>> SŁOWNIK

Dokumentacja poufna

dokumentacja poufna – dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, objęta klauzulą „poufne”

dodano: 24.05.2007