>> SŁOWNIK

Dokumentacja tajna

dokumentacja tajna – dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, objęta klauzulą „tajne”

dodano: 24.05.2007