjonuje dokument elektroniczny,utworzony przy pomocy kodu binarnego. Powstanie tej nowej formyzapisu informacji niekoniecznie zmniejszyło ilość wytwarzanej dokumentacjitradycyjnej, ale wskazało na alternatywny sposób jej utrwalenia. To z kolei wymagaodpowiedniego zarządzania różnymi formami zapisu (record managment),określanymi powszechnie jako zarządzanie dokumentacją. Celem zarządzaniadokumentacją jest zabezpieczenie obiegu prawnego dokumentów, ochrona prawi wolności obywatelskich, w tym kwestia dostępu do informacji publicznej orazzabezpieczenia pamięci o instytucjach i zdarzeniach. (...)"      Źródło:  http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/3069/2015_1_248.pdf                               (dostęp z 21.04.2018)
21.04.2018
strzałka do góry