Archiwistyka_tlo
Słownik archiwistyczny > T-Z > Zespół archiwalny otwarty
Zespół archiwalny otwarty
zespół archiwalny otwarty – zespół, do którego dopływają materiały archiwalne od jego czynnego twórcy
strzałka do góry