>> SŁOWNIK

Dokumentacja zastrzeżona

dokumentacja zastrzeżona – dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, oznaczona klauzulą „zastrzeżone”

dodano: 24.05.2007