>> SŁOWNIK

Dokumentacja niejawna

dokumentacja niejawna – dokumentacja zawierająca informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową lub służbową, chroniona stosownymi klauzulami tajności

dodano: 24.05.2007