>> SŁOWNIK

Dokumentacja niearchiwalna

dokumentacja niearchiwalna –  dokumentacja mająca tylko czasowe, praktyczne znaczenie dla jej twórcy i podlegająca wybrakowaniu po upływie określonych przepisami okresów jej przechowywania

dodano: 24.05.2007