Archiwistyka_tlo
Znak sprawy
znak sprawy – zespół symboli określających przynależność sprawy do określonej komórki organizacyjnej i do określonej grupy spraw
strzałka do góry