>> SŁOWNIK

Dokumentacja ściśle tajna

dokumentacja ściśle tajna – dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, objęta klauzulą „ściśle tajne”

dodano: 24.05.2007