>> SŁOWNIK

Dziennik podawczy

dziennik podawczy – księga kancelaryjna służąca do rejestrowania w układzie chronologiczno-numerycznym pism wpływających i pism wychodzących oraz do kontroli ich obiegu

dodano: 24.05.2007