Archiwistyka_tlo
Słownik archiwistyczny > T-Z > Zespół archiwalny złożony
Zespół archiwalny złożony
zespół archiwalny złożony – zespół o układzie powikłanym w wyniku istnienia w strukturze jego twórcy kilku samodzielnych, zazwyczaj równorzędnych kancelarii
strzałka do góry