Archiwistyka_tlo
Zespół archiwalny
zespół archiwalny – całość kancelaryjnej produkcji aktowej, niezależnie od jej formy, powstałej w  trakcie wykonywania przez jednostkę organizacyjną jej zadań statutowych
strzałka do góry