>> SŁOWNIK

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna

dokumentacja geodezyjno-kartograficzna – zbiór map oraz materiałów fotogrametrycznych, teledetecyjnych, rejestrów, wykazów, katalogów danych geodezyjnych i innych opracowań powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych

dodano: 24.05.2007