AKTUALNOŚCI >> Wydawnicze

archiwista_polski

Archiwista Polski, Nr III (51), Rok XIII, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Bydgoszcz 2008, s. 118

Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, którego pismem branżowym jest kwartalnik „Archiwista Polski”, mieści się w Warszawie. Redaktorem naczelnym jego bydgoskiego wydania jest Eugeniusz Borodij, dyrektor AP w Bydgoszczy.

Wydanie otwierają dwa teksty o charakterze sprawozdawczym autorstwa Waldemara Chorążyczewskiego i Krzysztofa Stryjkowskiego, pierwszy „Czym dzisiaj żyją archiwa na świecie?” i drugi „Strategia działań Międzynarodowej Rady Archiwów na lata 2008-2018 oraz prezentacja dorobku naukowego wybitnego archiwisty autorstwa Krzysztofa Stryjkowskiego „O Zbyszku Pustule prawie prywatnie”.


W czterech działach tematycznych trzeciego tegorocznego wydania kwartalnika przedstawiono artykuły, sprawozdania, omówienia oraz wykaz najważniejszych aktów prawnych.


Pierwszy dział, zatytułowany ”Studia i materiały”, otwiera część II artykułu Małgorzaty Borkowskiej pt. „Przygoda archiwalna”, w którym autorka opisuje swoje badania nad aktami klasztorów żeńskich. W kolejnym artykule działu pt. „Włoska sieć archiwów państwowych” Agata Biedziak przedstawiła mało obecny w polskiej literaturze archiwalnej temat kształtowania się sieci archiwów na Półwyspie Apenińskim. Natomiast Anna Sobczak w artykule pt. „Bundesarchiv – największa sieć archiwalna w Niemczech” podjęła się zadania przybliżenia polskim archiwistom historii, struktury i specyfiki zasobu tej największej sieci niemieckich archiwów. Ostatnim artykułem działu jest tekst Marcina Peterlejtnera „Federalne materiały archiwalne w zbiorach Biblioteki Kongresu w kontekście amerykańskiej sieci archiwalnej” , w którym autor przedstawił strukturę zasobu tej największej biblioteki świata mającej w swoim zasobie różnorodne materiały.


W stałym dziale tematycznym „ABC archiwisty zakładowego” Marek Konstankiewicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prezentuje część XXIX wykazu najważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją.


Dział „Recenzje i omówienia” zawiera przegląd piśmiennictwa archiwistycznego autorstwa Roberta Degena z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Dział czwarty, stanowiący kronikę, zawiera sprawozdanie Magdaleny Kacprzak i Ewy Papciak z przebiegu szkolenia SAP w Karpaczu poświęconego wartościowaniu różnego rodzaju dokumentacji w archiwach zakładowych.


Podobnie jak poprzednie wydania, także i to posiada przetłumaczony na język angielski spis treści oraz krótkie streszczenia artykułów w tym języku.
Numer kończy informacja o usługach SAP oraz karta prenumeraty.

   
Kwartalnik ukazuje się w stałym, poręcznym formacie i w ciekawej szacie graficznej, a jego zawartość jest przejrzyście zredagowana.

dodano: 30.10.2008