Archiwistyka_tlo
Znak akt
znak akt – zespół symboli określających przynależność akt danej sprawy do określonej komórki organizacyjnej i do określonej grupy rzeczowego wykazu akt
strzałka do góry