Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Weryfikacja informacji
Weryfikacja informacji
Marta Dzienkiewicz, Justyna Trzeciakowska, Patrycja Hrabiec-Hojda, Małgorzata Drobny, Weryfikacja informacji. Techniki i narzędzia, darmowy e-book, wyd. Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji, Kraków 2019, ss. 22
https://www.spi.org.pl/weryfikacja-informacji/                                 (dostęp z 6.03.2020) 
06.03.2020
strzałka do góry