>> SŁOWNIK

Dokumentacja powykonawcza

dokumentacja powykonawcza – obejmuje dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

dodano: 24.05.2007