>> SŁOWNIK

Adnotacja

adnotacja – dopisek, dodatkowa notatka, krótka informacja zwykle na określonym piśmie lub dokumencie

dodano: 24.05.2007